Kesäkokous 2022

Ylikylän metsästys- ja kalastusseura ry:n kesäkokousmuistio

Kesäkokous pidettiin 24.7.2022 Tapionniemen kyläkartanossa.

Kokous todettiin lailliseksi ja päätösvaltaiseksi. Kokouksen aiheena olivat sääntömääräiset kesäkokousasiat sekä katsaus lahtivajahankkeen tilanteesta.

Kokouksen puheenjohtajana toimi Rauno Mikkonen ja sihteerinä Henry Ollila. Pöytäkirjan tarkastajina toimivat Marko Talvensaari ja Marko Kunnari.

Kokous käytiin läpi esityslistan mukaisesti.

Kokouksen päätökset

Kokouksen aluksi suoritettiin sisäfilearvonta. Onnettaren suosikkeja olivat:

 • I. Kylmänen arpa n:o 76
 • P. Niemeläinen arpa n:o 92
 • V. Korva arpa n:o 5
 • M. Vartiainen arpa n:o 20

Voittajille on ilmoitettu henkilökohtaisesti.

Jari Luoma-aho esitti seikkaperäisesti johtokunnan laatiman esityksen EU-rahan hakemiseksi Ylikylän metsästys- ja kalastusseura ry:n lahtavaja-toimintakeskukseen. Kesäkokous päätti, että johtokunta saa jatkaa varsinaisen hakemuksen laatimista EU-rahoituksen saamiseksi. Seuraava katsaus pidetään talvikokouksessa.

Kesäkokous päätti johtokunnan esityksestä kutsua seuran kunniajäseniksi Sulo Matias Korpelan, joka on ollut aktiivinen seuran jäsen sen perustamisesta lähtien. Sekä Urpo Kantolan, joka on myös pitkäaikainen seura-aktiivi.

1. Jäsenen oikeus metsästää

 • Sepelkyyhky 10.8 -31.10
 • Sorsalinnut 20.8 klo 12.00 alkaen vuoden loppuun. Seuraavista sorsista on lakisääteinen saalisilmoitusvelvollisuus. Haapana, jouhisorsa, lapasorsa sekä tukkasotka.
 • Metsähanhen metsästys asetuksen mukaisesti. Asetus annetaan myöhemmin.
 • Metso, teeri, pyy ja riekko. Kanalintujen pyyntiaika on asetuksen mukainen. Asetus metsäkanalintujen metsästyksestä annetaan elokuun lopussa.
 • Jänistä saa metsästää ajalla 1.9.2022 – 28.2.2023.
 • Metsäkauris 1.9.2022 – 15.2.2023. Ajavaa koiraa saa käyttää 24.9.2022 alkaen. Lisäksi metsäkaurisuros 16.5.- 15.6.2023. Lakisääteinen saalisilmoitusvelvollisuus.
 • Karhunmetsästys 20.8 – 31.10 tai kiintiön täyttymiseen saakka. Lakisääteinen saalisilmoitusvelvollisuus.
 • Riistalle suodaan joulurauha ajalle 24. – 25.12.2022
 • Seuran pienriistan metsästysalueen karttatunnuksen Oma Riista mobiilisovellukseen saa Harrilta puh. 040-7298675. Tunnus on sama kuin vuonna 2021.

2. Rauhoitusalueet

 • Airosvaara, jossa ainoastaan hirvenmetsästys sallittua.
 • Vuostimonvaara, jossa ainoastaan hirvenmetsästys sallittua.
 • Korven talon ympäristö maanteiden välissä Vuostimojärvessä on rauhoitettu kokonaan.
 • Raudastensaarissa on lampaita ja hevosia, joten saaret rauhoitetaan metsästykseltä syyskuun loppuun saakka.
 • Selkäsaari on rauhoitettu niin kauan kun hiehot ovat saaressa.
 • Vesilintujen metsästys on kiellettyä Pyhäjoen ja Javarusjoen siltojen välittömässä läheisyydessä turvallisuussyistä.
 • Seuran alueella pidetään metsästyksestä rauhoituspäivät 23.9, 22.10 sekä 12.11 seuran järjestämien hirvenhaukkukokeiden ajaksi.

3. Ase- ja patruunarajoitukset

 • Turvallisuussyistä on luodikon käyttö kiellettyä vesilintujen metsästyksessä  Kemijoen ja sen sivujokien vesistöalueella.

4. Vierasmetsästys

 • Periaatteena on, että jäsen on vieraan mukana metsällä ja kantaa vastuun vieraastaan.
 • Jänis-, kyyhky- ja vesilintu 20€ / vrk ja 60€ / viikkolupa. Osalla vesilinnuista on lakisääteinen saalisilmoitusvelvollisuus.
 • Metsäkanalinnut 30 € / vrk ja 120€ / viikkolupa.
 • Metsäkauris 30€ /  vrk. Lakisääteinen saalisilmoitusvelvollisuus.
 • Kaikki vierasluvat kattavat myös pienpetojen metsästämisen. Jäsen voi halutessaan ottaa vieraita kettupassiin ilman vierasmaksua.
 • Pienpetojen kausilupa 30€ / kausi. Pienpetoja voi kausiluvalla metsästää ilman jäsenen mukanaoloa.
 • Ennen metsästyksen aloittamista vieraan on ilmoitettava seuran sähköpostiin, ylikylanmetsastysjakalastus(at)gmail.com nimensä, yhteystietonsa, lupatyyppi, kenen vieras on ja metsästysajankohta. Metsästyksen jälkeen vierasmetsästäjä on velvollinen tekemään saalisilmoituksen edm. seuran sähköpostiin. Saalisilmoituksen tekeminen on pakollista vaikkei saalista saisikaan.
 • Vierasluvat ostetaan verkkopankin kautta oheisen linkin Vierasluvat ohjeitten mukaan.
 • Kiinteistön omistaja, joka on tehnyt seuralle vuokrasopimuksen alle 12 hehtaarin alueesta, voi ostaa vierasluvan ja metsästää ilman jäsenen mukanaoloa. Lisäksi hän voi ostaa pienriistan kausiluvan hintaan 300€ / kausi.
 • Vieraslupia ei myydä haukkukokeiden vuoksi seuraaville päiville:
  • perjantai 23.9
  • perjantai 30.9
  • lauantai 22.10
  • lauantai 12.11

5. Hirvenpyyntitiedote

 • Hirvenpyynnistä päättää hirvikokous, joka pidetään Myllypirtillä 28.8.2022 klo 14.00 alkaen. Kokouksessa on viimeinen mahdollisuus ilmoittautua yksityismaiden hirvenpyyntiseurueeseen. Jos et itse pääse paikalle, niin laita asiamies asialle.
 • Hirvenpyynti aloitetaan talvikokouksen päätöksen mukaisesti 10.9.2022.
 • Metsästyksenjohtajana toimii Anneli Huhtala.
 • Metsästysvieraita on tulossa Saksasta mikäli koronatilanne sen sallii?
 • Hirvenmetsästysalueen kartta on saatavissa Oma Riistan mobiiliversiona sekä koiratutkaohjelmiin Oma Riista tunnuksella. Oma Riista tunnus jaetaan hirvikokouksessa.
 • Hirvipeijaiset pidetään Pyhän Astelissa pyhämiesten päivänä 5.11.2022.
 • Kesäkokous hyväksyi uuden päivitetyn Hirvijahtisäännön.

6. Ilmoitusasiat

 • Riistakolmio lasketaan 31.7. Vastuuhenkilönä on Marko Kunnari.
 • Talkoita tulossa. Talkoopäällikkönä on Rauno Mikkonen.
 • Kultasormikilpailu pidetään 31.7 Peltojärven hirviradalla klo 12.00 alkaen. Vastuuhenkilöinä ovat  Jarmo PohjolaLeevi Seinälä sekä Heikki Länsimäki.
 • Linnunhaukkukoe pidetään seuran alueella 30.9.
 • Seuran järjestämät hirvenhaukkukokeet pidetään 23.9, 22.10 sekä 12.11.

Muistion kirjoitti Henry Ollila

SIVUN ALKUUN