Kesäkokous 2020

Ylikylän metsästys- ja kalastusseura ry:n kesäkokousmuistio

4. heinäkuuta 2020

Kesäkokous pidettiin  4.7.2020 Tapionniemen kyläkartanossa.

Kokous todettiin lailliseksi ja päätösvaltaiseksi. Kokouksen aiheena olivat sääntömääräiset kesäkokousasiat.

Kokouksen puheenjohtajana toimi Rauno Mikkonen ja sihteerinä Henry Ollila. Pöytäkirjan tarkastajina toimivat Antti Pauna ja Jouko Kunnari.

Kokous käytiin läpi esityslistan mukaisesti.

Kokouksen päätökset

1. Jäsenen oikeus metsästää

 • Sorsalinnut 20.8 klo 12.00 alkaen vuoden loppuun. Osalle sorsista on lakisääteinen saalisilmoitusvelvollisuus.
 • Metsähanhi 20.8 klo 12.00 alkaen – 27.8. Yhden linnun kausikohtainen saaliskiintiö ja lakisääteinen saalisilmoitusvelvollisuus.
 • Metso, teeri, pyy ja riekko. Kanalintujen pyyntiaika on asetuksen mukainen. Asetus metsäkanalintujen metsästyksestä annetaan syyskuun alussa.
 • Jänistä saa metsästää ajalla 1.9.2020 – 28.2.2021.
 • Metsäkauris 1.9.2020 – 15.2.2021, ajavalla koiralla 26.9.2020 – 31.1.2021. Lisäksi metsäkaurisuros 16.5.- 15.6.2021. Lakisääteinen saalisilmoitusvelvollisuus.
 • Karhunmetsästys 20.8 – 31.10.2020 tai kiintiön täyttymiseen saakka.
 • Riistalle suodaan joulurauha ajalle 24. – 25.12.2020
 • Seuran pienriistan metsästysalueen karttatunnuksen Oma Riista mobiilisovellukseen saa Harrilta puh. 040-7298675

2. Rauhoitusalueet

 • Airosvaara, jossa ainoastaan hirvenmetsästys sallittua.
 • Vuostimonvaara, jossa ainoastaan hirvenmetsästys sallittua.
 • Korven talon ympäristö maanteiden välissä Vuostimojärvessä on rauhoitettu kokonaan.
 • Raudastensaarissa on lampaita ja hevosia, joten saaret rauhoitetaan metsästykseltä syyskuun loppuun saakka.
 • Vesilintujen metsästys on kielletty Pyhäjoen ja Javarusjoen siltojen välittömässä läheisyydessä turvallisuussyistä.
 • Seuran alueella pidetään metsästyksestä rauhoituspäivät 3.10 sekä 14.11 seuran järjestämien hirvenhaukkukokeiden ajaksi.

3. Ase- ja patruunarajoitukset

 • Vesilintujen metsästyksessä on luodikon käyttö kielletty Kemijoen ja sen sivujokien vesistöalueella.

4. Vierasmetsästys

 • Periaatteena on, että jäsen on vieraan mukana metsällä ja kantaa vastuun vieraastaan.
 • Jänis-, kyyhky- ja vesilintu 20€ / vrk ja 60€ / viikkolupa. Osalla vesilinnuista on lakisääteinen saalisilmoitusvelvollisuus.
 • Metsäkanalinnut 30 € / vrk ja 120€ / viikkolupa.
 • Metsäkauris 30€ /  vrk. Lakisääteinen saalisilmoitusvelvollisuus.
 • Karhu 30€ / vrk ja 120€ / viikkolupa
 • Kaikki vierasluvat kattavat myös pienpetojen metsästämisen.
 • Pienpetojen kausilupa 30€ / kausi. Pienpetoja voi kausiluvalla metsästää ilman jäsenen mukanaoloa.
 • Ennen metsästyksen aloittamista vieraan on ilmoitettava seuran sähköpostiin, ylikylanmetsastysjakalastus(at)gmail.com nimensä, yhteystietonsa, lupatyyppi, kenen vieras on ja metsästysajankohta. Metsästyksen jälkeen vierasmetsästäjä on velvollinen tekemään saalisilmoituksen edm. seuran sähköpostiin. Saalisilmoituksen tekeminen on pakollista vaikkei saalista saisikaan.
 • Vierasluvat ostetaan verkkopankin kautta oheisen linkin Vierasluvat ohjeitten mukaan.
 • Kiinteistön omistaja, joka on tehnyt seuralle vuokrasopimuksen alle 12 hehtaarin alueesta, voi ostaa vierasluvan ja metsästää ilman jäsenen mukanaoloa.

5. Hirvenpyyntitiedote

 • Hirvenpyynnistä päättää hirvikokous, joka pidetään Myllypirtillä 16.8.2020 klo 13.00 alkaen. Kokouksessa on myös viimeinen mahdollisuus ilmoittautua yksityismaiden hirvenpyyntiseurueeseen.
 • Hirvenpyynti aloitetaan asetuksen mukaisesti 1.9.2020 mikäli sääolosuhteet sen sallii.
 • Metsästyksenjohtajana toimii Anneli Huhtala.
 • Metsästysvieraita on tulossa kaksi Saksasta lokakuun pyyntiin mikäli koronatilanne sen sallii.
 • Hirvenmetsästysalueen kartta on saatavissa Oma Riistan mobiiliversiona ja Ultracomin ohjelmiston kautta. Oma Riistan mobiiliversioon tunnus jaetaan hirvikokouksessa. Ultracomin koiratutkaohjelmaan seuran hirvenmetsästysalueen saat näkyville ottamalla yhteyttä Hannu Känniseen puh. 050 – 546 03 50.
 • Hirvipeijaiset pidetään Pyhän Astelissa pyhämiesten päivänä 31.10.2020.

6. Ilmoitusasiat

 • Riistakolmio lasketaan heinä – elokuun vaihteessa. Vastuuhenkilönä Marko Kunnari.
 • Polttopuutalkoot, vastuuhenkilönä Jouko Kunnari. Ilmoitus talkoista myöhemmin.
 • Kultasormiammunta pidetään tänä vuonna 2. elokuuta Peltojärven hirviradalla klo 12.00 alkaen. Tälläkin ampumaratavuorolla on mahdollisuus harjoitella. Vastuuhenkilöinä Jarmo Pohjola ja Leevi Seinälä.
 • Seuran järjestämät hirvenhaukkukokeet ovat 3.10 ja 14.11.

Muistion kirjoitti Henry Ollila

SIVUN ALKUUN