Talvikokous 2017

Ylikylän metsästys- ja kalastusseura ry:n talvikokousmuistio

Metsästysseuran talvikokous pidettiin Pyhätunturilla sunnuntaina 29. tammikuuta 2017. Kokouksen puheenjohtajaksi valittiin Timo Kaakkurivaara ja sihteeriksi Henry OllilaPöytäkirjan tarkastivat ja äänet laskivat Rauno Mikkonen ja Unto Hyyryläinen. Paikalla oli 22 seuran jäsentä. Kokous todettiin laillisesti kokoon kutsutuksi ja päätösvaltaiseksi.

 

Toimintakertomus vuodelta 2016

Seuran puheenjohtajana toimi Reima Uusisalmi. Johtokunnassa istuivat Hannu Känninen, Jouko Sarivaara, Teuvo Pekkarinen, Sami Ruopsa ja Jari Luoma-aho sekä Marko Kunnari. Rahastonhoitajana toimi tilitoimisto Mourujärvi. Toiminnantarkastajina toimivat Ilkka Korkalo ja Teuvo Rantanen.

Johtokunta piti 3 sähköpostikokousta ja istui yhden kokouksen Paunanpäässä. Talvikokous pidettiin Pyhätunturilla 30. tammikuuta. Kesäkokous oli Myllypirtillä 14. elokuuta. Hirviseurue järjestäytyi hirvikokouksessa, joka pidettiin Myllypirtillä 11. syyskuuta.

Jäsenmaksun maksaneita jäseniä oli 176. Jäsenmaksu oli 30€ ja liittymismaksu muille kuin maanomistajajäsenille oli 50 €.

Seuraan liittyivät seuraavat uudet jäsenet: Tellervo Kiemunki maanomistajajäsen, Luka Kunnari maanomistajan rintaperillinen, Matti Salminen maanomistajan rintaperillinen, Joonas Seinälä maanomistajan rintaperillinen, Leevi Seinälä maanomistajan rintaperillinen sekä Jarmo Tick maanomistajajäsen.

Seuran jäsenyys irtisanoutui Janne Suopajärveltä hänen muuttaessa pois paikkakunnalta.

Kiinteistöt:

Myllypirtillä päärakennus, lahtivaja, sauna ja kota. Seuralla on myös laavu Sieniojantien varressa. Lisäksi Tapionniemessä Pekka Oinaalta vuokralla lahtivajarakennus. Kiinteistöille tehtiin ylläpitohuoltoa. Uuden lahtivajan hankintaa siirrettiin ja tässä vaiheessa uusitaan Myllypirtin lahtivajan kylmälaite. Hankittava kylmälaite rahoitetaan syksyllä myydyillä hirvillä ja se voidaan siirtää myöhemmin uuteen lahtivajaan.

Metsästysalueet:
Seuralla oli käytössään vuokrattuja metsästysalueita n. 25300 ha, joista hirvieläinten metsästyksessä n. 25300 ha, muussa n. 25300 hehtaaria. Seura haki Metsähallitukselta alueluvan hirvieläinten metsästykseen rajoitettuna seuraaville valtionmaa-alueille 8160 Pelkosenniemi läntinen , 8170 Naarma ja 8172 Saarivaara.

Riistanhoito ja riistalaskennat:
Suoritettiin riistanhoitoa; nuolukiviä vietiin maastoon 120 kpl ja pienpetoja pyydettiin. Kettuja saatiin 9 kpl, supikoiria 2 kpl ja minkkejä 4 kpl. Pienpedoista seura maksoi minkistä ja näädästä 10€, ketusta 30€ sekä supikoirasta 50€. Riistakolmion kesälaskenta suoritettiin 29. heinäkuuta. Kesällä kylvettiin muutamia riistapeltoja. Metsäkauriita ruokittiin Elsa Launosen toimesta. Ruokintaa seura rahoitti 150 eurolla.

Riistakannat ja metsästys:
Metsäkanalintukannat ovat pienentyneet jo kahden kolmen vuoden ajan. Teeri-, pyy- ja riekkokannat olivat alhaisempia kuin 10 vuoden aikana keskimäärin. Ainoastaan metsokanta oli samalla tasolla kuin 10 vuotiskauden keskiarvo. Kesän poikastuotto jäi vaatimattomaksi.
Asetuksella olivat rauhoitettuja riekko ja pyy sekä vesilinnuista metsähanhi. Teeren metsästysaikaa oli lyhennetty. Metsoa sai metsästää täyden metsästysajan.
Vesilintukannat olivat normaalitasolla samoin kuin metsäjäniskannatkin.
Metsäkauriskanta on seuran alueella vakaa ja kiitollinen riistanhoidon kohde.

Pienriistalupia myytiin 40 henkilölle, joille tuli lupavuorokausia yhteensä 140 vrk. Vieraslupia möivät Pekka Oinas ja Jukka Sarivaara. Vierasluvat sai ostaa myös suoraan nettipankista kotisivuilla kerrotun ohjeen mukaan. Vierasmetsästäjät velvoitettiin ennen metsästyksen aloittamista ilmoittamaan tekstiviestillä tai sähköpostilla nimensä, yhteystietonsa, lupatyyppi, kenen vieras on ja metsästysajankohta joko Hannu Känniselle tai Lasse Kunnarille.

Hirvilupia seura anoi 61 kpl. Riistakeskus myönsi 57 pyyntilupaa. Hirviä kaadettiin 35 aikuista ja 42 vasaa. Hirvien metsästyksessä käytettiin kaikkia pyyntimuotoja.
Hirviseurueessa oli jäseniä 70 kpl.
Hirvikannan rakennetta seurattiin kirjaamalla havainnot jahdin aikana.
Hirvihavainnot ja -kaadot ilmoitettiin OMA RIISTA -järjestelmään.
Seura teki oman havaintoihin ja edellisinä vuosina laadittuihin hoito- ja verotussuunnitelmiin perustuvan hirven hoito- ja verotussuunnitelman, jonka perusteella tulevan vuoden hirvenpyyntihakemukset laaditaan.
Jääväksi kannaksi arvioitiin 91 hirveä. Metsästyksenjohtajana toimi Einari Heikkinen.

Ampumatoiminta:
Harjoitusammunnat järjestettiin Peltojärven hirviradalla 11. syyskuuta. Hirvirata meni epäkuntoon , joten Kultasormikilpailua ei voitu valitettavasti kisata.

Kenneltoiminta:
Kenneljaoston toimintakertomus vuodelta 2016:
Kenneljaoston vetäjänä toimi Timo Kaakkurivaara.

Timo Kaakkurivaara ja Marko Kunnari osallistuivat Rovaniemellä Lapin kennelpiiri ry:n 60-vuotisjuhlaan ja sen yhteydessä pidettyyn vuosikokoukseen.

Ylikylän metsästys- ja kalastusseura järjesti yleiset hirvenhaukkukokeet 29. lokakuuta 2016. Koeaamuna maata peitti hienoinen lumihärmä, joka paljasti yöllä liikkuneet hirvet. Koe käytiin muutaman asteen pikku pakkasessa ja pilvipoutaisessa syyssäässä.
Kokeen keskuspaikka oli Pyhätunturilla Lomakeskus Lupossa. Kokeen ylituomarina toimi Jukka Törmänen Sodankylästä, jonka kertomana ”Hyvä kenneltilaisuus ja koemaastot oli valittu huolella. Hirviä löytyi lähes kaikista maastoista. Tuomarityöskentely oli osaavaa ja asiallista. Kokeessa oli kaksi tuomariharjoittelijaa.”
Kokeeseen osallistui kymmenen ns. ei käyttövalio koiraa, joille koe oli ensisijaisesti tarkoitettukin. Halukkaita osallistujia olisi ollut enempikin, mutta kymmentä enempää ei voitu kokeeseen ottaa maastojen rajallisesta määrästä johtuen. Kaikille koiralle pyrittiin takaamaan tasapuoliset ja riittävän suuret alueet työskentelymaastoiksi. Rauhallisen työskentelymaaston takaamiseksi seura rauhoitti kesäkokouksen päätöksellä alueensa metsästykseltä niin koepäiväksi kuin koetta edeltäväksi päiväksikin. Häiriötekijöitä ei esiintynytkään lukuunottamatta Petäjikköä, jonne oli eksynyt valtionmaan pyytäjien koiria. Ylikylässä oli yhdeksän koemaastoa ja Tohmon metsästysseuran alueella yksi maasto. Tästä yhteistyöstä kiitos naapuriseuralle.

Erityisesti haluamme kiittää yhteistyöstä Lomakeskus Lupon Jounia ja Liisaa hienoista tiloista, jotka saimme vuokrattua käyttöömme. Liisalle erikoiskiitos maistuvasta hirvenlihakeitosta, jota koeväki sai nauttia koe-erän jälkeen.
Kokeet eivät onnistuisi ilman innokkaita tuomareita ja maasto-oppaita sekä yhteistyökumppaneita. Kiitokset kuuluvat myös heille.

10 koirasta 8:lla oli hirvityöskentely. 5 koiraa haukkui HIRV1 -tuloksen. Kisan ja epävirallisen seuran mestaruuden voitti huippupisteillä karjalankarhukoira uros Erätytön Helge, omistaja Rauno Mikkonen Vuostimosta. Rauno pokkasi näin pääpalkintona olleen B-Bark koiratutkan.

Haukkukokeiden vastaavana koetoimitsijana oli Marko Kunnari ja sihteerinä Henry Ollila.

Seura oli mukana myös syyskuussa Tohmon metsästysseuran ja Javaruksen Erän järjestämissä hirvenhaukkukokeissa luovuttamalla niihin muutamia koemaastoja opastuomareineen. Lisäksi marraskuisessa Kemijärvellä järjestetyssä nuorten koirien kokeessa seuran alueella oli muutamia koemaastoja opastuomareineen.

Tiedotustoiminta ja yhteistoiminta:
Maanomistajille ja heidän perheilleen järjestettiin hirvipeijaiset pyhämiestenpäivänä, 5. marraskuuta Pyhän Astelissa.
Peijaisten järjestelyistä vastasi Vuostimon maa- ja kotitalousnaiset.
Seuran ilmoitukset on julkaistu Koti-Lappi-lehdessä.
Seuralla on käytössä ”textari.net – palvelu”, jolla voidaan lähettää tekstiviestejä seuran jäsenten mobiililaitteisiin. Palvelua käytettiin mm. jäsenmaksulaskun lähettämiseen ja tiedotuksiin hirvenmetsästyksen aikana.
Ylikylän metsästys- ja kalastusseura ry on hankkinut seuran alueen kartta-aineiston ja – tietojen laadintaa ja hallintaa varten Ultrapoint Metsästysseura-paketin. Kartta-aineistosta käy ilmi seuran alueen raja, luvattomat alueet, valtion ja yhteismetsän alueet. Kartta-aineisto on käytettävissä paitsi kaikkien seuran metsästäjien myös jahtivieraiden mobiililaitteissa. Riittää kun henkilöllä on käytössään Ultrapoint -ohjelmisto ja voimassa oleva käyttölisenssi.
Kotisivujen ylläpidosta ja päivityksestä piti huolen Henry Ollila. Hirvihavainnot ja – kaadot kirjattiin Oma Riista palvelun kautta.

Suurpedot ja SRVA- toiminta:
Suurpetoyhdysmiehenä ja SRVA- yhdyshenkilönä toimi Lasse Kunnari. SRVA- ryhmän muodostivat Timo Kaakkurivaara, Teuvo Pekkarinen, Aimo Helisten ja Rauno Mikkonen sekä Kari Lång. SRVA toimintaa vuoden aikana oli kuusi tapahtumaa, joihin osallistui eri kerroilla 20 henkilöä.
Tapahtumia oli mm. keväällä lopetettiin hirvikolarissa loukkaantunut ylivuotinen hirvenvasa ja syksyllä jalkaan haavoittunut vasa.
Karhusta tehtiin kaksi havaintoa. Susista oli myös kaksi havaintoa; kolmen suden lauma ja yksi yksinäinen susi. Ilveshavaintoja oli kaksi.
Ahmasta ei tullut yhtään ilmoitusta.
Kotkista tehtiin useita varmoja näköhavaintoja.

Koulutus- ja neuvontatilaisuudet:
Lasse Kunnari osallistui petoyhdysmiehille tarkoitetulle 1 päivän kurssille.
Lasse Kunnari, Kari Lång, Hannu Mård ja uutena jäsenenä Rauno Mikkonen osallistuivat ammunnan valvojan 1 päivän kurssille.

Talkoo- ja riistanhoitovelvoitteet:
Vuonna 2016 jäsenille ei ollut asetettu talkoo- tai riistanhoitovelvoitetta.

Huomionosoitukset:
Seura on muistanut poisnukkuneita pitkäaikaisia jäseniään Sauli Kulpakkoa ja Aaro Oinasta kukilla muistotilaisuuksissa.

 

Vuoden 2016 tilinpäätös

Tilinpäätös käytiin läpi. Toiminnantarkastajien lausunto luettiin ja kokous myönsi tili- ja vastuuvapauden tilivelvollisille.

 

Vuoden 2017 johtokunta

Seuran puheenjohtajaksi toimintavuodelle 2017 valittiin yksimielisesti Reima Uusisalmi.

Seuran johtokuntaan valittiin erovuorossa olleet Marko Kunnari ja Sami Ruopsa uudelle 2-vuotiskaudelle. Erovuorossa olleen Teuvo Pekkarisen tilalle johtokunnan uudeksi jäseneksi  valittiin Harri Pekkarinen.

Vuonna 2017 Ylikylän metsästys- ja kalastusseura ry:n johtokunta on siis seuraavassa kokoonpanossa: Pj Reima Uusisalmi, Vpj Sami Ruopsa , Marko Kunnari , Harri Pekkarinen, Jouko Sarivaara ja Jari Luoma-aho sekä Hannu Känninen, sihteeri.

 

Vuoden 2017 toiminnantarkastajat ja rahastonhoitaja

Toiminnantarkastajina toimivat Ilkka Korkalo ja Teuvo Rantanen, joilla varajäseninä ovat Tellervo Sarivaara ja Veikko Ollikainen.
Rahastonhoitajana toimii tilitoimisto Sirpa Mourujärvi.

 

Toimintasuunnitelma vuodelle 2017

Riistalaskennat ja riistanhoito

Lasketaan riistakolmiot niin talvella kuin kesälläkin. Hirvihavainnot ja -saalis kirjataan OMA RIISTA järjestelmään. Petohavainnot ilmoitetaan petoyhdysmiehille.
Suoritetaan riistanhoitoa viemällä nuolukiviä maastoon ja kylvämällä riistapeltoja. Järjestetään riistan ruokintaa hankkimalla rehua.
Kannustetaan jäseniä pienpetojen pyyntiin maksamalla tapporahaa ketusta 30€ , supista 50€ sekä näädästä ja minkistä 10€. Erityisesti supikoiran leviämistä pyritään ehkäisemään.

 

Metsästyksen valvonta

RHY:n valvojat, poliisi ja rajavartiolaitos suorittavat metsästyksen valvontaa.
Jäsenet valvovat metsästystä metsästys- ja riistanhoitoalueillaan ja ilmoittavat havaitsemistaan rikkeistä viranomaisille.
Koska havaintoja sekä luvattomasta metsästyksestä että maantieltä tapahtuvasta metsästyksestä seuran alueella on tehty, seura pyrkii järjestämään metsästyksen valvontaa yhteistyössä viranomaisten kanssa.
Parannetaan vierasmetsästyksen valvontaa.

 

SRVA -toiminta

SRVA–toiminnasta vastaavat; yhdyshenkilönä Lasse Kunnari ja ryhmän jäseninä Aimo Helisten, Timo Kaakkurivaara, Kari Lång ja Teuvo Pekkarinen sekä Rauno Mikkonen.

 

Metsästys

Metsästysjärjestelyistä päätetään sääntöjen mukaan kesäkokouksessa. Hirvikokous pidetään elokuussa ennen hirvenmetsästyksen alkua.

 

Hirvenpyynnistä

Ampuja, joka haluaa osallistua seuran hirvenpyynnin yhteydessä myös valtionmaiden hirvien metsästykseen, ilmoittautuu tammikuun loppuun mennessä Marko Kunnarille. Valtionmaiden hirvenpyyntioikeudesta ampuja maksaa ns. tossurahan 42 € seuran tilille helmikuun loppuun mennessä.

Ampujalistan hyväksiluetuista metsästäjistä muodostetaan seurue, joka pyytää Metsähallituksen maille myönnettyjen pyyntilupien hirvet.

Hyväksiluettu ampuja huolehtii siitä, että ampumakoe on voimassa pyyntilupahakemukseen.

Hyväksiluettu ampuja sitoutuu nimellänsä seuran valtionmaiden pyyntilupahakemukseen, toisin sanoen hän ei saa olla muussa pyyntilupahakemuksessa hakijana.

Ampujat tulee olla nimetty ampujaluetteloon jo tammikuussa haettaessa
metsähallitukselta pyyntiosoitusta. Ampujia ei voi enää tämän jälkeen lisätä
ampujaluetteloon.

Seuran sisällä, vuosittain katkolla, olevia alueita pyritään vuokraamaan tulevalle hirvijahtikaudelle mm. Kemijärven yhteismetsän Materon palstan vuokraamisesta hirven- ja karhun metsästykseen.

Johtokunta päättää haettavasta hirvilupien määrästä tekemänsä hirven hoito- ja verotussuunnitelman mukaisesti.

Tulevan syksyn metsästyksenjohtaja valitaan kesäkokouksessa.
Seura aloittaa hirvenpyynnin asetuksen mukaisesti eli 1. syyskuuta mikäli sääolosuhteet, lähinnä lämpötila sen sallii.

Hirvenpyyntiin voidaan ottaa muutamia vierasmetsästäjiä.

 

Ampumatoiminta

Harjoitusammuntoja ja Kultasormikilpailu tullaan järjestämään Peltojärven hirviradalla. Ilmoitukset Koti-Lapissa ja seuran kotisivuilla.

 

Tiedotustoiminta ja yhteistoiminta

Yhteistyötä kehitetään ja tehostetaan niin maanomistajiin, naapuriseuroihin kuin muihinkin sidosryhmiin.
Hirvipeijaiset järjestetään pyhämiestenpäivänä, 4. marraskuuta 2017.
Mahdollisista kolarihirvistä vastaa nimetty SRVA-ryhmä. Petoyhdysmiehenä toimii Lasse Kunnari.
Kotisivujen ylläpidosta ja päivityksestä vastaa Henry Ollila.

 

Riistanhoito- ja talkoovelvoite vuodelle 2017

Varsinaista pakollista riistanhoito- ja talkoovelvoitetta ei ole.

 

Kiinteistöt:

Myllypirtin lahtivajalle uusitaan kylmälaite. Viemäröintiä korjataan. Vajan lattiapinnoite uusitaan mikäli tarve vaatii. Uuden lahtivajan suunnittelua ja selvitystyötä jatketaan. Kiinteistöille suoritetaan ylläpitohuoltoa.

 

Pienpetojen tapporahat vuonna 2017

Minkki 10 € , kettu 30 € , näätä 10 € ja supikoira 50 €.

 

Jäsenmaksut vuodelle 2017

Jäsenmaksu 30 €. Ei maanomistajajäsenen liittymismaksu on 50 euroa.

 

Kenneljaosto

Timo Kaakkurivaara edustaa seuraa Lapin kennelpiiri ry:n vuosikokouksessa. Suunnitelmissa ovat seuraavat hirvenhaukkukokeet: Seuran oma koe  7. lokakuuta EI KVA- koirille ja SHHJ:n urosten pohjanlohkon valintakoe 17. marraskuuta yhdessä muutaman naapuriseuran kanssa.

Seuran alue on käytössä, mikäli naapuriseurat pyytävät järjestämiinsä yleisiin hirvenhaukkukokeisiin maastoja. Seuraavat hirvenhaukkukokeet ovat suunnitteilla ensi syksyksi Kemijärvellä ; 26.8 KKE, 23.9 Tohmon Ms, 30.9 Javaruksen Erä ja 16. tai 17.9 viikkokoe Koillis-Lapin kennelkerho.

Seuran alueella voi käyttää koiraa ns. pitkässä kokeessa. Seuran ulkopuoliselta koiralta peritään koemaksua 20€. Lisäksi kokeessa tulee olla mukana joku seuran jäsen. Yhteyshenkilönä ja kenneljaoston vetäjänä Timo Kaakkurivaara.

 

Tulo- ja menoarvio vuodelle 2017

Vuoden 2017 tulo- ja menoarvio vahvistettiin johtokunnan esityksen mukaisesti.

 

Muita vuosikokouksessa käsiteltyjä asioita

Timo Kaakkurivaara kertoi tulevan syksyn hirvenhaukkukokeista. Oman EI käyttövalio koirille tarkoitetun kokeen lisäksi suunnitelmissa on arvo-ottelu eli SHHJ:n pohjanlohkon karsinta uroksille. Kaukaisimmat koirat tulevat pohjanmaalta ja kainuusta. Karsinnan kolme parasta matkaa harmaa hirvikoirajärjestön SM-kisoihin. Näitä kisoja harvoin tarjotaan, joten on kunnia-asia päästä järjestämään kisat Kemijärvellä. Järjestelyissä ovat mukana yhdessä Ylikylä, KKE ja Tohmon MS sekä Javaruksen Erä. Lisäksi olemme tukemassa naapuriseurojen järjestämiä kokeita antamalla maastoja maasto-opastuomareineen kisäjärjestäjän käyttöön.

Seuran toiminnasta ja talkoista tiedotetaan Koti-Lappi lehdessä sekä seuran omilla kotisivuilla, www.myllypirtti.net

Muistion kirjoitti Henry Ollila

SIVUN ALKUUN