Kesäkokous 2021

Ylikylän metsästys- ja kalastusseura ry:n kesäkokousmuistio

1. elokuuta 2021

Kesäkokous pidettiin 1.8.2021 Tapionniemen kyläkartanossa.

Kokous todettiin lailliseksi ja päätösvaltaiseksi. Kokouksen aiheena olivat sääntömääräiset kesäkokousasiat.

Kokouksen puheenjohtajana toimi Rauno Mikkonen ja sihteerinä Henry Ollila. Pöytäkirjan tarkastajina toimivat Jarmo Pohjola ja Jouko Kunnari.

Kokous käytiin läpi esityslistan mukaisesti.

Kokouksen päätökset

1. Jäsenen oikeus metsästää

 • Sorsalinnut 20.8 klo 12.00 alkaen vuoden loppuun. Seuraavista sorsista on lakisääteinen saalisilmoitusvelvollisuus. Haapana, jouhisorsa, lapasorsa sekä tukkasotka.
 • Sepelkyyhky 10.8 -31.10
 • Metsähanhi 20.8 klo 12.00 alkaen – 27.8. Yhden linnun kausikohtainen saaliskiintiö ja lakisääteinen saalisilmoitusvelvollisuus. Jyväruokinnan käyttö metsähanhen metsästyksessä on kiellettyä.
 • Metso, teeri, pyy ja riekko. Kanalintujen pyyntiaika on asetuksen mukainen. Asetus metsäkanalintujen metsästyksestä annetaan elo – syyskuun vaihteessa.
 • Jänistä saa metsästää ajalla 1.9.2021 – 28.2.2022.
 • Metsäkauris 1.9.2021 – 15.2.2022. Ajavaa koiraa saa käyttää 25.9.2021 alkaen. Lisäksi metsäkaurisuros 16.5.- 15.6.2022. Lakisääteinen saalisilmoitusvelvollisuus.
 • Karhunmetsästys 20.8 – 31.10.2021 tai kiintiön täyttymiseen saakka. Lakisääteinen saalisilmoitusvelvollisuus.
 • Riistalle suodaan joulurauha ajalle 24. – 25.12.2021
 • Seuran pienriistan metsästysalueen karttatunnuksen Oma Riista mobiilisovellukseen saa Harrilta puh. 040-7298675

2. Rauhoitusalueet

 • Airosvaara, jossa ainoastaan hirvenmetsästys sallittua.
 • Vuostimonvaara, jossa ainoastaan hirvenmetsästys sallittua.
 • Korven talon ympäristö maanteiden välissä Vuostimojärvessä on rauhoitettu kokonaan.
 • Raudastensaarissa on lampaita ja hevosia, joten saaret rauhoitetaan metsästykseltä syyskuun loppuun saakka.
 • Selkäsaari on rauhoitettu niin kauan kun hiehot ovat saaressa.
 • Vesilintujen metsästys on kiellettyä Pyhäjoen ja Javarusjoen siltojen välittömässä läheisyydessä turvallisuussyistä.
 • Seuran alueella pidetään metsästyksestä rauhoituspäivät 23.10 sekä 13.11 seuran järjestämien hirvenhaukkukokeiden ajaksi.

3. Ase- ja patruunarajoitukset

 • Turvallisuussyistä on luodikon käyttö kiellettyä vesilintujen metsästyksessä  Kemijoen ja sen sivujokien vesistöalueella.

4. Vierasmetsästys

 • Periaatteena on, että jäsen on vieraan mukana metsällä ja kantaa vastuun vieraastaan.
 • Jänis-, kyyhky- ja vesilintu 20€ / vrk ja 60€ / viikkolupa. Osalla vesilinnuista on lakisääteinen saalisilmoitusvelvollisuus.
 • Metsäkanalinnut 30 € / vrk ja 120€ / viikkolupa.
 • Metsäkauris 30€ /  vrk. Lakisääteinen saalisilmoitusvelvollisuus.
 • Kaikki vierasluvat kattavat myös pienpetojen metsästämisen. Jäsen voi halutessaan ottaa vieraita kettupassiin ilman vierasmaksua.
 • Pienpetojen kausilupa 30€ / kausi. Pienpetoja voi kausiluvalla metsästää ilman jäsenen mukanaoloa.
 • Ennen metsästyksen aloittamista vieraan on ilmoitettava seuran sähköpostiin, ylikylanmetsastysjakalastus(at)gmail.com nimensä, yhteystietonsa, lupatyyppi, kenen vieras on ja metsästysajankohta. Metsästyksen jälkeen vierasmetsästäjä on velvollinen tekemään saalisilmoituksen edm. seuran sähköpostiin. Saalisilmoituksen tekeminen on pakollista vaikkei saalista saisikaan.
 • Vierasluvat ostetaan verkkopankin kautta oheisen linkin Vierasluvat ohjeitten mukaan.
 • Kiinteistön omistaja, joka on tehnyt seuralle vuokrasopimuksen alle 12 hehtaarin alueesta, voi ostaa vierasluvan ja metsästää ilman jäsenen mukanaoloa. Lisäksi hän voi ostaa pienriistan kausiluvan hintaan 300€ / kausi.

5. Hirvenpyyntitiedote

 • Hirvenpyynnistä päättää hirvikokous, joka pidetään Myllypirtillä 15.8.2021 klo 13.00 alkaen. Kokouksessa on myös viimeinen mahdollisuus ilmoittautua yksityismaiden hirvenpyyntiseurueeseen.
 • Hirvenpyynti aloitetaan kesäkokouksen päätöksen mukaisesti 11.9.2021.
 • Metsästyksenjohtajana toimii Harri Pekkarinen.
 • Metsästysvieraita on tulossa Saksasta lokakuun pyyntiin mikäli koronatilanne sen sallii?
 • Hirvenmetsästysalueen kartta on saatavissa Oma Riistan mobiiliversiona sekä koiratutkaohjelmiin Oma Riista tunnuksella. Oma Riista tunnus jaetaan hirvikokouksessa.
 • Hirvipeijaiset pidetään Pyhän Astelissa pyhämiesten päivänä 6.11.2021, mikäli koronatilanne sen sallii?

6. Ilmoitusasiat

 • Uusi riistakolmio laskettiin 31.7. Tulos oli ihan kohtuullinen. Vastuuhenkilönä Marko Kunnari.
 • Talkoita tulossa. Vastuuhenkilönä Jouko Kunnari.
 • Kultasormikilpailu pidettiin 1. elokuuta Peltojärven hirviradalla klo 12.00 alkaen. Kultasormeksi ampui Jarmo Pohjola. Tälläkin ampumaratavuorolla oli mahdollisuus harjoitella ja kohdistaa aseensa. Vastuuhenkilöinä Jarmo Pohjola ja Leevi Seinälä.
 • HIRV ja KARH palkintotuomarikurssi järjestetään 14.8 klo 9.00 alkaen Tapionniemen kyläkartanossa.
 • Seuran järjestämät hirvenhaukkukokeet pidetään 23.10 ja 13.11.

Muistion kirjoitti Henry Ollila

SIVUN ALKUUN