Talvikokous 2018

Ylikylän metsästys- ja kalastusseura ry:n talvikokousmuistio

25. helmikuuta 2018

Metsästysseuran talvikokous pidettiin Tapionniemen kyläkartanossa sunnuntaina 25. helmikuuta 2018. Kokouksen puheenjohtajaksi valittiin Jorma Kaakkurivaara ja sihteeriksi Paula Martikainen. Pöytäkirjan tarkastivat ja äänet laskivat Tellervo Kiemunki ja Sirkka Lång.

Seuran puheenjohtaja Reima Uusisalmi toivotti kokousväen tervetulleeksi kokoukseen.

Kokous todettiin laillisesti kokoon kutsutuksi ja päätösvaltaiseksi.

 

Toimintakertomus vuodelta 2017

Seuran puheenjohtajana toimi Reima Uusisalmi. Johtokunnassa istuivat sihteeri Hannu Känninen, Jouko Sarivaara, Harri Pekkarinen, varapuheenjohtaja Sami Ruopsa ja Jari Luoma-aho sekä Marko Kunnari. Rahastonhoitajana toimi tilitoimisto Mourujärvi. Toiminnantarkastajina toimivat Ilkka Korkalo ja Teuvo Rantanen. Jäsenmäärä vuoden lopussa oli n. 260 jäsentä. Jäsenmaksun maksaneita jäseniä oli 157.

Johtokunta piti 7 sähköpostikokousta ja yhden kokouksen Paunanpäässä. Talvikokous pidettiin Pyhätunturilla 29. tammikuuta. Kesäkokous oli Myllypirtillä 13. elokuuta. Hirviseurue järjestäytyi hirvikokouksessa, joka pidettiin Myllypirtillä 13. elokuuta heti kesäkokouksen jälkeen.

Kiinteistöt:

Myllypirtillä päärakennus, lahtivaja, sauna ja kota. Seuralla on myös laavu Sieniojantien varressa. Lisäksi Tapionniemessä Pekka Oinaalta vuokralla lahtivajarakennus.

Kiinteistöille tehtiin ylläpitohuoltoa.

Myllypirtin lahtivajan kylmälaite huollettiin ja ostettiin kylmäkontti, joka sijoitettiin myös Myllypirtille.

Metsästysalueet:
Seuralla oli käytössään metsästysalueena vuokrattuja yksityismaita n. 26 200 ha, joista Kemijärven kunnan alueella n. 25 100 ha ja Pelkosenniemen kunnan alueella n. 1100 ha. Seura haki Metsähallitukselta alueluvan hirvieläinten metsästykseen rajoitettuna seuraaville valtionmaa-alueille: 8160 Pelkosenniemi läntinen, 8174 Javarus ja 8176 Kemijärvi itäinen.

Riistanhoito ja riistalaskennat:
Nuolukiviä hankittiin 240 kpl ja niitä vietiin runsaasti maastoon. Pienpetojen pyyntiin kannustettiin maksamalla niistä ns. tapporahaa. Riistakolmion kesälaskenta suoritettiin. Kesällä kylvettiin muutamia riistapeltoja.

Riistakannat ja metsästys:
Metsäkanalintukannat osoittautuivat syksyn kuluessa todella heikoksi. Kantojen alavire jatkui jo kolmatta vuotta peräkkäin. Pesintä epäonnistui johtuen kesäkuun kylmistä ilmoista. Teeren ja pyyn metsästysaikaa lyhennettiin asetuksella kolmella viikolla lokakuusta. Seura asetti yhden kanalinnun kiintiön jäsenelleen. Riekko oli rauhoitettu asetuksella niin Kemijärven kuin Pelkosenniemenkin RHY:n alueilla. Vesilintu- ja jäniskannat olivat tavanomaiset. Metsäkauriskanta on seuran alueella vakaa ja kiitollinen riistanhoidon kohde.

Pienriistalupia myytiin vain jäniksen, kyyhkyn ja vesilintujen metsästykseen.

Seura anoi 65 hirvilupaa, joita Riistakeskus myönsi 63 kpl. Rajoituksena oli enintään 47 aikuista hirveä. Hirviä kaadettiin 34 aikuista ja 31 vasaa. Hirvien metsästyksessä käytettiin kaikkia pyyntimuotoja. Hirvihavainnot ja -kaadot ilmoitettiin Oma-Riista palvelun kautta. Maanomistajille jaettiin  syksyn aikana kolme aikuista hirveä.

Kauden päättyessä jääväksi kannaksi arvioitiin 75 hirveä. Hirvikannan todettiin olevan hyvin lähellä tavoitetiheyttä ja rakenteellisesti oikea.

Metsästyksenjohtajana oli ensimmäisessä vaiheessa Jouko Sarivaara ja toisessa vaiheessa Sami Ruopsa.

Ampumatoiminta:
Kultasormikilpailussa, 13. elokuuta, ammuttiin 4 laukausta seisovaan hirveen ja 6 laukausta liikkuvaan hirveen. Kilpailun voitti Henry Ollila yhteistuloksella 87 pistettä.

Kenneljaoston toimintakertomus vuodelta 2017:

Seura järjesti yleiset hirvenhaukkukokeet 7. lokakuuta 2017. Koeaamuna valkeni pilvisenä syyssäänä. Lämpötila oli reilusti plussan puolella ja satelipa iltapäivästä vähän vettäkin.

Kokeen keskuspaikkana oli Pyhätunturilla Lomakeskus Lupossa. Kokeen ylituomarina toimi jämerään tyyliinsä Janne Heikkinen Rovaniemeltä, jonka kertomana ”Puhuttelu klo 7.00 aamulla. Koe päätetty ja tulokset julkaistu klo 20.00. Kokeen taso erinomainen. Järjestelyt moitteettomat.” Kokeessa oli viisi tuomariharjoittelijaa. Kokeen sihteerinä oli Jari Mikkola Sodankylästä ja koetoimitsijana Henry Ollila.Kokeeseen osallistui kymmenen ns. ei käyttövalio koiraa, joille koe oli ensisijaisesti tarkoitettukin. Halukkaita osallistujia olisi ollut enempikin, mutta kymmentä koiraa enempää ei voitu kokeeseen ottaa maastojen rajallisesta määrästä johtuen. Kaikille koiralle pyrittiin takaamaan tasapuoliset ja riittävän suuret alueet työskentelymaastoiksi. Seura rauhoittikin kesäkokouksen päätöksellä alueensa metsästykseltä niin koepäiväksi kuin koetta edeltäväksi päiväksi. Häiriötekijöitä ei esiintynytkään. Ylikylässä oli kahdeksan koemaastoa ja  Tohmon metsästysseuran alueella oli kaksi maastoa. Tästä yhteistyöstä kiitos naapuriseuralle.

Erityisesti haluamme kiittää yhteistyöstä Lomakeskus Lupon Liisaa hienoista tiloista, jotka saimme vuokrattua käyttöömme. Liisaalle  myös erikoiskiitos todella maukkaasta lohikeitosta, jota koeväki sai nauttia koe-erän jälkeen. Kokeet eivät onnistuisi ilman innokkaita tuomareita ja maasto-oppaita sekä yhteistyökumppaneita. Kiitokset kuuluvat myös heille.

10 koirasta 9:lla oli hirvityöskentely. 8 koiraa haukkui HIRV1 tuloksen. Kisan ja epävirallisen seuran mestaruuden voitti huippupisteillä jämtlanninpystykorvauros Dailukan Sankari, omistaja Sami Helisten ja ohjaaja Aimo Helisten Tapionniemestä. Samille ja Aimolle näin pääpalkintona ollut B-Bark koiratutka. Jälleen kerran yhteistyöpisteet ratkaisivat tiukan kisan voiton.

Haukkukokeen tuotot koostuivat pelkästään osallistumismaksuista. Lisäksi osa palkinnoista saatiin lahjoituksina. Kulupuolella olivat mm. pääpalkintona ollut B-Bark koiratutka, Lupon vuokra, ruokailu ja ylituomarin kulukorvaus.

17.11.2017 SHHJ valintakoe

Seuramme oli järjestelyvastuussa Suomen Harmaahirvikoirajärjestön Hirvimestaruusottelun pohjan lohkon valintakokeessa 17.11.2017 yhdessä Koillis-Kemijärven Erämiesten kanssa. Lisäksi valintakokeen järjestelyissä olivat mukana myös seuraavat naapuriseurat: Tohmon metsästysseura ry, Javaruksen Erä ry, Pyhä-Saukko ry, Saunavaaran Erästäjät ry, Pelkosenniemen metsästysseura ry ja Suvanto Kaira ry.

Ylituomarin virkaa hoiteli Timo Paananen Pielavedeltä. Varaylituomarina oli Jukka Törmänen Sodankylästä. Ottelutoimikunnan puheenjohtajana toimi Esko Törmänen. Koetoimitsijana ja sihteerinä hääräsi Henry Ollila. Maastomestareina toimivat Timo Kaakkurivaara ja Sauli Särkelä.

Kokeen keskuspaikka oli Lomakeskus Lupossa Pyhätunturilla. Kisa käytiin ajankohtaan nähden hyvissä olosuhteissa. Maastossa oli kymmenisen senttiä pehmeää lunta ja sää oli pilvipoutainen pikkupakkanen. Ainoastaan osaksi sulat vesistöt tuottivat ongelmia ja muutaman kisakoiran hirvityöskentely loppuikin jäiselle joen törmälle.

Järjestäjä kiittää osallistujia, tuomareita, naapuriseuroja maastoista ja Lomakeskus Lupon Liisaa hienosti sujuneesta tapahtumasta. Kaikille kisaorganisaatiossa mukana olleelle hatun nosto ja kumarrus.

Kisan voitti JPU Piteälvens Motto. Koiran omistaja Veijo Leinonen sai palkinnoksi Ultracom koiratutkan ohjelmistoineen.

Kisan kakkonen oli JPU Elimon Salon Jyrä, jonka omistajat Ville ja Petteri Mikkola saivat palkinnoksi Uovisionin lähettävän riistakameran.

Kolmanneksi sijoittui JPU Kortenivan Juri, jonka omistaja Juhani Ylitalo, sai niin ikään palkinnoksi Uovisionin lähettävän riistakameran.

Lisäksi kaikki osallistujat palkittiin termospullolla ja järjestön muistolaatalla. Koirat palkittiin Jahti Vahti koiranruokasäkillä ja makkarapötkyllä.

Iso kiitos palkinnoista koetta tukeneille yrityksille ja ahkerille arvan myyjille. Valintakokeen järjestämiskulujen kattamiseksi järjestettiin Hirvenhaukkukoearpajaiset. Arvonta suoritettiin Lapin poliisilaitoksella 15.11.2017.

Seura oli mukana myös syyskuisissa Tohmon metsästysseuran ja Javaruksen Erän sekä Koillis-Lapin kennelkerhon hirvenhaukkukokeissa luovuttamalla niihin muutamia koemaastoja opastuomareineen.

Lisäksi seuran alueella kävi koiria ns. pitkässä kokeessa. Muutama seuran jäsenten omistama koira suoritti kauden aikana ns. pitkän kokeen.

Kenneljaoston vetäjänä toimi Timo Kaakkurivaara.

Tiedotustoiminta ja yhteistoiminta:

Hirvipeijaiset järjestettiin jäsenille, maanvuokraajille ja kyläläisille pyhäinpäivänä 4. marraskuuta Hotelli Astelissa Pyhätunturilla.

Seuran ilmoitukset on julkaistu Koti-Lappi-lehdessä.

Seuralla on käytössä ”textari.net – palvelu”, jolla voidaan lähettää tekstiviestejä seuran jäsenten mobiililaitteisiin. Palvelua käytettiin mm. jäsenmaksulaskun lähettämiseen ja tiedotuksiin hirvenmetsästyksen aikana.

Ylikylän metsästys- ja kalastusseura ry on hankkinut seuran alueen kartta-aineiston ja -tietojen laadintaa ja hallintaa varten Ultrapoint Metsästysseura-paketin. Kartta-aineistosta käy ilmi seuran alueen raja, luvattomat alueet, valtion ja yhteismetsän alueet. Kartta-aineisto on käytettävissä paitsi kaikkien seuran metsästäjien myös jahtivieraiden mobiililaitteissa. Riittää kun henkilöllä on käytössään Ultrapoint -ohjelmisto ja voimassa oleva Laaja- palvelupaketti. Kotisivujen, www.myllypirtti.net, ylläpidosta ja päivityksestä piti huolen Henry Ollila.

Suurpedot ja SRVA- toiminta:
Suurpetoyhdysmiehenä ja SRVA- yhdyshenkilönä toimi Lasse P Kunnari. SRVA- ryhmän muodostivat Timo Kaakkurivaara, Teuvo Pekkarinen, Aimo Helisten ja Kari Lång sekä Rauno Mikkonen.

Metsästyksen valvonta:
Seuran jäsenistä Lasse P Kunnari on saanut riistakeskuksen valvojan koulutuksen.
Jokaisen jäsenen valvollisuus oli valvoa metsästystä seuran alueella yhdessä viranomaisten kanssa.

Vuoden 2017 tilinpäätös

Tilinpäätös käytiin läpi. Toiminnantarkastajien lausunto luettiin ja kokous myönsi tili- ja vastuuvapauden johtokunnalle ja muille tilivelvollisille.

Vuoden 2018 johtokunta

Seuran puheenjohtajaksi toimintavuodelle 2018 valittiin yksimielisesti Reima Uusisalmi.

Seuran johtokuntaan valittiin erovuorossa olleet Jouko Sarivaara, Hannu Känninen ja Jari Luoma-aho uudelle 2-vuotiskaudelle.

Vuonna 2018 Ylikylän metsästys- ja kalastusseura ry:n johtokunta on siis seuraavassa kokoonpanossa: Pj Reima Uusisalmi, Vpj Sami Ruopsa, Marko Kunnari, Harri Pekkarinen, Jouko Sarivaara ja Jari Luoma-aho sekä sihteeri Hannu Känninen.

Vuoden 2018 toiminnantarkastajat ja rahastonhoitaja

Toiminnantarkastajina toimivat Ilkka Korkalo ja Ilkka Kerkelä, joilla varajäseninä ovat Rauno Mikkonen ja Simo Talvensaari.
Rahastonhoitajana toimii tilitoimisto Sirpa Mourujärvi.

Toimintasuunnitelma vuodelle 2018

Lasketaan riistakolmiot.

Osallistutaan hirvien lentolaskentaan.

Suoritetaan riistanhoitoa viemällä nuolukiviä maastoon ja tekemällä riistapeltoja.

Kannustetaan jäseniä pienpetojen pyyntiin maksamalla niistä tapporahaa.

SRVA–toiminnasta vastaavat; yhdyshenkilönä Lasse P Kunnari ja ryhmän jäseninä Aimo Helisten, Timo Kaakkurivaara, Kari Lång ja Teuvo Pekkarinen sekä Rauno Mikkonen.

Suurpetoyhdysmiehenä toimii Lasse P Kunnari.

Metsästysjärjestelyistä päätetään kesäkokouksessa.

Hirvenpyynnistä

Ampuja, joka haluaa osallistua seuran hirvenpyynnin yhteydessä myös valtionmaiden hirvien metsästykseen, ilmoittautuu tammikuun loppuun mennessä Marko Kunnarille. Valtionmaiden hirvenpyyntioikeudesta ampuja maksaa ns. tossurahan 42 € seuran tilille helmikuun loppuun mennessä.

Ampujalistan hyväksiluetuista metsästäjistä muodostetaan seurue, joka pyytää Metsähallituksen maille myönnettyjen pyyntilupien hirvet.

Hyväksiluettu ampuja huolehtii siitä, että ampumakoe on voimassa pyyntilupahakemukseen.

Hyväksiluettu ampuja sitoutuu nimellänsä seuran valtionmaiden pyyntilupahakemukseen, toisin sanoen hän ei saa olla muussa pyyntilupahakemuksessa hakijana.

Ampujat tulee olla nimetty ampujaluetteloon jo tammikuussa haettaessa
metsähallitukselta pyyntiosoitusta. Ampujia ei voi enää tämän jälkeen lisätä
ampujaluetteloon.

Seuran sisällä, vuosittain katkolla, olevia alueita pyritään vuokraamaan tulevalle hirvijahtikaudelle mm. Kemijärven yhteismetsän Materon palstan vuokraamisesta hirven- ja karhun metsästykseen.

Johtokunta päättää haettavasta hirvilupien määrästä tekemänsä hirven hoito- ja verotussuunnitelman mukaisesti.

Tulevan syksyn metsästyksenjohtaja valitaan kesäkokouksessa.
Seura aloittaa hirvenpyynnin asetuksen mukaisesti eli 1. syyskuuta.

Hirvenpyyntiin voidaan ottaa muutamia vierasmetsästäjiä.

Ampumatoiminta

Harjoitusammuntoja ja Kultasormikilpailu tullaan järjestämään Peltojärven hirviradalla. Ilmoitukset Koti-Lapissa ja seuran kotisivuilla.

Tiedotustoiminta ja yhteistoiminta

Yhteistyötä kehitetään ja tehostetaan niin maanomistajiin, naapuriseuroihin kuin muihinkin sidosryhmiin.

Hirvipeijaiset järjestetään pyhämiestenpäivänä, 3. marraskuuta 2018.

Mahdollisista kolarihirvistä vastaa nimetty SRVA-ryhmä.

Pyritään järjestämään metsästyksen valvontaa yhdessä viranomaisten kanssa.

Ollaan mukana joulurauhan riistalle ja muille metsäneläimille julistustilaisuudessa.

Kotisivujen ylläpidosta ja päivityksestä vastaa Henry Ollila.

Talkoovelvoite vuodelle 2018

Hirvenpyyntiin osallistuville asetettiin talkoovelvoiteeksi yksi talkoopäivä. Velvoitteen voi korvata myös rahallisesti 40 eurolla.

Pienpetojen tapporahat vuonna 2018

Minkki 10 euroa , kettu 30 euroa , näätä 10 euroa ja supikoira 50 euroa.

Jäsenmaksut vuodelle 2018

Jäsenmaksu 30 euroa. Ei maanomistajajäsenen liittymismaksu on 50 euroa.

Kenneljaosto

Hirvenhaukkukokeet järjestetään 6. lokakuuta.

Marko Kunnari edustaa seuraa Lapin kennelpiirin vuosikokouksessa.

Järjestetään tarpeen mukaan ns. pitkiä hirvenhaukkukokeita seuran alueella. Seuran ulkopuoliselta koiralta peritään koemaksua 20 euroa. Lisäksi kokeessa tulee olla mukana joku seuran jäsen.

Tarvittaessa luovutetaan koemaastoja opastuomareineen muidenkin järjestämiin hirvenhaukkukokeisiin.

Tulo- ja menoarvio vuodelle 2018

Vuoden 2018 tulo- ja menoarvio vahvistettiin johtokunnan esityksen mukaisesti.

Muita vuosikokouksessa käsiteltyjä asioita

Myllypirtin vahtimestareiksi nimettiin Lasse Kunnari ja Rauno Mikkonen.

Seuran toiminnasta ja talkoista tiedotetaan Koti-Lappi lehdessä sekä seuran omilla kotisivuilla.

Muistion kirjoitti Henry Ollila

SIVUN ALKUUN