Kesäkokous 2017

Ylikylän metsästys- ja kalastusseura ry:n kesäkokousmuistio

13. elokuuta 2017

Ylikylän metsästysseuran kesäkokous pidettiin Myllypirtillä 13.8.2017.

Kokous todettiin lailliseksi ja päätösvaltaiseksi.Kokouksen aiheena olivat sääntömääräiset kesäkokousasiat.

Kokouksen puheenjohtajana toimi Jorma Kaakkurivaara ja sihteerinä Henry Ollila. Pöytäkirjan tarkastivat ja äänet laskivat Sirkka Lång ja Tellervo Kiemunki.

Kokous vietiin läpi esityslistan mukaisesti.

Kokouksen päätökset

1. Jäsenen oikeus metsästää

 • Sorsalinnut 20.8 klo 12.00 alkaen vuoden loppuun. Metsähanhi on rauhoitettu.
 • Metso, teeri, pyy ja riekko. Metsästysajat vahvistetaan syyskuun 8. päivään mennessä. Mikäli kanalintujen metsästys sallitaan, niin pyyntiaika on asetuksen mukainen. Saaliskiintiöksi kokous määräsi 1 lintu / jäsen.
 • Jänistä saa metsästää ajalla 1.9.2017 – 28.2.2018.
 • Metsäkaurista voi metsästää asetuksen mukaisesti eli 1.9.2017 – 31.1.2018 ja lisäksi metsäkaurisurosta 16.5.- 15.6.2018.
 • Karhunmetsästys 20.8 – 31.10.2017 tai kiintiön täyttymiseen saakka.
 • Riistalle suodaan joulurauha ajalle 24. – 26.12.2016

2. Rauhoitusalueet

 • Airosvaara ( ei koske hirvenmetsästystä )
 • Vuostimonvaara ( ei koske hirvenmetsästystä )
 • Korven talon ympäristö maanteiden välissä.
 • Haapalan, Lisä-Haapalan ja Katajamäen palstat.
 • Vesilintujen metsästys on kielletty Vuostimon salmen, Pyhäjoen ja Javarusjoen siltojen välittömässä läheisyydessä turvallisuussyistä.
 • Seuran alue rauhoitetaan kaikenlaiselta metsästykseltä 6. – 7.10 sekä 16. – 17.11 seuran alueella järjestettävien hirvenhaukkukokeiden vuoksi.

3. Ase- ja patruunarajoitukset

 • Teräshaulien käyttö on kielletty kaikenlaisessa metsästyksessä.
 • Luodikon käyttö Kemijoen vesistöalueella kielletty vesilintujen metsästyksessä.

4. Vierasmetsästys

 • Periaatteena on, että jäsen on vieraan mukana metsällä ja kantaa vastuun vieraastaan.
 • Vieraslupia myydään vain jäniksen , kyyhkyn  ja vesilintujen metsästykseen.
 • Luvan hinta 20€ / vrk, 60€ / viikkolupa ( 7 vrk ).
 • Jänisjahdissa vieraita voi olla enintään viisi kerrallaan.
 • Edellämainituilla pienriistaluvilla voi metsästää myös pienpetoja.
 • Ennen metsästyksen aloittamista vieraan on ilmoitettava tekstiviestillä tai sähköpostilla nimensä, yhteystietonsalupatyyppikenen vieras on ja metsästysajankohta joko Hannu Känniselle, puh. 050 – 546 03 50, email. hannu.kanninen(at)siemens.com tai Lasse Kunnarille puh. 0400 – 452 963.
 • Metsästyksen jälkeen vierasmetsästäjä on velvollinen tekemään saalisilmoituksen seuran sihteeri Hannu Känniselle joko tekstiviestillä tai sähköpostilla.
 • Saalisilmoituksen tekeminen on pakollista vaikkei saalista saisikaan. Mikäli vierasluvan ostaja laiminlyö saalisilmoituksen tekemisen, niin jatkossa henkilöltä evätään vieraslupien osto.
 • Vieraslupia myyvät Tapionniemessä Pekka Oinas, puh. 0400 – 290 175 ja Vuostimossa Jukka Sarivaara, puh. 0400 – 909 024.
 • Vierasluvan voit ostaa myös verkkopankin kautta oheisen linkin Vierasluvat ohjeitten mukaan.
 • Kiinteistön omistaja, joka on tehnyt seuralle vuokrasopimuksen alle 12 hehtaarin alueesta, voi ostaa pienriistan vierasluvan ja metsästää ilman jäsenen mukana oloa.
 • Hirvenmetsästykseen voi osallistua vierasmetsästäjänä. Hirviluvan hinta on 200€ / metsästysvuorokausi. Hirven vierasmetsästyksestä on aina sovittava metsästyksenjohtajan kanssa.
 • HIRV kokokauden kokeen voi suorittaa seuran alueella myös koira, joka ei ole seuran jäsenen omistuksessa. Seura perii alueensa käytöstä 20€ koemaksua ja koirakolla tulee olla seuran jäsen mukana kokeessa. Kokeesta on sovittava Timo Kaakkurivaaran kanssa, puh. 040 – 768 79 19.

5. Hirvenpyyntitiedote ja Oma Riista -palvelu.

 • Hirvenpyynnistä päätti hirvikokous, joka pidettiin 13.8.2017 heti kesäkokouksen jälkeen.
 • Hirvikokous päätti vaiheistaa metsästyksen kolmeen eri vaiheeseen, joihin kuhunkin on mahdollisuus ilmoittautua erikseen.
 • Tässä hirvikokouksessa oli viimeinen mahdollisuus ilmoittautua yksityismaiden ensimmäisen vaiheen ( 2. – 15.9 ) hirvenpyyntiseurueeseen.
 • Myös valtionmaan hirvenpyyntiseurue järjestäytyi tässä kokouksessa. Seurue koostuu 44 hyväksytystä ampujasta, jotka olivat ampujalistalla tammikuussa valtion pyyntioikeutta haettaessa. Valtionmaan seurueelle siirrettiin 12 pyyntilupaa ( 8 aikuista ja 8 vasaa ).
 • Ensimmäiseen vaiheeseen on jyvitetty 8 pyyntilupaa. Ensimmäiseen vaiheeseen ilmoittautui 58 metsästäjää.
 • Hirviseurueen ampujat kokoontuvat perjantaina 1.9 klo 18 Myllypirtillä kuulemaan metsästyksenjohtajan ohjeet syksyn pyyntiin.
 • Hirvenmetsästys aloitetaan lauantaina 2.9.
 • Toisen vaiheen hirvipalaveri pidetään 8.10.2017 klo 16 alkaen Myllypirtillä. Tässä palaverissa on viimeinen mahdollisuus ilmoittautua toisen vaiheen hirvenpyyntiin. Toiseen vaiheeseen on jyvitetty 30 pyyntilupaa. Seuran ja maanomistajien hirvistä päätetään tässä palaverissa. Toisen vaiheen hirvenmetsästys alkaa 14.10.
 • Kolmanteen vaiheeseen on jyvitetty 13 pyyntilupaa. Kolmas vaihe avataan tarvittaessa.
 • Varsinaisena metsästyksenjohtajana toimii Sami Ruopsa ja hänen ”viransijaisenaan” Jouko Sarivaara. Jouko johtaa ensimmäisen vaiheen metsästyksen.
 • Suomen riistakeskus on myöntänyt seuralle yhteensä 63 lupaa, joista saaliina saa olla enintään 47 aikuista hirveä. Metsästyksen päättyessä saaliin vasaosuuden tulee olla 50%.
 • Hirvipeijaiset pidetään perinteisesti pyhämiesten pyhänä eli 4. marraskuuta 2017. Peijaisten pitopaikka ja tarkempi ohjelma ilmoitetaan myöhemmin.
 • Seura käyttää Oma Riista -palvelua seura- ja hirvitieto-ominaisuuksineen. Palveluun rekisteröityminen ja sen käyttö on ilmaista. Tavoitteena on syksyn hirvijahtiin mennessä lisätä seuran metsästysmaat Oma Riista -palveluun. Valmistautua keräämään hirvitiedot Oma Riista -palvelulla seuran metsästyksenjohtajalle. Hirvenpyyntiin osallistuvat jäsenet opettelevat Oma Riista -palvelun seuraominaisuuksien käytön. Jokainen on velvollinen ilmoittamaan tarvittavat hirvitiedot palvelun kautta metsästyksenjohtajalle. Tutustu aiheeseen riistakeskuksen sivuilta.

6. Ilmoitusasiat

 • Riistakolmio laskettiin 12. elokuuta. Tulokset.
 • Kultasormiammunta pidettiin tänä vuonna 13. elokuuta Peltojärven hirviradalla. Tälläkin ampumaratavuorolla oli mahdollisuus harjoitella.
 • Seura järjestää omat hirvenhaukkukokeet 7.10.2017 ja on järjestelyvastuussa 17.11.2017 SHHJ:n Hirvimestaruusottelun pohjanlohkon valintakokeessa yhdessä naapuriseurojen kanssa.

Muistion kirjoitti Henry Ollila

SIVUN ALKUUN