Talvikokous 2020

Ylikylän metsästys- ja kalastusseura ry:n talvikokousmuistio

Metsästysseuran talvikokous pidettiin Tapionniemen kyläkartanossa lauantaina 29. helmikuuta 2020. Kokouksen puheenjohtajaksi valittiin Jorma Kaakkurivaara ja sihteeriksi Mikko ParviainenPöytäkirjan tarkastivat Pertti Helisten ja Simo Talvensaari. Paikalla oli 38 seuran jäsentä. Kokous todettiin laillisesti kokoon kutsutuksi ja päätösvaltaiseksi. Kokouksen aluksi palkittiin Jarmo Pohjola Kultasormikilpailun voitosta perinteisellä pikarilla ja Antti Pauna kuksalla seuran eteen tehdystä työstä.

 

Toimintakertomus vuodelta 2019

Seuran puheenjohtajana toimi Reima Uusisalmi. Johtokunnassa istuivat Henry Ollila sihteerinä, Jouko Sarivaara, Harri Pekkarinen, Sami Ruopsa varapuheenjohtajana,  Jari Luoma-aho sekä Marko Kunnari. Rahastonhoitajana toimi tilitoimisto Mourujärvi. Toiminnantarkastajina toimivat Ilkka Korkalo ja Ilkka Kerkelä.

Johtokunta istui kuusi kokousta ja piti yhden sähköpostikokouksen. Talvikokous pidettiin 24. helmikuuta Tapionniemen Kyläkartanossa. Kesäkokous oli Myllypirtillä 7. heinäkuuta. Hirviseurue järjestäytyi hirvikokouksessa, joka pidettiin Myllypirtillä 11. elokuuta.

Jäsenmaksun maksaneita jäseniä oli 200. Jäsenmaksu oli 30€ ja liittymismaksu oli 50 €. Kunniapuheenjohtajia oli kaksi ja kunniajäseniä viisi.

Kiinteistöt ja niiden huolto:
Myllypirtillä on päärakennus, lahtivaja, sauna ja kota sekä kylmäkontti. Seuralla on myös laavu Sieniojantien varressa. Lahtivajan yhteyteen kaivettiin porakaivo. Lahtivajaan hankittiin uusi vesivaraaja ja vesiputkistot uusittiin. Lisäksi hankittiin uusia vesikalusteita. Lahtivajan lattiaa tasoitettiin ja pinnoitettiin. Piha-aluetta kunnostettiin ajamalla siihen mursketta. Kodan savuhormi ja -huuva uusittiin. Myllypirtin lahtivajamestareina toimivat Lasse Kunnari ja Jari Luoma-aho.

Metsästysalueet:
Seuralla oli käytössään vuokrattuja metsästysalueita n. 25 000 ha, joista Kemijärven kunnan alueella n. 24 100 ha ja Pelkosenniemen kunnan alueella 900 hehtaaria. Seuralla oli Metsähallitukselta aluelupa hirvieläinten metsästykseen alueelle 8174 Javarus sekä seuraan rajoittuviin yksittäisiin valtion palstoihin. Lisäksi seuralla oli alueluvassa Pelkosenniemen kunnan alueelta valtionmaita 999 ha rajattuna Huttulan yksityismaiden yhteyteen riistakeskuksen määräyksellä. Yhteensä hirvenpyyntialueen kokonaispinta-ala vesialueineen oli 37 721 ha.
Metsästysaluekartat oli saatavissa Oma Riista mobiilisovellukseen niin pienriistan kuin hirvenmetsästyksen osalta. Lisäksi seuralla oli käytössä Ultracom metsästysseuraohjelma, jonka avulla seuran metsästysalueet näkyivät myös Ultracom koiratutkaohjelmaa käyttävien mobiililaitteissa.

Riistanhoito ja riistalaskennat:
Nuolukiviä vietiin maastoon lavallinen eli 120 kpl. Kesällä kylvettiin muutamia riistapeltoja Tapionniemeen ja Lampiaavalle. Suoritettiin parasta riistanhoitoa eli pyydettiin pienpetoja. Saaliiksi saatiin kettuja 18 kpl, supikoiria 2 kpl ja minkkejä 6 kpl sekä näätä, korppi ja 8 harakkaa. Pienpedoista seura maksoi tapporahaa minkistä ja näädästä 10€, ketusta 30€ sekä supikoirasta 50€. Seura sijoittui RHY:n pienpetokilpailussa neljänneksi. Riistakolmion kesälaskenta suoritettiin 3. elokuuta. 

Riistakannat ja metsästys:
Metsäkanalintukannat olivat kohtalaisen hyvät. Metsästysajat olivat metson ja teeren osalta syyskuun 10. päivästä alkaen joulukuun 10. päivään asti. Pyyn metsästys loppui 10. marraskuuta. Lisäksi urosmetson ja urosteeren latvalinnunmetsästys oli sallittua tammikuussa aikavälillä 20. – 31.1.2020.
Asetuksella olivat rauhoitettuja riekko sekä vesilinnuista metsähanhi.
Vesilintukannat olivat normaalitasolla samoin metsäjäniskannatkin.
Metsäkauriskanta on seuran alueella vakaa ja kiitollinen riistanhoidon kohde. Kauriin metsästyksen organisoinnista vastasi Joonas Seinälä.

Pienriistan vieraslupia myytiin lähinnä kanalintujen metsästykseen. Lupamyyjinä toimivat Pekka Oinas ja Jukka Sarivaara. Vierasluvat sai ostaa myös suoraan verkkopankista kotisivujen ohjeen mukaisesti. Vierasmetsästäjät velvoitettiin ennen metsästyksen aloittamista ilmoittamaan seuran sähköpostiin nimensä, yhteystietonsa, lupatyyppi, kenen vieras on sekä metsästysajankohta. Lisäksi heillä oli velvoite tehdä saalisilmoitus seuran sähköpostiin. Vierasmetsästäjällä tuli olla seuran jäsen mukana metsällä.

Hirvilupia Riistakeskus myönsi seuralle 43 pyyntilupaa. Rajoituksena oli enintään 34 aikuista hirveä. Hirviä kaadettiin 28 aikuista ja 27 vasaa. Peijaishirviksi meni 3 aikuista ja 2 vasaa. Lisäksi maanomistajille jaettiin 3 aikuista hirveä. Uusi maanomistajien jakolista otettiin käyttöön.
Hirviseurueessa oli kaikkiaan jäseniä 70 kpl, joista valtionmaan hirviseurueeseen kuului 46 ampujaa. Hirvenmetsästyksessä oli syyskuun alussa kaksi saksalaista metsästysvierasta.
Hirvihavainnot ja -kaadot ilmoitettiin Oma Riista -järjestelmään.
Jääväksi kannaksi arvioitiin 60 hirveä eli hirvikanta on alueellisen riistaneuvoston antamassa tavoitetiheydessä 2 yks. / 1000 ha. Metsästyksenjohtajana toimi Rauno Mikkonen.

Ampumatoiminta:
Harjoitusammunnat  ja Kultasormikilpailu järjestettiin Peltojärven hirviradalla. Kultasormeksi ampui Jarmo Pohjola. Jarmo oli myös seuran ampuratavastaava.

Kenneltoiminta:
Kenneljaoston vetäjänä toimi Timo Kaakkurivaara.
Marko Kunnari edusti seuraa Lapin kennelpiirin vuosikokouksessa.

Seura järjesti yleiset hirvenhaukkukokeet 5. lokakuuta 2019. Koe saatiin viedä läpi mukavassa pilvipoutaisessa säässä. Lunta ei maassa ollut. Aamulla oli muutama pakkasaste, joka kääntyi iltapäivällä suojan puolelle. Selkeä pohjoistuuli helpotti ryhmien työskentelyä.
Kokeen keskuspaikka oli Tapionniemen kyläkartanossa. Kokeen ylituomarina toimi selkeään ja jämerään tyyliinsä Markus Ylitalo Rovaniemeltä. Kokeen sihteerinä ja koetoimitsijana oli Henry Ollila.
Kokeeseen osallistui täydet kymmenen koiraa. Oman seuran jäsenten omistamia koiria oli kokeessa kuusi. Kaikille koiralle pyrittiin takaamaan tasapuoliset ja riittävän suuret alueet työskentelymaastoiksi. Rauhallisen työskentelymaaston takaamiseksi seura rauhoitti kesäkokouksen päätöksellä alueensa metsästykseltä koepäiväksi. Häiriötekijöitä esiintyi yhdessä maastossa, jossa koekoiran löytöhaukkuun tuli vieras koira. Vieraan koiran omistaja jäi epäselväksi. Harmittavasti koekoiran haukkutyöskentely jouduttiin katkaisemaan ja antamaan hirvelle kova karkko siinä toivossa, että vieras koira jäisi pois matkasta. Valitettavasti koekoiran työskentely jäi vajaaksi. Kaikki koemaastot olivat seuran alueella.

Isot kiitokset yhteistyöstä Tapionniemen kyläseuralle sekä hienoista tiloista, jotka saimme vuokrattua käyttöömme. Erikoiskiitoksen ansaitsevat kyläseuran naiset todella maukkaasta hirvenlihakeitosta, jota koeväki sai nauttia koe-erän jälkeen.
Kokeet eivät onnistuisi ilman innokkaita tuomareita ja maasto-oppaita sekä yhteistyökumppaneita. Kiitokset kuuluvat myös heille.

10 koirasta 8:lla oli hirvityöskentely. 5 koiraa haukkui HIRV1 -tuloksen. Kokeen taso oli erittäin hyvä, sillä kolme ensimmäistä HIRV1 tulosta olivat 90 pistettä tai yli. Kisan voitoon tarvittiin 95 pistettä. Voittaja oli jämtlanninpystykorvauros Toljun Ukko, omistajat Juha Tolppi ja Riitta Jauhojärvi Raanujärveltä. Voittajat saivat mukaansa pääpalkintona olleen Ultracom Avius koiratutkan.

Tulokset:

  1. JPU Toljun Ukko FI31499/16, 95.0 pist. HIRV1, omistajat Juha Tolppi ja Riitta Jauhojärvi Raanujärvi.
  2. NHU Uramon Salon Sälli FI33616/14 , 90,5 pist. HIRV1, omistaja Reima Tapaninmäki Rovaniemi.
  3. JPN Hertta FI18225/15 , 90.0 pist. HIRV1, omistaja Jarmo Hyypiö Kemijärvi.
  4. ISLU Korpi Kyyneleen Bizarro FI23033/15 , 86.5 pist. HIRV1, omistaja Anneli Huhtala Rovaniemi.
  5. ISLU Eräjätkän Myrsky FI20925/16 , 86.0 pist. HIRV1, omistaja Mikko Parviainen Pyhätunturi.
  6. KKU Kingi FI33868/15, 66.5 pist. HIRV2, omistaja Pertti Helisten Kemijärvi.
  7. JPN Mukkaperän Nita FI10547/18 , 31.0 pist. HIRV0, omistaja Jarmo Pohjola Kemijärvi.
  8. JPN Dailukan Suna FI12615/15 , 30.5 pist. HIRV0, omistaja Marko Kunnari Rovaniemi.
  9. JPN Woliz Kerttu FI30760/17 , 11.0 pist. HIRV0, omistaja Matti Luiro Rovaniemi.
  10. ISLN Raatikan Kuru FI20134/18 5,0 pist. HIRV0, omistaja Minna Kangas Sodankylä.

Tulokset koiratietokannassa: http://koiratietokanta.fi/hirvikoetulok … 181006.htm

Haukkukokeen tuotot koostuivat osallistumismaksuista. Suurin osa palkinnoista saatiin lahjoituksina. Kulupuolella olivat mm. pääpalkintona ollut Ultracom Avius koiratutka, Kyläkartanon tilavuokra, ruokailu ja ylituomarin lahja.

Seuran hirvenhaukkukoe oli  yhtenä osakilpailuna Hyypiön Erän, Javaruksen Erän, Koillis-Kemijärven Erämiesten sekä Isokylän metsästysseuran järjestämässä hirvenhaukkukokeiden Kemijärvi cupissa. Cupin pääpalkintona oli sähkömoottorisaha.

Lisäksi Koillis- Lapin kennelkerho järjesti Lapin kennelpiirin piirinmestaruushaukut 25. lokakuuta Tapionniemen kyläkartanossa. Seuran alueella oli 5 koemaastoa. Piirinmestaruus kilpailuun pääsi pisteiden perusteella mukaan seuran jäsenen, Anneli Huhtalan, omistama itäsiperianlaikauros Korpi Kyyneleen Bizarro. Tällä kertaa Sarro ei huippusuoritukseen kyennyt. Sijoituksena 11. / 16.

Sarro osallistu myös Mikkelissä pidettyihin laikojen SM-haukkuihin 8. marraskuuta. Mukana mestaruushaukuissa oli myös toinen seuran jäsenen, Mikko Parviaisen, omistama itäsiperianlaikauros Eräjätkän Myrsky. Koirat tekivät kisassa kelpo työt, joista molemmille HIRV1 tulos. Sarron sijoitus oli 7. / 14. , pistemäärällä 83.50. Myrskyn sijoitus oli 9. / 14. , pistemäärällä 76.50.

Lisäksi seuran alue oli käytössä ns. pitkässä kokeessa. Muutamia koiria suoritti kauden aikana edm. kokeen.

6. joulukuuta pidettäväksi aiotut EI KVA koirien kisat jouduttiin perumaan runsaan lumitilanteen vuoksi.

Tiedotustoiminta ja yhteistoiminta:
Maanomistajille ja heidän perheilleen sekä kyläläisille  järjestettiin hirvipeijaiset pyhämiestenpäivänä, 2. marraskuuta Pyhän Astelissa. Peijaisten järjestelyistä vastasi Vuostimon maa- ja kotitalousnaiset.
Seuran ilmoitukset julkaistiin Koti-Lappi-lehdessä.
Seuran kotisivut : www.myllypirtti.net.
Seuralla on käytössä ”textari.net – palvelu”, jolla voidaan lähettää tekstiviestejä seuran jäsenten mobiililaitteisiin. Palvelua käytettiin mm. jäsenmaksulaskun lähettämiseen.
Hirviseurueen tiedostuskanavana oli Whats App sovellus.
Seuralla on käytössä alueen kartta-aineiston ja – tietojen laadintaa ja hallintaa varten Ultracom Metsästysseura-paketti. Kartta-aineistosta käy ilmi seuran alueen raja, luvattomat alueet, valtion ja yhteismetsän alueet. Kartta-aineisto on käytettävissä paitsi kaikkien seuran metsästäjien myös jahtivieraiden mobiililaitteissa.
Kotisivujen ylläpidosta ja päivityksestä piti huolen Henry Ollila.
Hirvihavainnot ja – kaadot kirjattiin Oma Riista palvelun kautta.
Oma Riista mobiilisovellukseen oli saatavissa hirvenmetsästysalueen lisäksi myös pienristan pyyntialuekartta.

Suurpedot ja SRVA- toiminta:
Suurpetoyhdysmiehenä ja SRVA- yhdyshenkilönä toimi Lasse Kunnari. SRVA- ryhmän muodostivat Timo Kaakkurivaara, Teuvo Pekkarinen, Aimo Helisten ja Rauno Mikkonen sekä Kari Lång. SRVA tehtäviä vuoden aikana oli kaksi kaurista sekä yksi kolarissa loukaantunut hirvenvasa.
Karhuista tehtiin useita havaintoja.

Koulutus- ja neuvontatilaisuudet:
Seuran edustajat osallistuivat Kemijärven RHY:n järjestämiin koulutus- ja neuvontatilaisuuksiin.

Talkoo- ja riistanhoitovelvoitteet:
Hirvenmetsästykseen osallistuville jäsenille oli yhden talkoopäivän velvoite. Sen arvo oli 40€.

Huomionosoitukset:
Kesäkokouksessa kutsuttiin toukokuussa 60-vuotta täyttänyt Reima Uusisalmi seuran kunniapuheenjohtajaksi. Lahjaksi hän sai katselukiikarit.
Lisäksi muistettiin 70-vuotta täyttänyttä Markku Heinosta kuksalla.

Sääntömuutos:
Kesäkokous teki yksimielisellä päätöksellä seuran sääntöjen pykäliin 4 ja 5 sääntömuutokset. 4§ muutoksen tarkoituksena on, että johtokunta voi hyväksyä seuran jäseneksi maanomistajan rintaperillisen sekä tämän avio- tai avopuolison sekä heidän jälkeläisensä. 5§ muutettiin niin, että kaikki seuran jäsenet, poislukien kunniapuheenjohtajat ja kunniajäsenet, ovat velvoitettuja maksamaan talvikokouksen määräämän vuotuisen jäsenmaksun. Seuran säännöt löytyvät kokonaisuudessaan tästä linkistä.

Vuoden 2019 tilinpäätös

Tilinpäätös käytiin läpi. Toiminnantarkastajien lausunto luettiin ja kokous myönsi tili- ja vastuuvapauden tilivelvollisille.

Vuoden 2020 johtokunta

Reima Uusisalmen siirtyessä takaviistoon vasemmalle, niin kuin hän asian itse ilmaisi, seuran uudeksi puheenjohtajaksi valittiin yksimielisesti Rauno Mikkonen.

Seuran johtokuntaan valittiin uudelle 2-vuotiskaudelle erovuorossa olleet Jari Luoma-aho, Jouko Sarivaara sekä Henry Ollila.

Vuonna 2020  johtokunta on siis seuraavassa kokoonpanossa: Pj Rauno Mikkonen, Vpj Marko Kunnari, Sami Ruopsa , Harri Pekkarinen, Jouko Sarivaara ja Jari Luoma-aho sekä Henry Ollila, sihteeri.

Vuoden 2020 toiminnantarkastajat ja rahastonhoitaja

Toiminnantarkastajina ovat  Ilkka Korkalo ja Ilkka Kerkelä, joilla varajäseninä ovat Simo Talvensaari ja Jarmo Pohjola.
Rahastonhoitajana toimii tilitoimisto Sirpa Mourujärvi.

 

Toimintasuunnitelma vuodelle 2020

Kiinteistöt ja niiden huolto:
Kylmähuoneen viemäröintiä korjataan. Kylmähuoneen lattiapinnoite uusitaan mikäli tarve vaatii.  Kiinteistöille suoritetaan ylläpitohuoltoa. Perustetaan rahasto uuden vaatimukset täyttävän lahtivajan rakentamiseksi. Varojen keruusta rahastoon huolehtii johtokunta. Myllypirtin silta korjataan. Kylmäkontin säältä suojaus.

Metsästysalueet:
Pyritään tekemään uusia metsästysvuokrasopimuksia sekä uusimaan vanhentuneita sopimuksia. Haettiin metsähallituksen aluelupa hirvenmetsästykseen alueelle Javarus 8174. Lisäksi vuokrattiin hirvenmetsästykseen Metsähallitukselta valtionmaita 999 hehtaaria Huttulan yksityismaiden yhteyteen, jotta nämäkin vuokramaat saadaan mukaan hirvilupahakemukseen.
Kemijärven yhteismetsän Materon palsta vuokrattiin kaikkeen metsästykseen kaudelle 2020-21.

Metsästys:
Pienriistan metsästyksestä päätetään kesäkokouksessa. Metsäkanalintujen osalta metsästysjärjestelyt päätetään elokuussa riistakolmiolaskentojen tulosten perusteella.

Hirvenmetsästyksen tarkemmista järjestelyistä päätetään elokuussa pidettävässä hirvikokouksessa. Valtionmaiden hirvien metsästykseen osallistuu tammikuussa valtionmaan seurueeseen ilmoittautuneet ampujat. Johtokunta päättää haettavasta hirvilupamäärästä huhtikuussa ja valitsee metsästyksenjohtajan. Hirvenmetsästykseen voidaan ottaa muutamia metsästysvieraita. Vieraat tulee ilmoittaa kesäkokoukseen mennessä puheenjohtajalle. Hirvenmetsästystä jatketaan vuonna 2019 toteutetulla mallilla. Hirvijahti aloitetaan asetuksen mukaisesti syyskuun alussa. Aloitusajankohtaa voidaan siirtää, mikäli liian lämpimät sääolosuhteet sitä vaatii. Hirviseurueen jäsenellä on pakollinen 10 pyyntipäivän minimivaatimus. Yhden pyyntipäivän hinta on 50€.

Vierasmetsästys järjestetään kesäkokouksen päättämällä tavalla. Metsäkanalintujen osalta vierasmetsästyksestä päätetään elokuussa riistakolmiolaskentojen tulosten perusteella. Lupamyynti järjestetään verkkopankin kautta ja vierasmetsästyksen tilastointia kehitetään.

Metsästyksen valvonta
RHY:n valvojat, poliisi ja rajavartiolaitos suorittavat metsästyksen valvontaa.

Riistalaskennat ja riistanhoito
Lasketaan riistakolmion kesälaskenta. Johtokunta suunnittelee uuden riistakolmion perustamista, jossa voitaisiin suorittaa myös kolmion talvilaskenta. Perustetaan vesilintujen ruokintapaikka vesilintulaskentaa varten. Hirvihavainnot ja -saalis kirjataan Oma Riista järjestelmään. Petohavainnot ilmoitetaan petoyhdysmiehille.
Suoritetaan riistanhoitoa viemällä nuolukiviä maastoon ja kylvämällä riistapeltoja.
Kannustetaan jäseniä pienpetojen pyyntiin maksamalla tapporahaa ketusta 30€ , supista 50€ sekä näädästä ja minkistä 10€. Erityisesti supikoiran leviämistä pyritään ehkäisemään. Kehitetään pienpetosaaliin tilastointia. Pidetään seuran jäsenille pienpetokilpailu. Tehokkain pienpetojen pyytäjä palkitaan ensivuoden talvikokouksessa pienpetopyydyksellä.

SRVA -toiminta
SRVA–toiminnasta vastaavat; yhdyshenkilönä Lasse Kunnari ja ryhmän jäseninä Aimo Helisten, Timo Kaakkurivaara, Kari Lång ja Teuvo Pekkarinen sekä Rauno Mikkonen.

Ampumatoiminta
Harjoitusammuntoja ja Kultasormikilpailu tullaan järjestämään Peltojärven hirviradalla. Ilmoitukset Koti-Lapin muistilistalla ja seuran kotisivuilla. Ampumaratavastaavina toimivat Jarmo Pohjola ja Leevi Seinälä. Harjoitusammuntoihin ja Kultasormikilpailuun osallistuvat saavat talkoopisteen.

Tiedotustoiminta ja yhteistoiminta
Hirvipeijaiset järjestetään pyhämiestenpäivänä, 31. lokakuuta 2020. Peijaisten järjestelyvastuu  on Tapionniemen kyläseuran naisilla. Maanomistajille hirvenlihaosuuksia jaetaan uuden jakotaulukon mukaisesti. Maanomistajille jaettavien hirvien määrä on sidonnainen käytettyjen hirvilupien määrään. Vastuuhenkilönä toimii Jari Luoma-aho.
Yhteiset pilkkikisat Ylikylän alueen kalastuksesta vastaavan osakaskunnan kanssa jouduttiin tältä keväältä valitettavasti perumaan ja siirtämään ensi keväälle koronavirusepidemian takia. Seura on mukana julistamassa joulurauhaa riistalle ja muille metsäneläimille. Kotisivujen ylläpidosta ja päivityksestä vastaa Henry Ollila. Seuran ilmoitukset julkaistaan Koti-Lappi lehdessä. Tiedotteita jaetaan ja jäsenmaksuja peritään sähköpostilla ja ”tekstarinet- palvelun” avulla lähetetyillä tekstiviesteillä. Hirviseurueen tiedotuskanavana on Whats App mobiilisovellus. Metsästysaluekartat niin pienriistan- kuin hirvenmetsästykseen ovat saatavissa Oma Riista palvelun mobiilisovellukseen sekä Ultracom metsästyseuraohjelman kautta. Hirvihavainnot ja -saalis raportoidaan viranomaisille Oma Riistan kautta. Osallistutaan Koillismaan Osuuskaupan  Kannustajat ohjelmaan ja pyritään hankkimaan seuralle mahdollisimman paljon kannustajia.

Riistanhoito- ja talkoovelvoite vuodelle 2020
Hirvenmetsästykseen osallistuvalle jäsenelle asetettiin talkoopistevelvoite. Talkoo- ja riistanhoitovelvoitteen voi suorittaa 40 eurolla. Talkoovastaavina Antti Pauna ja Antti Korkalo. Talkoopisteitä saa myös ammuntoihin ja riistakolmiolaskentaan osallistumisesta.

Pienpetopyynti ja -kilpailu vuodelle 2020

Seura kannustaa jäseniään pienpetojen pyyntiin maksamalla minkistä ja näädästä 10 € , ketusta 30 € , sekä supikoirasta 50 €. Seura järjestää pienpetokilpailun, jonka tehokkain pienpetojen pyytäjä palkitaan seuraavassa talvikokouksessa pienpetopyydyksellä. Saalisilmoitukset kuvan kera puheenjohtajalle. Seura myy pienpetojen vieraslupia 30€ / kausi. Vierasluvan ostajalla ei tarvitse olla pienpetopyynnissä seuran jäsentä mukana.

Jäsenmaksu sekä liittymismaksu vuodelle 2020

Jäsenmaksu on 30 €.  Liittymismaksu on 50 euroa. Eräpäivä maksuilla on 31.7.2020.

Kenneljaosto

Marko Kunnari edustaa seuraa Lapin kennelpiiri ry:n vuosikokouksessa. Suunnitelmissa ovat seuraavat hirvenhaukkukokeet: Yleinen koe  3. lokakuuta  sekä 14. marraskuuta ensisijaisesti EI KVA- koirille. Seuran alue on käytössä, mikäli naapuriseurat pyytävät maastoja järjestämiinsä yleisiin hirvenhaukkukokeisiin. Seuran alueella voi käyttää koiraa ns. pitkässä kokeessa. Seuran ulkopuoliselta koiralta peritään koemaksua 20€. Lisäksi kokeessa tulee olla mukana joku seuran jäsen. Kokeiden yhteyshenkilönä ja kenneljaoston vetäjänä toimii Timo Kaakkurivaara.

Tulo- ja menoarvio vuodelle 2020

Vuoden 2020 tulo- ja menoarvio vahvistettiin johtokunnan esityksen mukaisesti.

Muita vuosikokouksessa käsiteltyjä asioita

Seuran toiminnasta ja talkoista tiedotetaan Koti-Lappi lehdessä sekä seuran omilla kotisivuilla, www.myllypirtti.net

Muistion kirjoitti Henry Ollila

SIVUN ALKUUN