Talvikokous 2019

Ylikylän metsästys- ja kalastusseura ry:n talvikokousmuistio

24. helmikuuta 2019

Metsästysseuran talvikokous pidettiin Tapionniemen kyläkartanossa sunnuntaina 24. helmikuuta 2019. Kokouksen puheenjohtajaksi valittiin Reijo K ja sihteeriksi Henry O. Pöytäkirjan tarkastivat Jouko K ja Jussi R.

Seuran puheenjohtaja Reima U avasi kokouksen ja kertoi omat ja seuran kuulumiset.

Kokous todettiin laillisesti kokoon kutsutuksi ja päätösvaltaiseksi.

 

Toimintakertomus vuodelta 2018

Seuran puheenjohtajana toimi Reima U. Johtokunnassa istuivat sihteeri Hannu K, Jouko S, Harri P, varapuheenjohtaja Sami R ja Jari L sekä Marko K. Rahastonhoitajana toimi tilitoimisto Mourujärvi. Toiminnantarkastajina toimivat Ilkka Ko ja Ilkka Ke. Jäsenmäärä vuoden lopussa oli 289 jäsentä, joista kunniajäseniä 6 kpl. Jäsenmaksun maksaneita jäseniä oli 196. Johtokunta piti viisi kokousta Paunanpäässä sekä yhden sähköpostikokouksen. Talvikokous pidettiin Tapionniemen kyläkartanossa 25. helmikuuta. Kesäkokous oli Myllypirtillä 1. heinäkuuta. Hirviseurue järjestäytyi hirvikokouksessa, joka pidettiin Myllypirtillä 12. elokuuta.

Kiinteistöt:

Myllypirtillä päärakennus, lahtivaja, sauna ja kota sekä kylmäkontti. Seuralla on myös laavu Sieniojantien varressa. Kiinteistöille tehtiin ylläpitohuoltoa. Myllypirtin vahtimestereina toimivat Lasse K ja Rauno M.

Metsästysalueet: 

Seuralla oli käytössään metsästysalueena vuokrattuja yksityismaita n. 26 200 ha, joista Kemijärven kunnan alueella n. 25 100 ha ja Pelkosenniemen kunnan alueella n. 1100 ha. Seura haki Metsähallitukselta alueluvan hirvieläinten metsästykseen rajoitettuna seuraaville valtionmaa-alueille: 8160 Pelkosenniemi läntinen, 8174 Javarus ja 8176 Kemijärvi itäinen. Yhteensä hirvenpyyntialueen kokonaispinta-ala oli 54 169 ha.

Riistanhoito ja riistalaskennat:

Nuolukiviä hankittiin 120 kpl ja niitä vietiinkin runsaasti maastoon. Pienpetojen pyyntiin kannustettiin maksamalla niistä ns. tapporahaa. Ilmoitettu pienpetosaalis oli kaksi kettua, neljä minkkiä sekä neljä näätää. Kesällä kylvettiin muutamia riistapeltoja. Riistakolmion kesälaskenta suoritettiin.

Riistakannat ja metsästys: 

Metsäkanalintujen kannat, erityisesti metsokanta, olivat vahvistuneet kesän 2018 onnistuneen pesinnän ja hyvän poikastuoton ansiosta. Kesä oli kuiva ja ennätyslämmin.

Ministeriö sorvasi metsäkanalinnuille uudet kolmivaiheiset metsästysajat:

  • ensimmäinen jakso 10.9 – 10.10, v. 2018 riekko ja pyy, teeri ja metso
  • toinen jakso 11.10-10.11, v. 2018 teeri ja metso
  • kolmas jakso 11.11-10.12, v. 2018 metso Pelkosenniemellä
  • lisäksi hyvien lintukantojen vuosina voidaan sallia latvalintujen metsästys ajalla 1. – 20.1

Vesilintu- ja jäniskannat olivat tavanomaiset. Metsäkauriskanta on seuran alueella vakaa ja kiitollinen riistanhoidon kohde.

Pienriistalupia myytiin kanalintujen, jäniksen, kyyhkyn ja vesilintujen sekä metsäkauriin metsästykseen. Vierasmetsästäjällä tuli olla seuran jäsen mukana metsällä. Lisäksi vierasmetsästäjä velvoitettiin tekemään saalisilmoitus.

Seura anoi 56 hirvilupaa, joita Riistakeskus myönsi 56 kpl. Rajoituksena oli enintään 44 aikuista hirveä. Hirviä kaadettiin 41 aikuista ja 31 vasaa, joista yksi oli ihmisravinnoksi kelpaamaton ja sen tilalle haettiin riistakeskukselta uusi lupa. Hirvien metsästyksessä käytettiin kaikkia pyyntimuotoja. Hirvihavainnot ja -kaadot ilmoitettiin Oma-Riista palvelun kautta. Maanomistajille jaettiin  syksyn aikana viisi aikuista hirveä. Hirvenpyynnissä oli kaksi mukana kaksi ruotsalaista jahtivierasta.

Kauden päättyessä jääväksi kannaksi arvioitiin 68 hirveä. Hirvikannan todettiin olevan hyvin lähellä tavoitetiheyttä ja rakenteellisesti oikea.

Metsästyksenjohtajana oli ensimmäisessä vaiheessa Jouko S ja toisessa vaiheessa Sami R.

Ampumatoiminta:

Kultasormikilpailussa, 30. kesäkuuta, ammuttiin 4 laukausta seisovaan hirveen ja 6 laukausta liikkuvaan hirveen. Kilpailun voitti Henry O yhteistuloksella 87 pistettä.

Kenneljaoston toimintakertomus vuodelta 2018:

Ylikylän metsästys- ja kalastusseura järjesti yleiset hirvenhaukkukokeet 6. lokakuuta 2018. Koeaamu valkeni lumisena. Edellispäivä oli satanut noin 10 cm lunta. Lämpötila oli nollan tienoilla. Oli siis mitä mainioin sää koetoimintaan.

Kokeen keskuspaikka oli ensi kertaa Tapionniemen kyläkartanossa. Kokeen ylituomarina toimi lupsakkaan tyyliinsä länsirajan murteella Janne Pakisjärvi Turtolasta. Kokeen sihteerinä toimi Timo K. ja koetoimitsijana Marko K.

Kokeeseen osallistui kymmenen ns. ei käyttövalio koiraa. Oman seuran jäsenten omistamia koiria oli kokeessa viisi. Kaikille koiralle pyrittiin takaamaan tasapuoliset ja riittävän suuret alueet työskentelymaastoiksi. Rauhallisen työskentelymaaston takaamiseksi seura rauhoitti kesäkokouksen päätöksellä alueensa metsästykseltä niin koepäiväksi kuin koetta edeltäväksi päiväksikin. Häiriötekijöitä ei esiintynyt. Ylikylässä oli kahdeksan koemaastoa ja Tohmon metsästysseuran alueella kaksi maastoa. Tästä yhteistyöstä kiitos naapuriseuralle.

Erityisesti haluamme kiittää yhteistyöstä Tapionniemen kyläseuraa hienoista tiloista, jotka saimme vuokrattua käyttöömme ja erikoiskiitos kyläseuran naisille todella maukkaasta hirvenlihakeitosta, jota koeväki sai nauttia koe-erän jälkeen.

Kokeet eivät onnistuisi ilman innokkaita tuomareita ja maasto-oppaita sekä yhteistyökumppaneita. Kiitokset kuuluvat myös heille.

10 koirasta 8:lla oli hirvityöskentely. 7 koiraa haukkui HIRV1 -tuloksen. Kokeen taso oli erittäin hyvä, sillä kaikki HIRV1 tulokset olivat yli 80 pistettä. Kisan voitoon tarvittiin 91 pistettä. Voittaja oli itäsiperianlaikauros Korpi Kyyneleen Bizarro, omistaja Anneli Huhtala Rovaniemeltä. Anneli sai pääpalkintona olleen Ultracomin koiratutkan ja Lemmikin Valinnan lahjoittaman 20 kg energiaruokasäkin. Jälleen kerran yhteistyöpisteet ratkaisivat tiukan kisan voiton.

Tulokset: 
1. ISLU Korpi Kyyneleen Bizarro 91.0 pist. HIRV1, omistaja Anneli Huhtala Rovaniemeltä. Koirasta KVA&MVA
2. NHN Tunturijärven Flikka 89.0 pist. HIRV1, omistajat Tarja ja Markku Kallio Pelkosenniemeltä. Koirasta KVA&MVA
3. JPN Onnivaaran Öffi 88.5 pist. HIRV1, omistaja Marko Kunnari Rovaniemeltä.
4. JPU Dailukan Sankari 86.5 pist. HIRV1, omistajat Aimo ja Sami Helisten Kemijärveltä. Koirasta KVA
5. ISLU Ruuti 82.0 pist. HIRV1, omistaja Toni-Pekka Jokela Kemijärveltä.
6. ISLN Juuttaan Rakka 82.0 pist. HIRV1, omistaja Minna Kangas Sodankylästä.
7. JPN Jäkälärinteen Nala 81.0 pist. HIRV1, omistaja Pekka Kyyhkynen Kemijärveltä.
8. JPU Huhtian Lalli 40.0 pist. HIRV0, omistaja Joni Luukinen Rovaniemeltä.
9. KKU Kingi 12.5 pist. HIRV0, omistaja Pertti Helisten Kemijärveltä.
10. ISLU Korpi Kyyneleen Maxi 12.5 pist. HIRV0, omistajat Seppo Huhtala ja Tarja Hiltunen Sallasta.

Seura oli mukana myös syys-lokakuussa Tohmon metsästysseuran ja Javaruksen Erän sekä Hyypiön Erän järjestämässä hirvenhaukkukokeiden Kemijärvi cupissa luovuttamalla niihin muutamia koemaastoja opastuomareineen.

Lisäksi seuran alue oli käytössä ns. pitkässä kokeessa. Muutama seuran jäsenten omistama koira suoritti kauden aikana ns. pitkän kokeen.

Kenneljaoston vetäjänä toimi Timo K.

Tiedotustoiminta ja yhteistoiminta:

Hirvipeijaiset järjestettiin jäsenille, maanvuokraajille ja kyläläisille pyhäinpäivänä 3. marraskuuta Hotelli Astelissa Pyhätunturilla.

Seuran ilmoitukset on julkaistu Koti-Lappi-lehdessä.

Seuralla on käytössä ”textari.net – palvelu”, jolla voidaan lähettää tekstiviestejä seuran jäsenten mobiililaitteisiin. Palvelua käytettiin mm. jäsenmaksulaskun lähettämiseen ja tiedotuksiin hirvenmetsästyksen aikana.

Seuralla on käytössä alueen kartta-aineiston ja -tietojen laadintaa ja hallintaa varten Ultracom Metsästysseura-paketti. Kartta-aineistosta käy ilmi seuran alueen raja, luvattomat alueet, valtion ja yhteismetsän alueet. Kartta-aineisto on käytettävissä paitsi kaikkien seuran metsästäjien myös jahtivieraiden mobiililaitteissa. Riittää kun henkilöllä on käytössään voimassa oleva Ultracom -ohjelmisto. Kotisivujen, www.myllypirtti.net, ylläpidosta ja päivityksestä piti huolen Henry O.

Suurpedot ja SRVA- toiminta:

Suurpetoyhdysmiehenä ja SRVA- yhdyshenkilönä toimi Lasse K. SRVA- ryhmän muodostivat Timo K, Teuvo P, Aimo H ja Kari L sekä Rauno M.

Metsästyksen valvonta:

Seuran jäsenistä Lasse K on saanut riistakeskuksen valvojan koulutuksen.
Jokaisen jäsenen valvollisuus oli valvoa metsästystä seuran alueella yhdessä viranomaisten kanssa.

 

Vuoden 2018 tilinpäätös

Tilinpäätös käytiin läpi. Toiminnantarkastajien lausunto luettiin. Kokous myönsi tili- ja vastuuvapauden johtokunnalle ja muille tilivelvollisille.

 

Vuoden 2019 johtokunta

Seuran puheenjohtajaksi toimintavuodelle 2019 valittiin yksimielisesti Reima U.

Seuran johtokuntaan valittiin erovuorossa olleet Sami R, Marko K ja Harri P uudelle 2-vuotiskaudelle.

Johtokunnasta eroa pyytäneen Hannu K:n tilalle johtokuntaan valittiin Henry O.

Vuonna 2019 Ylikylän metsästys- ja kalastusseura ry:n johtokunta on siis seuraavassa kokoonpanossa: Pj Reima U, Vpj Sami R, Marko K, Harri P, Jouko S ja Jari L sekä sihteeri Henry O.

 

Vuoden 2019 toiminnantarkastajat ja rahastonhoitaja

Toiminnantarkastajina toimivat Ilkka Ko ja Ilkka Ke,  varajäseninä ovat Rauno M ja Simo T.
Rahastonhoitajana toimii tilitoimisto Mourujärvi.

 

Toimintasuunnitelma vuodelle 2019

Selvitetään kaupungin vesijohdon vetämisen kustannukset Myllypirtin lahtivajalle. Kartoitetaan Myllypirtin lahtivajan ja sillan korjaustarpeet. Hankitaan Myllypirtille grilikotaan savuhuuva ja -torvi.

Suunnitellaan vaatimukset täyttävän lahtivajan rakentamista.

Lasketaan riistakolmiot.

Suoritetaan riistanhoitoa viemällä nuolukiviä maastoon ja tekemällä riistapeltoja.

Kannustetaan jäseniä pienpetojen pyyntiin maksamalla niistä tapporahaa ketusta 30€ ja supikoirasta 50€ sekä näädästä ja minkistä 10€.

SRVA–toiminnasta vastaavat; yhdyshenkilönä Lasse K ja ryhmän jäseninä Aimo H, Timo K, Kari L ja Teuvo P sekä Rauno M.

Suurpetoyhdysmiehenä toimii Lasse K.

Metsästysjärjestelyistä päätetään kesäkokouksessa.

Hirvenpyynnistä

Ampuja, joka haluaa osallistua seuran hirvenpyynnin yhteydessä myös valtionmaiden hirvien metsästykseen, tuli ilmoittautua tammikuun loppuun mennessä sähköpostilla seuran omaan sähköpostiin . Valtionmaiden hirvenpyyntioikeudesta ampujan tuli maksaa ns. tossurahan 42 € hirvenpyytäjien tilille tammikuun loppuun mennessä.

Ampujalistan hyväksiluetuista metsästäjistä muodostetaan seurue, joka pyytää Metsähallituksen maille myönnettyjen pyyntilupien hirvet.

Hyväksiluettu ampuja huolehtii siitä, että ampumakoe on voimassa pyyntilupahakemukseen.

Hyväksiluettu ampuja sitoutuu nimellänsä seuran valtionmaiden pyyntilupahakemukseen, toisin sanoen hän ei saa olla muussa pyyntilupahakemuksessa hakijana.

Ampujat tulee olla nimetty ampujaluetteloon jo tammikuussa haettaessa
metsähallitukselta pyyntiosoitusta. Ampujia ei voi enää tämän jälkeen lisätä
ampujaluetteloon.

Seuran sisällä, vuosittain katkolla, olevia alueita pyritään vuokraamaan tulevalle hirvijahtikaudelle mm. Kemijärven yhteismetsän Materon palstan vuokraamisesta hirven- ja karhun metsästykseen.

Johtokunta päättää haettavasta hirvilupien määrästä tekemänsä hirven hoito- ja verotussuunnitelman mukaisesti.

Seura aloittaa hirvenpyynnin asetuksen mukaisesti eli 1. syyskuuta.

Hirvenpyyntiin voidaan ottaa muutamia vierasmetsästäjiä.

Ampumatoiminta

Harjoitusammuntoja ja Kultasormikilpailu tullaan järjestämään Peltojärven hirviradalla. Ilmoitukset Koti-Lapissa ja seuran kotisivuilla. Ampumaratavastaavana toimii Jarmo P. Rata on varattu sunnuntaina 14. heinäkuuta ja 28. heinäkuuta klo 12-15.

Tiedotustoiminta ja yhteistoiminta

Yhteistyötä kehitetään ja tehostetaan niin maanomistajiin, naapuriseuroihin kuin muihinkin sidosryhmiin.

Hirvipeijaiset järjestetään pyhämiestenpäivänä, 2. marraskuuta 2019.

Mahdollisista kolarihirvistä vastaa nimetty SRVA-ryhmä.

Pyritään järjestämään metsästyksen valvontaa yhdessä viranomaisten kanssa.

Ollaan mukana joulurauhan riistalle ja muille metsäneläimille julistustilaisuudessa.

Kotisivujen ylläpidosta ja päivityksestä vastaa Henry O.

Talkoovelvoite vuodelle 2019

Hirvenpyyntiin osallistuville asetettiin talkoovelvoitteeksi yksi talkoopäivä. Velvoitteen voi korvata myös rahallisesti 40 eurolla. Talkoovelvoitteen seurannan hoitavat Lasse K ja Rauno M.

Pienpetojen tapporahat vuonna 2019

Minkki ja näätä 10 euroa , kettu 30 euroa  sekä supikoira 50 euroa.

Kenneljaosto

Hirvenhaukkukokeet järjestetään 5. lokakuuta ja 6. joulukuuta ei KVA koirille.

Marko K edustaa seuraa Lapin kennelpiirin vuosikokouksessa.

Järjestetään tarpeen mukaan ns. pitkiä hirvenhaukkukokeita seuran alueella. Seuran ulkopuoliselta koiralta peritään koemaksua 20 euroa. Lisäksi kokeessa tulee olla mukana joku seuran jäsen.

Tarvittaessa luovutetaan koemaastoja opastuomareineen muidenkin järjestämiin hirvenhaukkukokeisiin.

Kenneljaoston vetäjänä toimii Timo K.

Jäsenmaksut vuodelle 2019

Jäsenmaksu 30 euroa. Ei maanomistajajäsenen liittymismaksu on 50 euroa.

Tulo- ja menoarvio vuodelle 2019

Vuoden 2019 tulo- ja menoarvio vahvistettiin.

 

Sääntömuutosesitykset seuran sääntöihin

Talvikokous hylkäsi johtokunnan esityksen 4§ muuttamisesta. Kyseinen pykälä on näin loppuun käsitelty.

Talvikokous käsitteli johtokunnan esitystä 5§ kolmannen momentin poistamisesta. Talvikokous velvoitti johtokunnan tekemään kannanottopyynnön metsästäjäliiton lakimiehelle kyseisestä pykälästä ja tuomaan sen sitten kesäkokouksen päätettäväksi.

Muita käsiteltyjä asioita

Myllypirtin vahtimestereina jatkavat Lasse K ja Rauno M.

 

Muistion kirjoitti Henry Ollila

 

SIVUN ALKUUN