Kesäkokous 2018

Ylikylän metsästys- ja kalastusseura ry:n kesäkokousmuistio

1. heinäkuuta 2018

Ylikylän metsästysseuran kesäkokous pidettiin Myllypirtillä 1.7.2018.
Kokous todettiin lailliseksi ja päätösvaltaiseksi.
Kokouksen aiheena olivat sääntömääräiset kesäkokousasiat ja esitys seuran sääntöihin tehtävistä muutoksista.
Kokouksen puheenjohtajana toimi Jorma K ja sihteerinä Harri P. Pöytäkirjan tarkastivat ja äänet laskivat Elsa L ja Tellervo K.
Kokous vietiin läpi esityslistan mukaisesti.

Kokouksen päätökset

1. Jäsenen oikeus metsästää

 • Sorsalinnut 20.8 klo 12.00 alkaen vuoden loppuun. Mahdolliset ministeriön päättämät rauhoitukset julkaistaan myöhemmin.
 • Metso, teeri, pyy ja riekko. Metsästysajat vahvistetaan elo – syyskuun vaihteessa. Kesäkokous valtuutti johtokunnan päättämään metsäkanalintujen metsästyksestä kunhan riistakolmiolaskentojen tulokset valmistuvat  ja ministeriö vahvistaa kanalintujen metsästysajat.
 • Jänistä saa metsästää ajalla 1.9.2018 – 28.2.2019.
 • Metsäkaurista voi metsästää asetuksen mukaisesti.
 • Karhunmetsästys 20.8 – 31.10.2018 tai kiintiön täyttymiseen saakka.
 • Riistalle suodaan joulurauha ajalle 24. – 25.12.2018

2. Rauhoitusalueet

 • Airosvaara ( ei koske hirvenmetsästystä )
 • Vuostimonvaara ( ei koske hirvenmetsästystä )
 • Korven talon ympäristö maanteiden välissä.
 • Haapalan, Lisä-Haapalan ja Katajamäen palstat.
 • Vesilintujen metsästys on kielletty Pyhäjoen ja Javarusjoen siltojen välittömässä läheisyydessä turvallisuussyistä.
 • Seuran alue rauhoitetaan kaikenlaiselta metsästykseltä 5. – 6.10 väliseksi ajaksi seuran järjestämän hirvenhaukkukokeen vuoksi.

3. Ase- ja patruunarajoitukset

 • Seura sallii teräshaulien käytön alueellaan vesilintujen metsästyksessä.
 • Turvallisuussyistä luodikon käyttö Kemijoen vesistöalueella on kielletty vesilintujen metsästyksessä.

4. Vierasmetsästys

 • Periaatteena on, että jäsen on vieraan mukana metsällä ja kantaa vastuun vieraastaan.
 • Vieraslupia myydään jäniksen , kyyhkyn  ja vesilintujen metsästykseen.
 • Luvan hinta 20€ / vrk, 60€ / viikkolupa ( 7 vrk ).
 • Jänisjahdissa vieraita voi olla enintään viisi kerrallaan.
 • Metsäkauriin metsästykseen vieraslupa maksaa 50 € / vrk.
 • Edellämainituilla pienriistaluvilla voi metsästää myös pienpetoja.
 • Metsäkanalintujen vierasmetsästyksestä päättää johtokunta, kunhan riistakolmiolaskentojen tulokset valmistuvat ja ministeriö vahvistaa kanalintujen metsästysajat.
 • Ennen metsästyksen aloittamista vieraan on ilmoitettava tekstiviestillä tai sähköpostilla nimensä, yhteystietonsalupatyyppikenen vieras on ja metsästysajankohta joko Hannu Känniselle, puh. 050 – 546 03 50, email. hannu.kanninen(at)siemens.com tai Lasse K puh. 0400 – 452 963.
 • Metsästyksen jälkeen vierasmetsästäjä on velvollinen tekemään saalisilmoituksen seuran sihteeri Hannu Känniselle joko tekstiviestillä tai sähköpostilla.
 • Saalisilmoituksen tekeminen on pakollista vaikkei saalista saisikaan. Mikäli vierasluvan ostaja laiminlyö saalisilmoituksen tekemisen, niin jatkossa henkilöltä evätään vieraslupien osto.
 • Vieraslupia myyvät Tapionniemessä Pekka O, puh. 0400 – 290 175 ja Vuostimossa Jukka S, puh. 0400 – 909 024.
 • Vierasluvan voit ostaa myös verkkopankin kautta oheisen linkin Vierasluvat ohjeitten mukaan.
 • Kiinteistön omistaja, joka on tehnyt seuralle vuokrasopimuksen alle 12 hehtaarin alueesta, voi ostaa pienriistan vierasluvan ja metsästää ilman jäsenen mukana oloa.
 • Hirvenmetsästykseen voi osallistua vierasmetsästäjänä. Hirviluvan hinta on 200€ / metsästysvuorokausi. Hirven vierasmetsästyksestä on aina sovittava metsästyksenjohtajan kanssa.
 • HIRV kokokauden kokeen voi suorittaa seuran alueella myös koira, joka ei ole seuran jäsenen omistuksessa. Seura perii alueensa käytöstä 20€ koemaksua ja koirakolla tulee olla seuran jäsen mukana kokeessa. Kokeesta on sovittava Timon kanssa, puh. 040 – 768 79 19.

5. Hirvenmetsästyksestä

 • Hirvenpyynnistä päättää hirvikokous, joka pidetään 12.8.2018 klo 13.00 alkaen Myllypirtillä, jolloin on myös viimeinen mahdollinen ilmoittautuminen yksityismaiden hirvenpyyntiseurueeseen.
 • Hirvenpyynti aloitetaan asetuksen mukaisesti 1.9.2018.
 • Kesäkokous päätti, että seura myy  hirvenkaatoluvan  hirviseurueen jäsenelle tai jäsenistä koostuvalle seurueelle. Lupia on myynnissä kaksi. Myyntilupien ostajat sitoutuvat noudattamaan johtokunnan laatimaa ohjetta ko. pyynnistä. Yhden luvan pohjahinta on 1200 euroa. Kirjalliset tarjoukset 8.7.2018 mennessä Reimalle, puh. 0400 – 105 100. 

6. Muutosehdotus sääntöihin

 • Kesäkokous käsitteli johtokunnan ehdottamaa muutosta seuran sääntöihin. Esitys koski sääntöjen pykäliä 4 ja 5.
 • Tiivistettynä ehdotus 4§ muuttamiseksi : Seuran johtokunta voi hyväksyä seuran varsinaiseksi jäseneksi yksityisen maanomistajan tai maa-alueen osakkaan, joka on vuokrannut seuralle omistamansa tai osa-omistamansa metsästykseen soveltuvan vähintään 12 hehtaarin maa-alueen. 12 hehtaarilla voidaan hyväksyä yksi henkilö varsinaiseksi maanomistajajäseneksi. 24 hehtaarilla voidaan hyväksyä kaksi henkilöä varsinaiseksi maanomistajajäseneksi.  48 hehtaarilla voidaan hyväksyä kolme varsinaista maanomistajajäsentä jne… Lisäksi johtokunta voi hyväksyä seuran varsinaisiksi jäseniksi edm. maanomistajajäsenten rintaperilliset, avio- tai avopuolisot sekä heidän rintaperillisensä. Johtokunta voi hyväksyä seuran varsinaiseksi jäseneksi myös henkilön , joka asuu vakituisesti seuran alueella.
 • Ehdotus 5§ muuttamisesta: Johtokunta esitti, että 5§ kolmas momentti poistettaisiin kokonaan. Seuran sääntöjen kolmas momentti on seuraavanlainen: Maanomistaja, joka metsästysvuokrasopimuksella vastikkeetta luovuttaa seuralle
  omistamansa kooltaan vähintään 12 ha käsittävän tilan kaikilla metsästysoikeuksilla,
  vapautetaan jäsenmaksuista niin kauan, kuin tällainen vuokrasopimus on voimassa.
  Edellä mainittu henkilö on kuitenkin velvollinen suorittamaan jäsenmaksun niiltä
  vuosilta, joina hän harjoittaa metsästystä seuran alueella. 
 • Kesäkokous hyväksyi johtokunnan tekemät sääntömuutosesitykset pienin täsmennyksin. Sääntömuutosehdotuksen käsittelyä jatketaan vuoden 2019 talvikokouksessa.

7. Ilmoitusasiat

 • Riistakolmio lasketaan 4. elokuuta. Yhdyshenkilönä on Marko K, puh. 040 – 867 89 80.
 • Kultasormiammunta pidettiin 30. kesäkuuta. Ampumaratavuorolla oli mahdollisuus harjoitella.
 • Seura järjestää hirvenhaukkukokeet 6.10.2018.
 • Talkoista ilmoitetaan Koti-Lapin muistilistalla ja seuran kotisivuilla.

Muistion kirjoitti Henry Ollila