Jäsenmaksu

Ylikylän metsästys- ja kalastusseura ry
Pohjolan osuuspankki FI18 5649 0150 2729 00
Viesti maksun saajalle: Metsästäjä Matti Meikäläisen jäsenmaksu vuodelle 2024
Eräpäivä 31.7.2024
Jäsenmaksu vuodelle 2024 on 40 euroa

Sääntöjen mukaan kaikki seuran jäsenet ovat velvoitettuja maksamaan vuotuisen jäsenmaksun, pois lukien kunniajäsenet ja kunniapuheenjohtajat. Jäsenmaksun eräpäivä on 31.7. Johtokunta päivittää jäsenrekisteriä vuosittain. Mikäli jäsenmaksua ei ole maksettu, niin johtokunta katsoo, ettei kyseinen henkilö halua olla enää seuran jäsen ja hänet poistetaan jäsenrekisteristä.

Seuran sääntöjen mukaan johtokunta valitsee uudet jäsenet. Johtokunta voi hyväksyä henkilön seuran jäseneksi taikka määräaikaiseksi koejäseneksi , mikäli seuran sääntöjen mukaiset jäsenyysehdot täyttyvät. On huomioitava, ettei jäsenyys ole automaatio, vaikka hakija täyttäisikin jäsenyysehtojen minimivaatimukset, vaan johtokunta käsittelee jokaisen jäsenanomuksen tapauskohtaisesti. Johtokunnalla on oikeus hylätä jäsenanomus ilman erillisiä perusteluja.

Jokainen Ylikylän metsästys- ja kalastusseura ry:n jäseneksi haluava täyttää oheisen jäsenanomuslomakkeen. Lataa ja tallenna lomake ensin omalle koneellesi. Täytä vasta sitten anomus ja muista tallentaa tiedot. Lähetä se sitten sähköpostin liitteenä osoitteeseen ylikylanmetsastysjakalastus(at)gmail.com tai perinteisesti postitse alla mainittuun osoitteeseen.

Seuran yhteystiedot:

Ylikylän metsästys- ja kalastusseura ry / Hannu Känninen
Soutajantie 26
71870 Harjamäki
Puh. 050 – 546 03 50
ylikylanmetsastysjakalastus(at)gmail.com

Liittymismaksu:

Ylikylän metsästys- ja kalastusseura ry
Pohjolan osuuspankki FI18 5649 0150 2729 00
Viesti maksun saajalle: Matti Meikäläisen liittymismaksu.
Eräpäivä 31.7.2024
Summa 100 euroa