Talvikokous 2022

Ylikylän metsästys- ja kalastusseura ry:n talvikokousmuistio

Metsästysseuran talvikokous pidettiin Tapionniemen kyläkartanossa sunnuntaina 27. helmikuuta 2022. Kokouksen puheenjohtajaksi valittiin Rauno Mikkonen. Esityslistan kohdissa 6, 7, sekä 8 kokouksen puheenjohtajana toimi Timo Kaakkurivaara. Sihteeriksi valittiin Paula Martikainen.  Pöytäkirjan tarkastajiksi ja ääntenlaskijoiksi valittiin Tellervo Kiemunki ja Jouko Kunnari. Paikalla oli 27 seuran jäsentä.

Puheenjohtaja Rauno Mikkonen avasi kokouksen klo 12. Aluksi hän esitteli AVI:n Tartuntatautilain 58 h §:n mukaisen suunnitelman, joka kokousta varten oli laadittu. Hän kiitti jäsenistöä sekä johtokuntaa toimintavuodesta 2021.

Kokous todettiin laillisesti kokoon kutsutuksi ja päätösvaltaiseksi. Johtokunnan laatima esityslista hyväksyttiin.

Kokouksen aluksi käsiteltiin hanketta uuden lahtivajan rakentamiseksi. Jari Luoma-aho esitteli johtokunnan valmisteleman alustavan suunnitelman projektin läpiviemiseksi. Johtokunta teetätti syksyllä 2021 lahtivajasta L1- suunnitelman, jonka Jari seikkaperäisesti kokousväelle esitteli. Lisäksi Jari esitteli johtokunnan kartoittamat mahdolliset lahtivajan sijoituspaikat. Hankkeen rahoitusjärjestelyistä keskusteltiin. Esillä olivat mm. EU-rahoitus, jonka mahdolliseen hakemiseen johtokunnalle myönnettiin valtuudet. Rahankeräystä lahtivajarahastoon jatketaan. Lisäksi johtokunta sai valtuudet jatkaa sijoitupaikan kartoittamista ja tehdä mahdollinen esisopimus tontin ostamisesta. Lahtivajahankkeen käsittelyä jatketaan kesäkokouksessa.

Toimintakertomus vuodelta 2021

Seuran puheenjohtajana toimi Rauno Mikkonen. Johtokunnassa istuivat sihteeri Henry Ollila, Jouko Sarivaara, Jari Luoma-aho, varapuheenjohtaja Marko Kunnari, Harri Pekkarinen sekä Marko Talvensaari. Rahastonhoitajana toimi tilipalvelu Mourujärvi Oy / Marika Mourujärvi. Toiminnantarkastajina toimivat Ilkka Korkalo ja Ilkka Kerkelä. Heidän varajäseninään olivat Jarmo Pohjola ja Simo Talvensaari.

Johtokunta istui 11 kokousta. Talvikokous pidettiin poikkeusolosuhteista johtuen vasta 13. kesäkuuta ja kesäkokous 1. elokuuta Tapionniemen kyläkartanossa. Hirviseurue järjestäytyi hirvikokouksessa, joka pidettiin Myllypirtillä 15. elokuuta.

Jäsenmaksun maksaneita jäseniä oli vuoden lopussa 224 ( 89% jäsenistä ). Jäsenmaksu oli 30 euroa ja liittymismaksu 100 euroa. Kunniapuheenjohtajia oli yksi ja kunniajäseniä viisi.

Kiinteistöt ja niiden huolto:
Myllypirtillä on päärakennus, lahtivaja, sauna ja kota sekä kylmäkontti. Seuralla on myös laavu Sieniojantien varressa. Talkoilla uusittiin niin Sieniojantien kuin Hyypiömaan laavujen huopakatot. Antti Pauna pinnoitti lahtivajan lattian. Myllypirtin lahtivajamestareina toimivat Lasse Kunnari ja Jouko Kunnari.

Uusi lahtivajahanke:
Johtokunta teetätti uutta lahtivajaa varten L1 – suunnitelmat. Lisäksi johtokunta on kartoittanut uuden lahtivajan paikkaa. Edellytyksenä on keskeinen paikka, hyvä rakentamiseen sopiva maaperä sekä kohtuullisin kustannuksin hankittavat kaupungin vesi- ja sähköliittymä. Lahtivajarahastoon kerättiin varoja.

Metsästysalueet: 
Seuralla oli käytössään hirvenmetsästysaluetta vesialueineen n. 39 400 ha, joista Kemijärven kunnan alueella n. 37 000 ha ja Pelkosenniemen kunnan alueella n. 2400 ha. Seuralla oli Metsähallitukselta aluelupa hirvieläinten metsästykseen alueelle 8174 Javarus sekä seuraan rajoittuviin yksittäisiin valtion palstoihin. Lisäksi seuralla oli alueluvassa Pelkosenniemen kunnan alueelta valtionmaita 999 ha rajattuna Huttulan yksityismaiden yhteyteen. Pienriistalle vuokratun metsästysalueen kokonaispinta-ala vesialueineen oli n. 26 300 ha.
Metsästysaluekartat oli saatavissa Oma Riista mobiilisovellukseen niin pienriistan kuin hirvenmetsästyksen osalta.

Riistanhoito ja riistalaskennat:
Nuolukiviä vietiin maastoon lavallinen eli 120 kpl. Kesällä kylvettiin muutamia riistapeltoja Tapionniemeen, Loukasaavalle sekä Lampiaavalle. Suoritettiin parasta riistanhoitoa eli pyydettiin pienpetoja. Saaliiksi saatiin supikoiria 3 kpl, kettuja 11 kpl, minkkejä 2 kpl sekä näätiä 6 kpl. Pienpedoista seura maksoi tapporahaa minkistä ja näädästä 10€, ketusta 30€ sekä supikoirasta 50€. Seuran pienpetokilpailun voitti Perttu Löf ja hän sai palkinnoksi ketun jalkanarun. Uusi riistakolmio, nimeltään Purnujänkä, laskettiin ensimmäistä kertaa 31. heinäkuuta. Laskennassa nähtiin koppelopoikue, pari riekkoa, kolme pyytä sekä teeri.

Riistakannat ja metsästys: 
Metsäkanalintukannat olivat kohtalaisen hyvät. Metsästysajat olivat metson ja teeren osalta syyskuun 10. päivästä alkaen joulukuun 10. päivään asti. Pyyn metsästys loppui 10. marraskuuta. Riekkoa sai metsästää Pelkosenniemen kunnan alueella 10. syyskuuta – 31. lokakuuta välisenä aikana. Kemijärvellä riekko oli rauhoitettu. Lisäksi urosmetson ja urosteeren latvalinnunmetsästys oli sallittua tammikuussa aikavälillä 20. – 31.1.2021.
Monen rauhoitusvuoden jälkeen metsähanhea sai metsästää toisena vuotena peräkkäin yhden linnun kiintiöllä  20. – 27. elokuuta välisen ajan.
Vesilintukannat jatkoivat taantumistaan. Metsäjäniskanta oli muutaman edelisvuoden tasolla.
Metsäkauriskanta on seuran alueella vakaa ja kiitollinen riistanhoidon kohde. Kauriita saatiin saaliiksi seuran alueelta Oma Riistan saalistilaston mukaan viisi kappaletta.

Pienriistan vieraslupia myytiin lähinnä kanalintujen ja jäniksen metsästykseen. Lupia myytiin jonkin verran vähemmän kuin edellisvuonna. Vierasluvat sai ostaa suoraan verkkopankista kotisivujen ohjeen mukaisesti. Vierasmetsästäjät velvoitettiin ennen metsästyksen aloittamista ilmoittamaan seuran sähköpostiin nimensä, yhteystietonsa, lupatyyppi, kenen vieras on sekä metsästysajankohta. Lisäksi heillä oli velvoite tehdä saalisilmoitus seuran sähköpostiin. Vierasmetsästäjällä tuli olla seuran jäsen mukana metsällä.

Hirvilupia Riistakeskus myönsi seuralle 47 pyyntilupaa. Rajoituksena oli enintään 33 aikuista hirveä. Hirviä kaadettiin 33 aikuista ja 26 vasaa. Peijaishirviksi meni 3 aikuista ja 2 vasaa. Lisäksi maanomistajille jaettiin 4 aikuista hirveä. Uusi maanomistajien jakolista oli kolmatta syksyä käytössä. Maanomistajien lihanjakovastaavana toimi Jari Luoma-aho.
Hirviseurueessa oli kaikkiaan jäseniä 79 kpl, joista valtionmaan hirviseurueeseen kuului 49 ampujaa.
Hirvihavainnot ja -kaadot ilmoitettiin Oma Riista -järjestelmään.
Jääväksi kannaksi arvioitiin 54 hirveä eli hirvikanta on alueellisen riistaneuvoston antaman tavoitetiheyshaarukan alarajalla 1,8 yks. / 1000 ha. Metsästyksenjohtajana toimi Harri Pekkarinen.

Ampumatoiminta:
Harjoitusammuntoja järjestettiin Peltojärven hirviradalla. Kultasormikilpailu ammuttiin 1. elokuuta. Kilpailuun otti osaa 13 ampujaa. Voiton korjasi Jarmo Pohjola pistemäärällä 85. Kilpailun parhaat palkittiin lahjakorteilla hirvipeijaisissa. Ampumaratavastaavina toimivat Jarmo Pohjola ja Leevi Seinälä.

Kenneltoiminta:
Kenneljaoston vetäjänä toimi Timo Kaakkurivaara.

Seura järjesti palkintotuomarin peruskurssin koemuodoissa HIRV ja KARH 14. elokuuta. Kurssi oli tarkoitettu uusille tuomarikokelaille sekä sääntökertauksena myös vanhoille tuomareille. Mukaan ilmoittautui 22 henkilöä. Uusia kokelaita oli 16, joista ilahduttavasti alle 20-vuotiaita nuoria oli kolme ja naisia kolme.Kurssi pidettiin Tapionniemen kyläkartanossa. Kurssin johtajana toimi Janne Heikkinen Rovaniemeltä. Seura ja Koillismaan Osuuskaupan Kannustajat ohjelma tarjosivat ilmaisen koulutuksen alle 20-vuotiaille nuorille. Muille osallistumismaksu oli 20 €, joka sisälsi ruokailun ja sääntökirjan.

Seura järjesti yleiset hirvenhaukkukokeet lauantaina 23. lokakuuta. Koepaikkana toimi Tapionniemen kyläkartano. Koe saatiin viedä läpi hyvissä olosuhteissa. Pakkasta oli reilu 5 astetta ja sää oli pilvipoutainen. Selkeä luoteistuuli puhalteli ja lunta oli noin 10-20 cm maastosta riippuen.
Tapionniemen kyläseuran naiset touhusivat koeväelle runsaan aamupalan lisäksi maukkaan hirvenlihakeiton. Kokeen jälkeen oli myös mukava käydä pihasaunan lämmössä huuhtomassa päivän hiet pois.
Kokeessa oli mukana täydet 10 koiraa ja kaikki maastot olivat seuran alueella. Ylituomarin virkaa hoiteli asialliseen tyyliinsä Tommi Juopperi. Vastaava koetoimitsija oli Henry Ollila ja koesihteerinä toimi Marko Kunnari. Kokeessa oli mukana ilahduttava määrä tuomarikokelaita. Peräti seitsemän kokelasta sai tehtyä kokeessa harjoittelun.
Maastoissa oli kohtuullisesti hirviä ainakin lumijälkien perusteella. Kuudelle koiralle merkittiin löytö. Tulostaso jäi tällä kertaa vaatimattomaksi lukuunottamatta voittajakoiraa. HIRV1 tuloksia merkattiin ainoastaan kolmelle koiralle. Kokeen ylivoimainen voittaja oli Jäkälärinteen Jäpä, joka haukkui mallikelpoisen pistemäärään 89.0 pist. Koiran omistaa Mika Vihriälä Kemijärveltä. Kokeen paras palkittiin Jokkerit Trading OY:n välittämällä Tracker tutkapannalla sekä Lemmikin Valinnan lahjoittamalla energiaruokasäkillä. Onnittelut voittajalle.
Koetta tukivat  Ruskon Betoni, Savaterra, Jokkerit Trading Oy sekä Lemmikin Valinta. Järjestäjältä isot kiitokset kaikille kokeessa mukana olleille, Tapionniemen Kyläseuralle sekä koetta tukeneille yhteistyökumppaneille.

Tulokset: 

 1. 1. JPU Jäkälärinteen Jäpä 89,00 pist. HIRV1, omistaja Mika Vihriälä Kemijärvi
 2. 2. ISLU Korpi Kyyneleen Bizarro 74,00 pist. HIRV1, omistaja Anneli Huhtala Rovaniemi
 3. 3. KKU Ullastiinan Gunnar 73,50 pist. HIRV1, omistaja Jussi Öman Rovaniemi
 4. 4. JPN Nita 63,50 pist. HIRV2, omistaja Hannu Mäklin Kemijärvi 
 5. 5. JPU Karika Fuji 62,50 pist. HIRV2,  omistaja Jaakko Sipovaara Rovaniemi
 6. 6. JPU Dailukan Halli 58,50 pist. HIRV3, omistajat Harri ja Teuvo Pekkarinen Kemijärvi
 7. 7. JPU Lumovaaran Vekku14,00 pist. HIRV0, omistaja Jarmo Pohjola Kemijärvi
 8. 8. ISLN Soidinahon Epelin Eka 12,50 pist. HIRV0, omistaja Joonas Seinälä Kemijärvi
 9. 9. JPU Kahvanahon Milton 12,50 pist. HIRV0, omistajat Jaakko Jussila ja Hanna Myllykoski Ii
 10. 10. NHU Ritariston Jehu 9,00 pist. HIRV0, omistaja Ilkka Korkalo Kemijärvi

Seura järjesti yleiset hirvenhaukkukokeet lauantaina 13. marraskuuta. Sää oli pilvipoutainen, tyypillinen marraskuun sää. Pakkasta aamulla oli 13 astetta, joka lauhtui päivän aikana 6-7 asteeseen. Lunta oli maastosta riippuen 5-10 senttiä. Puiden alla lumi oli jäätynyt karkeaksi karstanteeksi, joten koirien tassut olivat kovilla. Karppakeli aiheutti myös haastetta tuomarityöskentelylle, mutta hyvin niitä ampumatilanteita kuitenkin saatiin.
Koepaikkana toimi Tapionniemen kyläkartano. Ylituomarina oli Tommi Lohiniva Ylitorniolta. Koesihteerinä toimi Marko Kunnari ja vastaavana koetoimitsijana Timo Kaakkurivaara. 
Tapionniemen kyläseuran naiset vastasivat kokeen huollosta. Runsaan aamupalan lisäksi tarjottiin maittava lohikeitto kaikille tapahtumaan osallistuneille.
Kokeeseen osallistui kymmenen ns. EI KVA koiraa. Koemaastot olivat kaikki oman seuran alueella. Kokeen kolme parasta palkittiin isoilla joulukinkuilla. Tulostaso jäi tällä kertaa vaatimattomaksi vaikka löytöjä hyvin olikin. Kokeessa neljä koiraa haukkui HIRV1 tuloksen.
Järjestäjä kiittää kaikkia hienossa kenneltapahtumassa mukana olleita, Tapionniemen kyläseuraa sekä kinkut lahjoittanutta yritystä.

Tulokset:

 1. JPU Sökö 78,00 pist. HIRV1, omistaja Hannu Tohmola Kemijärvi
 2. ISLN Hirvasharjun Taika 76,50 pist. HIRV1, omistaja Toni-Pekka Jokela Kemijärvi
 3. NHU Ritariston Jehu 73,50 pist. HIRV1, omistaja Ilkka Korkalo Kemijärvi
 4. JPN Nita70,00 pist. HIRV1, omistaja Hannu Mäklin Kemijärvi
 5. JPU  Dailukan Husku 67,00 pist. HIRV2, omistajat Reima Tapanimäki ja Marko Kunnari Rovaniemi
 6. JPU  Mustanlammin Ulmankaira 66,00 pist. HIRV2, omistaja Jouni Lukkarila Salla
 7. JPU Dailukan Halli, 64,50 pist. HIRV2, omistajat Harri ja Teuvo Pekkarinen Kemijärvi
 8. KKUKingi 43,00 pist. HIRV0, omistaja Pertti Helisten Kemijärvi
 9. JPU Karika Fuji 39,00 pist. HIRV0, omistaja Jaakko Sipovaara Rovaniemeltä
 10. KKU Erätytön Vilikki, 12,50 pist. HIRV0, omistaja Rauno Mikkonen Kemijärveltä

Lisäksi seuran alue oli käytössä ns. koko kauden kokeessa. 9 kpl koiria suoritti kauden aikana edm. kokeen, joista seuran ulkopuolisia oli 6 koiraa. Seura peri koemaksua ulkopuolisilta 30 € / koe.

Tiedotustoiminta ja yhteistoiminta:
Vuoden 2020 hirvipeijaisiin tarkoitettu käristysliha myytiin toukokuussa seuran jäsenille, maanomistajille sekä kyläläisille varausten perusteella.
Seuran jäsenille, maanomistajille ja heidän perheilleen sekä kyläläisille järjestettiin hirvipeijaiset pyhämiestenpäivänä, 6. marraskuuta Pyhän Astelissa.
Seura oli mukana Koillismaan Osuuskaupan Kannustajat ohjelmassa.
Seuran ilmoitukset julkaistiin Koti-Lappi-lehdessä.
Seuran kotisivut : www.myllypirtti.net.
Jäsenmaksut lähetettiin pääsääntöisesti sähköpostilla.
Seuralla on myös käytössä ”textari.net – palvelu”, jolla voidaan lähettää tekstiviestejä seuran jäsenten mobiililaitteisiin. Palvelua käytettiin mm. jäsenmaksulaskun lähettämiseen.
Hirviseurueen tiedostuskanavana oli Whats App sovellus.
Kotisivujen ylläpidosta ja päivityksestä piti huolen Henry Ollila.
Hirvihavainnot ja – kaadot kirjattiin Oma Riista palvelun kautta.
Oma Riista mobiilisovellukseen oli saatavissa hirvenmetsästysalueen lisäksi myös pienriistan pyyntialuekartta.

Suurpedot ja SRVA- toiminta:
Suurpetoyhdysmiehenä ja SRVA- yhdyshenkilönä toimivat Lasse Kunnari ja Rauno Mikkonen. SRVA- ryhmässä mukana olivat lisäksi Timo Kaakkurivaara, Teuvo Pekkarinen, Aimo Helisten sekä Kari Lång. SRVA tehtäviä vuoden aikana oli viisi, joista hirvikolareita oli kaksi ja kauriskolareita kaksi. Yksi kauris lopetettiin poliisin määräyksestä Javarusjoen jäälle.
Maakotkasta oli useita havaintoja. Varmistettuja havaintoja ei ollut karhusta, sudesta, ahmasta eikä ilveksestä.

Koulutus- ja neuvontatilaisuudet:
Seura oli mukana järjestämässä Metsästäjäliiton nuorille suunnattua Metso – leiriä yhdessä Kemijärven riistanhoitoyhdistyksen ja Koillis-Kemijärven Erämiesten kanssa. Leiri järjestettiin heinäkuussa Tapionniemen kyläkartanossa.
Metsästyksenjohtaja osallistui RHY:n järjestämään koulutukseen ennen hirvijahtia. Koronan vuoksi muut koulutukset ja neuvontatilaisuudet olivat joko peruttu tai järjestettiin etäyhteyksillä.

Talkoo- ja riistanhoitovelvoitteet:
Hirvenmetsästykseen osallistuville jäsenille oli yhden talkoopäivän velvoite. Sen arvo oli 40€. Hirviseurueen jäsenillä oli 10 pyyntipäivän vähimmäisvelvoite. Puuttuvan pyyntipäivän hinta oli 50€.

Huomionosoitukset:
Seura kunnioitti adressilla työtapaturmassa menehtynyttä jäsentään Sami Suopankia.
Seura lahjoitti lahjakortin Jari Luoma-aholle ja Jouko Kunnarille 70-vuotis syntymäpäivälahjaksi. Lisäksi seura muisti Einari Heikkistä lahjakortilla 50-vuotis syntymäpäivänään.

Vuoden 2021 tilinpäätös

Tilinpäätös käytiin läpi. Toiminnantarkastajien lausunto luettiin. Kokous myönsi tili- ja vastuuvapauden johtokunnalle ja muille tilivelvollisille.

Vuoden 2022 johtokunta

Seuran puheenjohtajaksi toimintavuodelle 2022 valittiin yksimielisesti Rauno Mikkonen. Samalla päätettiin myöntää puheenjohtajalle kulukorvaus.

Seuran johtokuntaan valittiin erovuorossa olleet Jouko Sarivaara, Jari Luoma-aho ja Henry Ollila uudelle 2-vuotiskaudelle.

Vuonna 2022 Ylikylän metsästys- ja kalastusseura ry:n johtokunta on siis seuraavassa kokoonpanossa: Pj Rauno Mikkonen, Vpj Harri Pekkarinen, Marko Kunnari, Jari Luoma-aho, Jouko Sarivaara, Marko Talvensaari sekä sihteeri Henry Ollila.

Vuoden 2022 toiminnantarkastajat ja rahastonhoitaja

Toiminnantarkastajina toimivat Ilkka Korkalo ja Ilkka Kerkelä. Heidän varajäseninään ovat Jarmo Pohjola ja Simo Talvensaari.
Rahastonhoitajana toimii tilipalvelu Mourujärvi Oy / Marika Mourujärvi.

Toimintasuunnitelma vuodelle 2022

Kalusto, kiinteistöt ja niiden huolto:
Kiinteistöille, kylmäkontille sekä sillalle tehdään tarpeelliset ylläpitohuollot.
Korjataan seuran peräkärryä.
Huolletaan mönkijä.
Mikäli saadaan hyvät kaupat, niin vaihdetaan seuran auto pakettiautoon, jolla voidaan kuljettaa mönkijää.
Viedään eteenpäin hanketta uuden lahtivajan rakentamiseksi. Tavoitteena on rakentaa uusi lahtivaja vuonna 2027.
Tehdään lahtivajalle hirven nylkypukki.

Metsästysalueet:
Pyritään tekemään uusia metsästysvuokrasopimuksia ja uusimaan vanhenevat sopimukset. Seura teki tammikuussa Metsähallitukselle aluelupahakemuksen hirvieläinten metsästykseen alueelle 8174 Javarus. Seura vuokraa Huttulan yksityismaan yhteyteen 999 ha suuruisen valtionmaan alueen, jotta Huttulan yksityismaita voidaan hyödyntää paremmin käytännön hirvenmetsästyksessä. Riistakeskuksen määräyksellä seura voi saada enintään 999 ha valtionmaata Pelkosenniemen kunnan alueelta hirvilupaansa. Seura vuokraa Kemijärven yhteismetsältä Materon alueen kaikelle riistalle metsästyskaudelle 2022 – 2023.

Metsästys:
Pienriistan metsästyksestä päätetään kesäkokouksessa. Metsäkanalintujen osalta metsästysjärjestelyt päätetään elokuussa riistakolmiolaskentojen tulosten perusteella.

Hirvenmetsästyksen tarkemmista järjestelyistä päätetään elokuussa pidettävässä hirvikokouksessa. Valtionmaiden hirvien metsästykseen osallistuu tammikuussa valtionmaan seurueeseen ilmoittautuneet ampujat. Johtokunta hakee hirviluvat huhtikuussa sekä valitsee metsästyksenjohtajan. Hirvenmetsästykseen voidaan ottaa muutamia metsästysvieraita. Vieraat tulee ilmoittaa kesäkokoukseen mennessä puheenjohtajalle. Hirvenmetsästystä jatketaan vuonna 2021 toteutetulla mallilla. Johtokunnan esityksestä , talvikokous päätti, että hirvenmetsästys aloitetaan lauantaina 10. syyskuuta säiden jo viilennettyä. Johtokunnan perusteet esitykselleen ovat siinä, että syyskuun alun lämpimien säiden vuoksi saaliin kuljettaminen lahtivajan kylmiöön on tapahduttava ripeästi. Ja valitettavasti tämä ei aina toteudu. Lisäksi alkusyksyllä, lehtien ollessa vielä vihreänä puissa, huono näkyväisyys asettaa haasteita turvalliselle metsästykselle. Lämpimät säät vaikeuttavat myös metsästyskoirien käyttöä hirvijahdissa. Hirvenmetsästyksen toinen jakso aloitetaan asetuksen mukaisesti 1. lokakuuta.  Hirviseurueen jäsenellä on pakollinen 10 pyyntipäivän minimivaatimus. Yhden pyyntipäivän hinta on 50€. Puuttuvat pyyntipäivät tullaan laskuttamaan hirvenmetsästyksen jälkeen.

Lisäksi hirviseurue määrää jäsenilleen vuosittaisen lahtivajarahastomaksun uuden lahtivajan rakentamisen rahoittamiseksi. Rahastomaksun suuruus tullaan päättämään heinä – elokuun kokouksissa.

Maanomistajien lihanjako jatkuu uuden, v. 2019 tehdyn, excel-taulukon mukaisesti. Maanomistajille jaettavien hirvien määrä päätetään hirvilupien tultua. Lihanjakovastaava ottaa yhteyttä maanomistajalihaosuuksien saajiin hirvenmetsästyksen aikana.

Periaate maanomistajille jaettavien hirvien määrästä:

 • lupamäärä > 6 kpl  -> jaetaan 1 lupa
 • lupamäärä >25 kpl -> jaetaan 2 lupaa
 • lupamäärä >35 kpl -> jaetaan 3 lupaa
 • lupamäärä >45 kpl -> jaetaan 4 lupaa
 • lupamäärä >55 kpl -> jaetaan 5 lupaa
 • jne…

Vierasmetsästys järjestetään kesäkokouksen päättämällä tavalla. Metsäkanalintujen osalta vierasmetsästyksestä päätetään elokuussa riistakolmiolaskentojen tulosten perusteella. Lupamyynti järjestetään verkkopankin kautta kotisivujen ohjeiden mukaisesti ja vierasmetsästys tilastoidaan.

Metsästyksen valvonta: 
RHY:n valvojat, poliisi ja rajavartiolaitos suorittavat metsästyksen valvontaa. Seuran yhteyshenkilönä valvontaa suorittaviin viranomaisiin ja tarvittaessa maasto-oppaana toimii Rauno Mikkonen.

Riistalaskennat ja riistanhoito:
Kylvetään muutamia riistapeltoja. Riistapeltoja ei saa perustaa 5-tien välittömään läheisyyteen. Etäisyys pellolta maantielle tulee olla vähintään 500 metriä. Seuran hankkimia nuolukiviä saa viedä vain seuran vuokramaille. Nuolukivet sijoitetaan maastoon ainoastaan maanomistajan luvalla. Liikenneturvallisuuden huomioimiseksi nuolukiviä ei saa asettaa 5-tien eikä Pyhätunturin tien välittömään läheisyyteen. Etäisyys kiveltä maantielle tulee olla vähintään 500 metriä.

Kannustetaan pienpetojen pyyntiä maksamalla tapporahaa ketusta 30€ ja supikoirasta 50€ sekä näädästä 10€ ja minkistä 10€. Pienpetosaalis tilastoidaan. Pidetään seuran sisäinen pienpetokilpailu. Tehokkain pienpetojen saalistaja palkitaan. Saalisilmoitus lähetään puheenjohtaja Rauno Mikkoselle. Seura myy pienpetojen vierasluvan hintaan 30€ / kausi.

Riistavahinkoja pyritään estämään yhdessä RHY:n kanssa.

Suoritetaan riistakolmion kesälaskenta sekä talvilaskenta, mikäli olosuhteet sen vain sallivat. Perustetaan vesilintulaskentapisteitä. Hirvikannan hoito- ja verotussuunnitelma tehdään hirvenmetsästysaikana kirjattujen havaintojen perusteella. Suurpetoyhdysmiehenä toimivat Lasse P Kunnari ja Rauno Mikkonen.

Koulutus ja neuvonta:
Osallistutaan Suomen riistakeskuksen ja riistanhoitoyhdistyksen järjestämiin koulutustilaisuuksiin.

SRVA-toiminta:
SRVA-yhdyshenkilönä toimii Lasse P Kunnari ja ryhmään kuuluvat Aimo Helisten, Timo Kaakkurivaara, Teuvo Pekkarinen, Kari Lång ja Rauno Mikkonen. Lisää SRVA- henkilöitä kartoitetaan. Perttu Löf ja Heikki Länsimäki ovat lupautuneet osallistua SRVA koulutukseen.

Ampumatoiminta:
Harjoitusammuntoja ja Kultasormikilpailu tullaan järjestämään Peltojärven hirviradalla. Ilmoitukset ratavuoroista laitetaan Koti-Lapin muistilistalle sekä seuran kotisivuille. Ampumaratavastaavana toimivat Jarmo Pohjola, Leevi Seinälä sekä Heikki Länsimäki.

Kenneljaosto:
Perjantaina 23.9 Korpieukkohaukut, jossa hirvikoiranohjaajana toimivat naiset tai alle 20- vuotiaat nuoret. Sponsorina ovat Korpieukko Oy ja Koillismaan Osuuskaupan Kannustajat ohjelma. Ylituomarina kokeessa on Juha Tuutijärvi.

Lauantaina 22.10 yleinen hirvenhaukkukoe, jossa etusija järjestävän yhdistyksen jäsenillä. On samalla seuran mestaruushaukut. Sponsorina on Korpieukko Oy. Ylituomarina kokeessa on Janne Heikkinen.

Lauantaina 12.11 yleinen hirvenhaukkukoe, jossa etusija ei KVA-koirilla. Sponsorina on Korpieukko Oy. Ylituomarina kokeessa on Heikki Länsimäki.

Seuran alue on käytössä, mikäli naapuriseurat pyytävät järjestämiinsä yleisiin hirvenhaukkukokeisiin maastoja.
Seuran alueella voi käyttää koiraa ns. koko kauden kokeessa. Seuran ulkopuoliselta koiralta peritään koemaksua 30€. Lisäksi kokeessa tulee olla mukana joku seuran jäsen.
VAHI-kokeen voi järjestää myös seuran mailla. Seuran ulkopuoliselta koiralta peritään koemaksua 30€. Lisäksi kokeessa tulee olla mukana joku seuran jäsen.
Seuran alueella voidaan järjestää linnunhaukkukokeita. Linnunhaukkukokeiden yhteyshenkilönä on Heikki Länsimäki.
Hirvenhaukkukokeiden yhteyshenkilönä ja kenneljaoston vetäjänä toimii Timo Kaakkurivaara.
Marko Kunnari valittiin edustamaan seuraa Lapin kennelpiiri ry:n vuosikokoukseen.

Talkoo- ja riistanhoitovelvoite:
Hirvenmetsästykseen osallistuvalla jäsenellä on talkoopistevelvoite. Talkoo- ja riistanhoitovelvoitteen voi suorittaa 40 eurolla. Talkoovastaavina toimivat Jouko Kunnari ja Rauno Mikkonen.
Talkoovelvoitteen voi suorittaa käymällä seuran järjestämässä ampumaharjoituksessa tai Kultasormiammunnassa.
Riistakolmiolaskentaan osallistumisesta saa talkoopisteen.

Tiedotustoiminta ja yhteistoiminta:
Mikäli koronatilanne sallii niin, hirvipeijaiset järjestetään Pyhäinpäivänä 5.11.2022. Peijaisten järjestelyvastuu on Vuostimon maa- ja kotitalousseura ry:llä.

Seura on mukana joulurauhan riistalle ja muille metsäneläimille julistustilaisuudessa. Ylläpidetään yhdistyksen www-sivuja, joka on seuran tärkein tiedotuskanava; kotisivun osoite on www.myllypirtti.net

Seuran ilmoitukset julkaistaan Koti-Lappi lehdessä.

Jäsenmaksulaskut lähetetään jäsenistölle pääsääntöisesti sähköpostilla heinäkuun aikana. Seuralla on käytössä ”textari.net – palvelu”, jolla voidaan lähettää tekstiviestejä seuran jäsenten mobiililaitteisiin. Palvelua käytetään mm. jäsenmaksulaskun lähettämiseen niille, joiden sähköpostiosoitetta ei ole käytettävissä. Jatketaan jäsenistön toimivien sähköpostiosoitteiden keräämistä jäsenmaksujen lähettämistä sekä tiedostustoimintaa varten. Hirviseurueen tiedotuskanavana on WhatsApp sovellus.

Seuran jäsenillä on mahdollisuus saada seuran pienriistan metsästysaluekartta Oma Riistan mobiilisovellukseen. Hirviseurueella on käytössä Oma Riistan mobiilisovellus, johon ilmoitetaan havainnot ja kaadot. Lisäksi sovelluksesta selviää hirviluvan mukainen pyyntialue. Hirvihavainnot ja saalis raportoidaan viranomaisille Oma Riista palvelun kautta.

Huomionosoitukset:
Muistetaan tarvittaessa

Pienpetojen tapporahat vuonna 2022

Minkki ja näätä 10 euroa , kettu 30 euroa  sekä supikoira 50 euroa.

Jäsenmaksu vuodelle 2022

Jäsenmaksu 40 euroa. Liittymismaksu on 100 €. Eräpäivä maksuilla on 31.7.2022.

Tulo- ja menoarvio vuodelle 2022

Vuoden 2022 tulo- ja menoarvio vahvistettiin johtokunnan esityksen mukaisesti.

Muuta

Seuran toiminnasta ja talkoista tiedotetaan Koti-Lappi lehdessä, seuran kotisivuilla sekä hirviseurueen omassa WhatsApp ryhmässä.

Muistion kirjoitti Henry Ollila

 

SIVUN ALKUUN