Talvikokous 2023

Ylikylän metsästys- ja kalastusseura ry:n talvikokousmuistio

Metsästysseuran talvikokous pidettiin Tapionniemen kyläkartanossa lauantaina 5. helmikuuta 2023. Kokouksen puheenjohtajaksi valittiin Reijo Kangas ja sihteeriksi Paula MartikainenPöytäkirjan tarkastivat Jarmo Pohjola ja Helge Kantola. Paikalla oli 40 seuran jäsentä. Kokous todettiin laillisesti kokoon kutsutuksi ja päätösvaltaiseksi. Johtokunnan laatima esityslista hyväksyttiin.

Toimintakertomus vuodelta 2022

Seuran puheenjohtajana toimi Rauno Mikkonen. Johtokunnassa istuivat sihteeri Henry Ollila , Jouko Sarivaara,  Jari Luoma-aho, varapuheenjohtaja Harri Pekkarinen, Marko Kunnari sekä Marko Talvensaari. Rahastonhoitajana toimi tilipalvelu Mourujärvi Oy / Marika Mourujärvi. Toiminnantarkastajina toimivat Ilkka Korkalo ja Ilkka Kerkelä. Heidän varajäseninään olivat Jarmo Pohjola Ja Simo Talvensaari.

Johtokunta piti 10 kokousta. Talvikokous pidettiin 27. helmikuuta ja kesäkokous 24. heinäkuuta Tapionniemen Kyläkartanossa. Hirviseurue järjestäytyi hirvikokouksessa, joka pidettiin Myllypirtillä 28. elokuuta.

Jäsenmaksun maksaneita jäseniä oli vuoden lopussa 221 ( 90% jäsenistä ). Jäsenmaksu oli 40€ ja liittymismaksu oli 100 €. Hirviseurueen uuden jäsenen kynnysraha oli 100 euroa.

Kunniapuheenjohtajan lisäksi kunniajäseniä seurassa oli seitsemän.

Kiinteistöt ja niiden huolto:
Myllypirtillä on päärakennus, lahtivaja, sauna ja kota sekä kylmäkontti. Seuralla on myös laavu Sieniojantien varressa. Auto korjattiin katsastuskuntoon. Peräkärryä korjattiin myös. Mönkijälle tehtiin tarvittavat huollot ja korjaukset. Lisäksi lahtivajalle tehtiin nylkypukki.Myllypirtin lahtivajamestarina toimi Marko Talvensaari.

Uusi lahtivajahanke:
Johtokunta laati ensimmäisen hankesuunnitelman, jolla tiedusteltiin Pohjois – Suomen Leaderilta rahoituksen saamisen edellytyksistä toimintakeskus – lahtivajalle. Lapin Leaderín edustajan mukaan Leader Pohjoisin Lappi ry:n strategia on vielä ministeriössä hyväksyttävänä. Uuden ohjelmakauden lait ja asetukset valmistuvat ministeriön arvion mukaan maaliskuussa ja sähköinen järjestelmä joskus tämän jälkeen. Tarkkaa aika-arviota ei ole annettu. Johtokunta linjasi, että toimintakeskus – lahtivajan paikka valitaan metsästysseuran alueelta toiminnallisin ja taloudellisin perustein parhaalta paikalta yhteisellä päätöksellä ja että rakennuspaikalle myönnetään tarvittavat luvat. Vaatimuksia sijainnin suhteen ovat: ympärivuotisesti tavoitettava keskeinen paikka, hyvä rakentamiseen sopiva maaperä, tasamaalla oleva noin hehtaarin suuruinen tontti sekä kohtuullisin kustannuksin hankittavat sähkö- ja kaupungin vesiliittymä. Lahtivajarahastoon kerättiin varoja.

Metsästysalueet:
Seuralla oli käytössään hirvenmetsästysaluetta vesialueineen n. 39 400 ha, joista Kemijärven kunnan alueella n. 37 000 ha ja Pelkosenniemen kunnan alueella n. 2400 ha. Seuralla oli Metsähallitukselta aluelupa hirvieläinten metsästykseen alueelle 8174 Javarus sekä seuraan rajoittuviin yksittäisiin valtion palstoihin. Lisäksi seuralla oli alueluvassa Pelkosenniemen kunnan alueelta valtionmaita 999 ha rajattuna Huttulan yksityismaiden yhteyteen. Pienriistalle vuokratun metsästysalueen kokonaispinta-ala vesialueineen oli n. 26 400 ha.
Metsästysaluekartat oli saatavissa Oma Riista mobiilisovellukseen niin pienriistan kuin hirvenmetsästyksen osalta.

Riistanhoito ja riistalaskennat:
Nuolukiviä vietiin maastoon lavallinen eli 120 kpl. Kesällä kylvettiin muutamia riistapeltoja Tapionniemeen sekä Lampiaavalle. Suoritettiin parasta riistanhoitoa eli pyydettiin pienpetoja. Saaliiksi saatiin kettuja 12 kpl, minkkejä 8 kpl sekä näätiä 4 kpl. Yhtään supikoiraa ei saatu. Pienpedoista seura maksoi tapporahaa minkistä ja näädästä 10€, ketusta 30€ sekä supikoirasta 50€. Seuran pienpetokilpailun voitti viidellä ketulla Rauno Mikkonen. Voittaja palkittiin talvikokouksessa Korpieukon lahjakortilla. Riistakolmio, nimeltään Purnujänkä, laskettiin toista kertaa 7. elokuuta. Laskennassa nähtiin koppelo, pyy jolla oli neljä poikasta, neljä teertä sekä jänis.

Riistakannat ja metsästys:
Metsäkanalintukannat olivat kohtalaisen hyvät. Metsästysajat olivat metson ja teeren osalta syyskuun 10. päivästä alkaen joulukuun 10. päivään asti. Pyyn metsästys loppui 10. marraskuuta. Riekkoa sai metsästää 10. syyskuuta – 31. lokakuuta välisenä aikana. Lisäksi urosmetson ja urosteeren latvalinnunmetsästys oli sallittua tammikuussa aikavälillä 10. – 31.1.2022.
Metsähanhea sai metsästää yhden linnun kiintiöllä  20. – 27. elokuuta välisen ajan.
Vesilintukannat olivat alamaissa. Metsäjäniskanta oli muutaman edellisvuoden tasolla.
Metsäkauriskanta on seuran alueella vakaa ja kiitollinen riistanhoidon kohde. Kauriita ei ilmoitettu saaliiksi Oma Riistan saalistilaston mukaan yhtään.

Pienriistan vieraslupia myytiin lähinnä kanalintujen ja jäniksen metsästykseen. Lupia myytiin saman verran kuin edellisvuonna. Vierasluvat sai ostaa suoraan verkkopankista kotisivujen ohjeen mukaisesti. Vierasmetsästäjät velvoitettiin ennen metsästyksen aloittamista ilmoittamaan seuran sähköpostiin nimensä, yhteystietonsa, lupatyyppi, kenen vieras on sekä metsästysajankohta. Lisäksi heillä oli velvoite tehdä saalisilmoitus seuran sähköpostiin. Vierasmetsästäjällä tuli olla seuran jäsen mukana metsällä.

Hirvilupia Riistakeskus myönsi seuralle 36 pyyntilupaa. Rajoituksena oli enintään 25 aikuista hirveä. Hirviä kaadettiin 24 aikuista ja 23 vasaa. Peijaishirviksi meni 3 aikuista ja vasa. Lisäksi maanomistajille jaettiin 3 aikuista hirveä. Uusi maanomistajien jakolista oli neljättä syksyä käytössä. Maanomistajien lihanjakovastaavana toimi Marko Talvensaari.
Hirviseurueessa oli kaikkiaan jäseniä 75 kpl, joista valtionmaan hirviseurueeseen kuului 45 ampujaa.
Hirvihavainnot ja -kaadot ilmoitettiin Oma Riista -järjestelmään.
Jääväksi kannaksi arvioitiin seuran vastuualueelle 60 hirveä eli hirvikanta on alueellisen riistaneuvoston antaman tavoitetiheyshaarukan keskiarvossa 2,0 yks. / 1000 ha. Metsästyksenjohtajana toimi Anneli Huhtala.

Ampumatoiminta:
Harjoitusammuntoja järjestettiin 8 kertaa Peltojärven hirviradalla. Kultasormikilpailu ammuttiin 31. heinäkuuta. Kilpailuun otti osaa 8 ampujaa. Voiton korjasi Joonas Seinälä pistemäärällä 81. Ampumaratavastaavina toimivat Leevi Seinälä ja Jarmo Pohjola sekä Heikki Länsimäki.

Kenneltoiminta:
Kenneljaoston vetäjänä toimi Timo Kaakkurivaara.
Marko Kunnari edusti seuraa Lapin kennelpiirin vuosikokouksessa.

Heikki Länsimäki veti näyttelyharjoituksia useita kertoja kevään aikana Tapionniemen Kyläkartanon parkkipaikalla. Osanotto harjoituksissa oli hyvä.

Korpieukkohaukut 23.9
Seura järjesti yleiset hirvenhaukkukokeet lauantaina 23. syyskuuta. Koepaikkana toimi Tapionniemen Kyläkartano. Koe saatiin viedä läpi hyvissä olosuhteissa. Sää oli kuiva ja aurinkoinen. Kokeessa oli mukana 12 koiraa ja koiria ohjasivat leidit. Ylituomarin virkaa hoiteli Juha Tuutijärvi. Vastaava koetoimitsijana sekä koesihteerinä oli Henry Ollila Kokeen voittaja oli kiitettävällä 91,50 pistemäärällä KKU Hupihulin Edi. Koiraa ohjasi Niina Seppänen ja koiran omistaa Vili Väyrynen Vuojärveltä. Kokeen paras palkittiin Korpieukko OY:n välittämällä Tracker tutkapannalla. Onnittelut voittajalle. Järjestäjä kiittää kaikkia kokeessa mukana olleita, erityisesti koiria ohjanneita naisia, Tapionniemen Kyläseuraa sekä koetta tukenettu Korpieukko OY:tä. Vuojärvelle ja KKE:lle kiitos hyvien maastojen lainasta.

Linnunhaukkukoe 30. syyskuuta
Seura järjesti vuosien tauon jälkeen linnunhaukkukokeet. Puuhamiehenä kokeessa oli Heikki Länsimäki. Ylituomarina toimi Janne Helo. Kokeeseen osallistui viisi koiraa. Harmittavasti viime hetken poisjääntejä tuli mm. koirien juoksuun tulon vuoksi. Parhaan tuloksen haukkui pohjanpystykorvauros Kauppilanjoen Rippe, omistaja Netta Myllykangas Rovaniemeltä.

Yleinen hirvenhaukkukoe 22. lokakuuta
Seura järjesti yleiset hirvenhaukkukokeet lauantaina 22. lokakuuta. Koe oli samalla seuran mestaruuskilpailu. Olosuhteet olivat hyvät. Sää oli pilvinen nollakeli. Lunta sateli hieman aamusella, muuten maa oli lumeton. Koepaikkana toimi tutusti Tapionniemen kyläkartano. Ylituomarina oli Vili Väyrynen Vuojärveltä.  Koesihteerinä toimi Timo Kaakkurivaara ja vastaavana koetoimitsijana Marko Kunnari. Kokeessa harjoittelun suoritti kolme tuomarikokelasta. Tapionniemen kyläseuran naiset vastasivat kokeen ruokahuollosta. Runsaan aamupalan lisäksi tarjottiin maittava kinkkukiusaus kaikille tapahtumaan osallistuneille. Kokeeseen osallistui kymmenen koiraa, joista kahdeksan oli oman seuraa koiraa, jotka samalla kilvoittelivat myös seuran mestaruudesta. Koemaastot olivat kaikki oman seuran alueella. Maastoista löytyi hyvin hirviä. Vain yksi koira jäi hakupisteille. Tulostaso oli hyvä. HIRV 1 tuloksia merkattiin viidelle koiralle. Kokeen voittaja oli JPU Lumovaaran Vekku, joka haukkui mallikelpoisen pistemäärään 89.50 pist. Koiran omistaa Jarmo Pohjola Kemijärveltä. Kokeen paras palkittiin Ultracom R10 tutkapannalla. Lisäksi Jarmo sai seuran mestaruudesta ensimmäisen kiinnityksen kiertopalkintona olevaan hirvipatsaaseen. Onnittelut Jarmolle ja Vekulle kisan voitosta ja seuran mestaruudesta. Iso kiitos koetta tukeneelle Korpieukko Oy:lle, kaikille osallistujille sekä Tapionniemen kyläseuran väelle.

Yleinen hirvenhaukkukoe 12. marraskuuta
Seura järjesti yleiset hirvenhaukkukokeet lauantaina 12. marraskuuta. Koe oli tarkoitettu EI KVA koirille. Olosuhteet olivat haastavat. Edellisen päivän suojasää vaihtui yöllä selkeään pakkaskeliin, joka aiheutti äänekkään ja koirien tassuille ankaran karppakelin. Hirvet olivat arkoja. Koepaikkana toimi tutusti Tapionniemen kyläkartano. Ylituomarina oli Heikki Länsimäki.  Koesihteerinä ja vastaavana koetoimitsijana toimi Timo Kaakkurivaara. Kokeeseen osallistui kymmenen koiraa. Koemaastot olivat kaikki oman seuran alueella. Löytöjä oli vähän ja hirvet juoksutuulella. Tulostaso oli heikko, vain kaksi ns. pikkuykköstä. Vain yhdellä koiralla pysyi löytöhaukku vaadittavan ajan. Kokeen voittaja oli JPU Kehäketun Obelix, joka haukkui pistemäärään 79.50 pist. Koiran omistaa Mika Salmela Rovaniemeltä. Kokeen paras palkittiin Ultracom R10 tutkapannalla. Iso kiitos koetta tukeneelle Korpieukko Oy:lle, kaikille osallistujille sekä Tapionniemen kyläseuran väelle kuluneesta koekaudesta.

Seuran alue oli käytössä ns. koko kauden kokeessa. Kauden aikana oli yhteensä 13 suoritusta. Seuran ulkopuoliselle koiralle koemaastomaksu oli 30 euroa.

Heikki Länsimäen KKU Kantolanrinteen Kasper voitti nuorille karjalankarhukoirille tarkoitetun valtakunnallisen Tappisarvi-ottelun Eurassa. Onnittelut Heikille ja Kasperille.

Tiedotustoiminta ja yhteistoiminta:
Seuran jäsenille, maanomistajille ja heidän perheilleen sekä kyläläisille järjestettiin hirvipeijaiset pyhämiestenpäivänä, 5. marraskuuta Pyhän Astelissa.
Seura oli mukana Koillismaan Osuuskaupan Kannustajat ohjelmassa. Seuralle oli ilmoittautunut 7 kannustajaa.
Seuran ilmoitukset julkaistiin Koti-Lappi-lehdessä.
Seuran kotisivut : www.myllypirtti.net.
Jäsenmaksut lähetettiin pääsääntöisesti sähköpostilla.
Seuralla on myös käytössä ”textari.net – palvelu”, jolla voidaan lähettää tekstiviestejä seuran jäsenten mobiililaitteisiin. Palvelua käytettiin mm. jäsenmaksulaskun lähettämiseen.
Hirviseurueen tiedostuskanavana oli Whats App sovellus.
Kotisivujen ylläpidosta ja päivityksestä piti huolen Henry Ollila.
Hirvihavainnot ja – kaadot kirjattiin Oma Riista palvelun kautta.
Oma Riista mobiilisovellukseen oli saatavissa hirvenmetsästysalueen lisäksi myös pienriistan pyyntialuekartta.

Suurpedot ja SRVA- toiminta:
Suurpetoyhdysmiehenä ja SRVA- yhdyshenkilönä toimivat Lasse Kunnari ja Rauno Mikkonen. SRVA- ryhmässä mukana olivat lisäksi Timo Kaakkurivaara, Teuvo Pekkarinen, Aimo Helisten sekä Kari Lång. SRVA tehtäviä vuoden aikana oli kolme, joista hirvikolareita oli kaksi ja kauriskolareita yksi. SRVA tehtävässä oli mukana myös Harri Pekkarinen ja Marko Kunnari.
Maakotkasta oli useita havaintoja. Seuran alueen läpi kulki maaliskuussa ahma, muista suurpedoista ei ollut varmistettuja havaintoja.

Koulutus- ja neuvontatilaisuudet:
Seuran jäseniä osallistui Naarman kairassa Kemijärven RHY:n järjestämään nuorten koulutustilaisuuteen.

Talkoo- ja riistanhoitovelvoitteet:
Hirvenmetsästykseen osallistuville jäsenille oli yhden talkoopäivän velvoite. Sen arvo oli 40€. Hirviseurueen jäsenillä oli 10 pyyntipäivän vähimmäisvelvoite. Puuttuvan pyyntipäivän hinta oli 50€. Puuttuvat pyyntipäivät laskutettiin hirvenmetsästyskauden jälkeen. Lisäksi hirviseurueen jäsenet maksoivat kukin ns. lahtivajarahastomaksua 20 €.

Huomionosoitukset:
Seura kunnioitti adressilla poisnukkunutta jäsentään Jouko Kunnaria sekä maanomistaja Elsa Sarivaaraa.
Seura lahjoitti lahjakortin Antti Paunalle ja Rauno Rosenqvistille 70-vuotis syntymäpäivälahjaksi sekä Pertti Helistenille 60- vuotislahjaksi. Lisäksi seura muisti Jouko Sarivaaraa, Marko Kunnaria, Henry Ollilaa sekä Rauno Mikkosta lahjakortilla 50-vuotis syntymäpäivinään.

Vuoden 2022 tilinpäätös

Tilinpäätös käytiin läpi. Toiminnantarkastajien lausunto luettiin. Kokous myönsi tili- ja vastuuvapauden johtokunnalle ja muille tilivelvollisille.

Vuoden 2023 johtokunta

Rauno Mikkonen ilmoitti, ettei ole enää käytettävissä puheenjohtajan tehtävään. Kokouksessa kiitettiin Raunoa kuluneista vuosista. Seuran uudeksi puheenjohtajaksi valittiin yksimielisesti Hannu Känninen. Samalla päätettiin myöntää puheenjohtajalle kulukorvaus.

Seuran johtokuntaan valittiin uudelle 2-vuotiskaudelle erovuorossa olleet Harri Pekkarinen, Marko Kunnari sekä Marko Talvensaari. Jari Luoma-aho ilmoitti eroavansa johtokunnan jäsenyydestä. Jarin tilalle johtokuntaan valittiin Mikko Parviainen.

Vuonna 2023  johtokunta on siis seuraavassa kokoonpanossa: Pj Hannu Känninen, Vpj Marko Talvensaari, Harri Pekkarinen, Marko Kunnari, Jouko Sarivaara, Mikko Parviainen sekä sihteeri Henry Ollila.

Vuoden 2023 toiminnantarkastajat ja rahastonhoitaja

Toiminnantarkastajina ovat  Jarmo Pohjola ja Ilkka Kerkelä, joilla varajäseninä ovat Simo Talvensaari ja Ilkka Korkalo.
Rahastonhoitajana toimii tilipalvelu Mourujärvi Oy / Marika Mourujärvi.

Toimintasuunnitelma vuodelle 2023

Kiinteistöt ja niiden huolto:
Kiinteistöille, kylmäkontille sekä sillalle tehdään tarpeelliset ylläpitohuollot
Huolletaan ja korjataan seuran auto katsastuskuntoon
Huolletaan mönkijää
Johtokunta kartoittaa uuden lahtivajan paikkaa. Mikäli sopiva paikka löytyy, niin johtokunta tuo sen kesäkokoukseen päätettäväksi. Rahoitushakemusta Pohjois-Suomen Leaderille ei voida lähettää ennen kuin paikka uudelle toimintakeskus – lahtivajalle on löydetty ja se on hyväksytty ja päätetty seuran kokouksessa.

Metsästysalueet:
Uusia maanvuokrasopimuksia pyritään tekemään
Vanhentuvat sopimukset uusitaan
Seura teki tammikuussa Metsähallitukselle aluelupahakemuksen hirvieläinten metsästykseen alueelle 8174 Javarus.
Seura vuokraa ns. pinta-alamaksulla Huttulan yksityismaan yhteydessä olevan 999 ha suuruisen valtionmaan alueen, jotta Huttulan yksityismaita voidaan hyödyntää paremmin käytännön hirvenmetsästyksessä.
Seura pyrkii vuokraamaan Kemijärven yhteismetsältä Materon alueen kaikelle riistalle.

Metsästys:
Pienriistan metsästyksen suunnittelu tapahtuu poikuearvioinnin ja riistakolmiolaskennan pohjalta kesäkokouksessa, jossa määritellään rauhoitettavat riistaeläimet sekä saaliskiintiöt ja metsästysajat, jos on tarvetta poiketa asetuksesta.

Hirvieläinten metsästyksen tarkemmista järjestelyistä päätetään hirvikokouksessa. Metsähallitukselle tehdyn aluelupahakemuksen ampujalistan hyväksi luetuista metsästäjistä muodostetaan seurue, joka pyytää Metsähallituksen maille myönnettyjen pyyntilupien hirvet. Johtokunta hakee hirvien pyyntiluvat huhtikuussa ja valitsee metsästyksenjohtajan. Hirvenpyyntiin voidaan ottaa muutamia metsästysvieraita, jotka tulee ilmoittaa kesäkokoukseen mennessä puheenjohtajalle. Hirvenpyyntiä jatketaan vuonna 2022 toteutetulla mallilla. Kokous päätti, että seura aloittaa hirvenmetsästyksen vasta kiimarauhoituksen päätyttyä toisella jaksolla asetuksen mukaisesti lokakuun ensimmäisenä lauantaina , joka on tänä vuonna  7. lokakuuta. Hirviseurueen jäsenellä on pakollinen 10 pyyntipäivän vaatimus. Mikäli hirvilupia tulee vähän ja ne käytetään nopeasti, niin pyyntipäivävaatimusta voidaan tarvittaessa lieventää. Yhden pyyntipäivän hinta on 50€. Puuttuvat pyyntipäivät laskutetaan hirvenmetsästyskauden jälkeen. Hirviseurueen uuden jäsenen kynnysrahaksi johtokunta esittää 120 euroa. Hirviseurue päättää hirvikokouksessa jäsenten vuosittaisen lahtivajarahastomaksun ja uuden jäsenen kynnysrahan.

Maanomistajien lihanjako jatkuu uuden, v. 2019 tehdyn, excel-taulukon mukaisesti. Maanomistajille jaettavien hirvien määrä päätetään hirvilupien tultua. Lihanjakovastaava ottaa yhteyttä maanomistajalihaosuuksien saajiin hirvenmetsästyksen aikana.

Periaate maanomistajille jaettavien hirvien määrästä:

  • lupamäärä > 6 kpl  -> jaetaan 1 lupa
  • lupamäärä >25 kpl -> jaetaan 2 lupaa
  • lupamäärä >35 kpl -> jaetaan 3 lupaa
  • lupamäärä >45 kpl -> jaetaan 4 lupaa
  • lupamäärä >55 kpl -> jaetaan 5 lupaa
  • jne…

Vierasmetsästys järjestetään kesäkokouksen päättämällä tavalla. Metsäkanalintujen osalta vierasmetsästyksestä päätetään elokuussa riistakolmiolaskentojen tulosten perusteella. Lupamyynti järjestetään verkkopankin kautta kotisivujen ohjeiden mukaisesti ja vierasmetsästys tilastoidaan.

Metsästyksen valvonta
RHY:n valvojat, poliisi ja rajavartiolaitos suorittavat metsästyksen valvontaa. Seuran yhteyshenkilönä valvontaa suorittaviin viranomaisiin ja tarvittaessa maasto-oppaana toimii Rauno Mikkonen.

Riistalaskennat ja riistanhoito
Riistanhoidon tavoitteena on lisätä, säilyttää tai parantaa riistaeläinkantaa ja eri eläinkantojen välistä tasapainoa. Riistakantoja säätelemällä ja niiden elinolosuhteita parantamalla.

Kylvetään muutamia riistapeltoja. Liikenneturvallisuuden huomioimiseksi riistapeltoja ei saa perustaa 5-tien välittömään läheisyyteen. Etäisyys pellolta maantielle tulee olla vähintään 500 metriä.

Seuran hankkimia nuolukiviä saa viedä vain seuran vuokramaille. Nuolukivet sijoitetaan maastoon ainoastaan maanomistajan luvalla. Liikenneturvallisuuden huomioimiseksi nuolukiviä ei saa asettaa 5-tien eikä Pyhätunturin tien välittömään läheisyyteen. Etäisyys kiveltä maantielle tulee olla vähintään 500 metriä.

Kannustetaan pienpetojen pyyntiä maksamalla tapporahaa ketusta 30€ ja supikoirasta 50€ sekä näädästä 10€ ja minkistä 10€. Pienpetosaalis tilastoidaan. Saalisilmoitukset toimitetaan puheenjohtajalle. Pidetään seuran sisäinen pienpetokilpailu. Tehokkain pienpetojen saalistaja palkitaan. Seura myy pienpetojen vierasluvan hintaan 30€ / kausi.

Riistavahinkoja pyritään estämään yhdessä RHY:n kanssa.

Suoritetaan riistakolmion kesälaskenta sekä olosuhteiden niin salliessa myös talvilaskenta. Pyritään perustamaan vesilintulaskentapisteitä. Hirvikannan hoito- ja verotussuunnitelma tehdään hirvenmetsästysaikana kirjattujen havaintojen perusteella.
Suurpetoyhdyshenkilöinä toimivat Lasse P Kunnari ja Rauno Mikkonen.

Koulutus ja neuvonta
Osallistutaan Suomen riistakeskuksen ja riistanhoitoyhdistyksen koulutustilaisuuksiin. Järjestään 1-2 HIRV palkintotuomarikoulutusta. Uudet säännöt astuvat tulevalla koekaudella voimaan.

SRVA -toiminta
SRVA–toiminnasta vastaavat; yhdyshenkilönä Lasse Kunnari ja ryhmän jäseninä Aimo Helisten, Kari Lång ja Teuvo Pekkarinen sekä Rauno Mikkonen. Uusia SRVA-henkilöitä tarvitaan ja pyritään saamaan heitä koulutukseen.

Ampumatoiminta
Harjoitusammuntoja ja Kultasormikilpailu tullaan järjestämään Peltojärven hirviradalla. Ilmoitukset Koti-Lapin muistilistalla ja seuran kotisivuilla. Ampumaratavastaavina toimivat Jarmo PohjolaLeevi Seinälä sekä Heikki Länsimäki.

Kenneljaosto
Lauantaina 16.9 Korpieukkohaukut, jossa hirvikoiranohjaajana toimivat naiset tai alle 18- vuotiaat nuoret. Sponsorina on Korpieukko Oy. Ylituomarina kokeessa on Markus Ylitalo.

Lauantaina 28.10 yleinen hirvenhaukkukoe, jossa etusija järjestävän yhdistyksen jäsenillä. On samalla seuran mestaruushaukut. Sponsorina on Korpieukko Oy. Ylituomarina kokeessa on Juha Tuutijärvi.

Perjantaina 17.11 Suomen Laikajärjestön Erraushaukut, joka on nuorten laikojen valtakunnallinen kilpailu. Laikajärjestö valitsee siihen pisteiden perusteella 14 kpl alle kolme vuotiasta laikaa. Ylituomarina kokeessa on Jyrki Pitkänen

Seuran alue on käytössä, mikäli naapuriseurat pyytävät järjestämiinsä yleisiin hirvenhaukkukokeisiin maastoja.
Seuran alueella voi käyttää koiraa ns. koko kauden kokeessa. Seuran ulkopuoliselta koiralta peritään koemaksua 30€. Lisäksi kokeessa tulee olla mukana joku seuran jäsen.

Järjestetään linnunhaukkukoe ja näyttelyharjoituksia. Yhteyshenkilönä ja harjoitusten vetänä on Heikki Länsimäki.

Hirvenhaukkukokeiden yhteyshenkilönä ja kenneljaoston vetäjänä toimii Timo Kaakkurivaara.

Osallistutaan Lapin kennelpiiri ry:n vuosikokoukseen. Seuraa edustaa Marko Kunnari.

Talkoo- ja riistanhoitovelvoite
Hirvenmetsästykseen osallistuvalla jäsenellä on talkoopistevelvoite. Talkoo- ja riistanhoitovelvoitteen voi suorittaa 40 eurolla. Talkoovastaana toimii Antti Korkalo.
Talkoovelvoitteen voi suorittaa myös käymällä seuran järjestämässä ampumaharjoituksessa tai Kultasormiammunnassa.
Riistakolmiolaskentaan osallistumisesta saa myös talkoopisteen.

Tiedotustoiminta ja yhteistoiminta
Hirvipeijaiset järjestetään Pyhäinpäivänä 4.11.2023. Peijaisten järjestelyvastuu on Tapionniemen kyläseura ry:llä.

Seura on mukana joulurauhan riistalle ja muille metsäneläimille julistustilaisuudessa. Ylläpidetään yhdistyksen www-sivuja, joka on seuran tärkein tiedotuskanava; kotisivun osoite on www.myllypirtti.net

Seuran ilmoitukset julkaistaan Koti-Lappi lehdessä.

Jäsenmaksulaskut lähetetään jäsenistölle pääsääntöisesti sähköpostilla heinäkuun aikana. Seuralla on käytössä ”textari.net – palvelu”, jolla voidaan lähettää tekstiviestejä seuran jäsenten mobiililaitteisiin. Palvelua käytetään mm. jäsenmaksulaskun lähettämiseen niille, joiden sähköpostiosoitetta ei ole käytettävissä. Jatketaan jäsenistön toimivien sähköpostiosoitteiden keräämistä jäsenmaksujen lähettämistä sekä tiedostustoimintaa varten. Hirviseurueen tiedotuskanavana on WhatsApp sovellus.

Seuran jäsenillä on mahdollisuus saada seuran pienriistan metsästysaluekartta Oma Riistan mobiilisovellukseen. Hirviseurueella on käytössä Oma Riistan mobiilisovellus, johon ilmoitetaan havainnot ja kaadot. Lisäksi sovelluksesta selviää hirviluvan mukainen pyyntialue. Hirvihavainnot ja saalis raportoidaan viranomaisille Oma Riista palvelun kautta.

Huomionosoitukset
Muistetaan tarvittaessa

Pienpetopyynti ja -kilpailu vuodelle 2023

Seura kannustaa jäseniään pienpetojen pyyntiin maksamalla minkistä ja näädästä 10 € , ketusta 30 € , sekä supikoirasta 50 €. Seura järjestää pienpetokilpailun, jonka tehokkain pienpetojen pyytäjä palkitaan seuraavassa talvikokouksessa. Saalisilmoitukset kuvan kera puheenjohtajalle. Seura myy pienpetojen vieraslupia 30€ / kausi. Vierasluvan ostajalla ei tarvitse olla pienpetopyynnissä seuran jäsentä mukana.

Jäsenmaksu vuodelle 2023

Jäsenmaksu on 40 €.
Liittymismaksu on 100 euroa.
Eräpäivä maksuilla on 31.7.2023.

Tulo- ja menoarvio vuodelle 2023

Vuoden 2023 tulo- ja menoarvio vahvistettiin johtokunnan esityksen mukaisesti.

Muita vuosikokouksessa käsiteltyjä asioita

Seuran toiminnasta ja talkoista tiedotetaan Koti-Lappi lehdessä sekä seuran omilla kotisivuilla, www.myllypirtti.net

Muistion kirjoitti Henry Ollila

SIVUN ALKUUN