Metsästysajat

 • Sepelkyyhky 10.8 – 31.10
 • Sorsalinnut 20.8 klo 12.00 alkaen vuoden loppuun. Muistakaa tehdä lakisääteinen saalisilmoitus haapanasta, jouhisorsasta, lapasorsasta ja tukkasotkasta.
 • Metsähanhi 20.8. Klo 12 — 27.8. Yhden (1) metsähanhen kausikiintiö. Jyväruokinnan (ravintohoukutin) käyttö metsähanhen metsästyksessä on kielletty. Pelloilta metsästys on kielletty. Saalisilmoitusvelvollisuus.
 • Karhunmetsästys 20.8 – 31.10 tai kiintiön täyttymiseen saakka. 
 • Jänistä saa metsästää ajalla 1.9 – 29.2.
 • Metsäkauriin metsästys asetuksen mukaisesti. Lakisääteinen saalisilmoitusvelvollisuus.
 • Metsäkanalintujen metsästysajat:
  • Metso 10.9. – 10.12.
  • Teeri 10.9. – 10.12.
  • Pyy 10.9. – 10.11.
  • Riekko 10.9. – 31.10.
  • Urosmetson ja -teeren latvalinnunpyynti 10. – 31.1.2024
 • Kesäkokouksen päätöksellä seuran alueella on rauhoituspäivät 11. marraskuuta (koe siirretty 28. lokakuulta) sekä 16. – 17. marraskuuta seuran alueella järjestettävien hirvenhaukkukokeiden ajaksi.
 • Seura aloittaa hirvenmetsästyksen 7.10.
 • Vieraslupia voi ostaa vain verkkopankin kautta. Vierasluvat

Lisää metsästysajoista Metsästäjälehdestä 4 / 2023 tai Metsästysajat ja rajoitukset