Kesäkokous 2023

Ylikylän metsästys- ja kalastusseura ry:n kesäkokousmuistio

Kesäkokous pidettiin 13.8.2023 Tapionniemen kyläkartanossa.

Kokous todettiin lailliseksi ja päätösvaltaiseksi. Kokouksen aiheena olivat sääntömääräiset kesäkokousasiat.

Kokouksen puheenjohtajana toimi Rauno Mikkonen ja sihteerinä Henry Ollila. Pöytäkirjan tarkastajina toimivat Paula Martikainen ja Helge Kantola.

Kokous käytiin läpi esityslistan mukaisesti.

Todettiin, että sisäfilearvonta oli suoritettu 30.7 johtokunnan kokouksessa. Onnettaren suosikkeja olivat:

 • R. Kangas arpa n:o 18
 • L. Yliniemelä arpa n:o 2
 • T. Kunnari arpa n:o 7
 • E. Salmi arpa n:o 42

Voittajille on ilmoitettu henkilökohtaisesti.

Kokouksen päätökset

Kesäkokous päätti johtokunnan esityksestä kutsua seuran kunniajäseniksi Ilkka Korkalon, Pekka Oinaan sekä Teuvo Pekkarisen. Kunniajäseniksi kutsutut ovat edistäneet huomattavasti seuran toimintaa.

1. Jäsenen oikeus metsästää

 • Sepelkyyhky 10.8 -31.10
 • Sorsalinnut 20.8 klo 12.00 alkaen vuoden loppuun. Seuraavista sorsista on lakisääteinen saalisilmoitusvelvollisuus : haapana, jouhisorsa, lapasorsa sekä tukkasotka.
 • Vesilintujen hämärämetsästys on kiellettyä auringonlaskua seuraavan tunnin päättymisestä alkaen aina auringonnousua edeltävän tunnin alkuun saakka. Metsästäjän on tarkistettava ennen metsästyksen aloittamista kyseisen paikkakunnan auringon nousu- ja laskuaika. Haavoittuneet linnun saa kuitenkin etsiä, lopettaa ja ottaa haltuun myös kiellon aikana.
 • Metsähanhen metsästys alkaa 20.8 klo 12.00 ja päättyy 27.8.2023. Yhden linnun kausikohtainen saaliskiintiö. Lakisääteinen saalisilmoitusvelvollisuus. Pelloilta metsästys on kiellettyä samoin kuin keinotekoisen ravintohoukuttimen käyttö.
 • Metso, teeri, pyy ja riekko. Kanalintujen pyyntiaika on asetuksen mukainen. Asetus metsäkanalintujen metsästyksestä annetaan elo-syyskuun vaihteessa.
 • Jänistä saa metsästää ajalla 1.9.2023 – 29.2.2024.
 • Metsäkauris 1.9.2023 – 15.2.2024. Ajavaa koiraa saa käyttää 30.9.2023 alkaen. Lisäksi metsäkaurisuros 16.5.- 15.6.2024. Metsäkauriista on lakisääteinen saalisilmoitusvelvollisuus.
 • Karhunmetsästys 20.8 – 31.10 tai kiintiön täyttymiseen saakka. Lakisääteinen saalisilmoitusvelvollisuus.
 • Saalisilmoitus on kätevintä tehdä Oma Riista palvelussa heti onnistuneen metsästystapahtuman jälkeen, kuitenkin viimeistään 7 vuorokauden kuluessa.
 • Riistalle suodaan joulurauha ajalle 24. – 25.12.
 • Seuran pienriistan metsästysalueen karttatunnuksen Oma Riista mobiilisovellukseen saa Harrilta puh. 040-7298675. Vuonna 2023 on käytössä uusi tunnus.

2. Rauhoitusalueet

 • Airosvaara, jossa ainoastaan hirvenmetsästys sallittua.
 • Vuostimonvaara, jossa ainoastaan hirvenmetsästys sallittua.
 • Korven talon ympäristö maanteiden välissä Vuostimojärvessä on rauhoitettu kokonaan.
 • Raudastensaarissa on lampaita ja hevosia, joten saaret rauhoitetaan metsästykseltä syyskuun loppuun saakka.
 • Selkäsaaressa on hiehoja, joten saari on rauhoitettu syyskuun loppuun saakka.
 • Vesilintujen metsästys on kiellettyä turvallisuussyistä 200 metriä Pyhäjoen ja Javarusjoen siltojen ylä- ja alapuolella.
 • Seuran jäseniä pyydetään noudattamaan erityistä varovaisuutta metsästettäessä Molkankummun alueella, jossa sijaitsee huskyfarmi. Alueella tullaan syksyn aikana ajamaan huskyvaljakoilla myös turistien kanssa. Huskyfarmin alue ei ole seuran vuokramaita.
 • Erityistä varovaisuutta metsästyksessä on syytä noudattaa myös Sieniselän hiihto- ja ulkoilureittien läheisyydessä syysturistien ja hiihtäjien vuoksi.
 • Seuran alueella pidetään metsästyksestä rauhoituspäivät 28.10 sekä 16. – 17.11. seuran järjestämien hirvenhaukkukokeiden ajaksi.
 • Seuran alueella järjestetään 16. syyskuuta hirvenhaukkukoe, jossa seuran alueella on 10 koemaastoa. Koemaastot ilmoitetaan kotisivuilla syyskuussa. Jäsenistöä pyydetään ystävällisesti huomioimaan maastossa oleva koe ja antamaan hirvikoiralle sekä tuomariryhmälle työskentelyrauha.
 • Seuran alueella järjestetään 17. syyskuuta linnunhaukkukoe, jossa seuran alueella on 6 koemaastoa. Koemaastot ilmoitetaan kotisivuilla syyskuussa. Jäsenistöä pyydetään ystävällisesti huomioimaan maastossa oleva koe ja antamaan lintukoiralle sekä tuomariryhmälle työskentelyrauha.

3. Ase- ja patruunarajoitukset

 • Turvallisuussyistä on luodikon käyttö kiellettyä vesilintujen metsästyksessä Kemijoen ja sen sivujokien vesistöalueella.
 • Lyijyhaulien käyttökielto on laajentunut koskemaan kaikkea metsästystä kosteikkoalueilla. Karttalinkki rajoitusalueista löytyy osoitteesta https://metsastajalehti.fi/ajankohtaista/tutustu-lyijyhaulirajoitukseen-kartalla/
 • Rajoitusalueet saa näkyviin myös Oma Riista mobiilisovelluksessa kartta-asetuksista. Rajoitusalueet voi valita näkyväksi myös koiratutkaohjelmassa.

4. Vierasmetsästys

 • Periaatteena on, että jäsen on vieraan mukana metsällä ja kantaa vastuun vieraastaan.
 • Jänis-, kyyhky- ja vesilintu 20€ / vrk ja 60€ / viikkolupa. Osalla vesilinnuista on lakisääteinen saalisilmoitusvelvollisuus.
 • Metsäkanalinnut 30 € / vrk ja 120€ / viikkolupa.
 • Metsäkauris 30€ /  vrk. Lakisääteinen saalisilmoitusvelvollisuus.
 • Kaikki vierasluvat kattavat myös pienpetojen metsästämisen. Jäsen voi halutessaan ottaa vieraita kettupassiin ilman vierasmaksua.
 • Pienpetojen kausilupa 30€ / kausi. Pienpetoja voi kausiluvalla metsästää ilman jäsenen mukanaoloa.
 • Ennen metsästyksen aloittamista vieraan on ilmoitettava seuran sähköpostiin, ylikylanmetsastysjakalastus(at)gmail.com nimensä, yhteystietonsa, lupatyyppi, kenen vieras on ja metsästysajankohta. Metsästyksen jälkeen vierasmetsästäjä on velvollinen tekemään saalisilmoituksen edm. seuran sähköpostiin. Saalisilmoituksen tekeminen on pakollista vaikkei saalista saisikaan.
 • Vierasluvat ostetaan verkkopankin kautta oheisen linkin Vierasluvat ohjeitten mukaan.
 • Kiinteistön omistaja, joka on tehnyt seuralle vuokrasopimuksen alle 12 hehtaarin alueesta, voi ostaa vierasluvan ja metsästää ilman jäsenen mukanaoloa. Lisäksi hän voi ostaa pienriistan kausiluvan hintaan 300€ / kausi.
 • Vieraslupia ei myydä haukkukokeiden vuoksi seuraaville päiville:
  • lauantai 16.9
  • sunnuntai 17.9
  • lauantai 28.10
  • torstai- perjantai 16. – 17.11

5. Hirvenpyyntitiedote

 • Hirvenpyynnistä päättää hirvikokous, joka pidetään Myllypirtillä 9.9.2023 klo 14.00 alkaen. Kokouksessa on viimeinen mahdollisuus ilmoittautua yksityismaiden hirvenpyyntiseurueeseen. Jos et itse pääse paikalle, niin laita asiamies asialle.
 • Hirvenpyynti aloitetaan talvikokouksen päätöksen mukaisesti lauantaina 7.10.2023.
 • Metsästyksenjohtajana toimii Rauno Mikkonen.
 • Metsästysvieras on tulossa Saksasta 7. – 12.10 väliseksi ajaksi.
 • Hirvenmetsästysalueen kartta on saatavissa Oma Riistan mobiiliversiona sekä koiratutkaohjelmiin Oma Riista tunnuksella. Oma Riista tunnus jaetaan hirvikokouksessa.
 • Hirvipeijaisten pitopaikka ja -aika on selvittelyn alla.

6. Ilmoitusasiat

 • Riistakolmio laskettiin 29.7.
 • Talkoita tulossa syksyn aikana mm. lahtivajan siivoustalkoot, Komiontien varren laavun polttopuutalkoot, huonokuntoisten hirvitornien purkutalkoita ym.
 • Kultasormikilpailu ammuttiin 30.7 Peltojärven hirviradalla.
 • HIRV palkintotuomarin jatkokoulutus uusiin HIRV sääntöihin pidetään 16.8 klo 17.00 alkaen Tapionniemen Kyläkartanossa. Kouluttajina ovat Heikki Länsimäki ja Marko Kunnari. Ilmoittautumiset Marko Kunnarille 14.8 mennessä.
 • 23.9 pidettävään Lapin ajokoirayhdistyksen järjestämään Rotuotteluun on luvattu kaksi maastoa seuran alueelta.

Muistion kirjoitti Henry Ollila

SIVUN ALKUUN