Talvikokous 2024

Ylikylän metsästys- ja kalastusseura ry:n talvikokousmuistio

Metsästysseuran talvikokous pidettiin Tapionniemen kyläkartanossa lauantaina 17. helmikuuta 2024. Kokouksen puheenjohtajaksi valittiin Reijo Kangas ja sihteeriksi Paula Martikainen. Pöytäkirjan tarkastivat ja äänet laskivat Heikki Länsimäki ja Timo Kaakkurivaara. Paikalla oli 37 seuran jäsentä.

Seuran puheenjohtaja Hannu Känninen toivotti kokousväen tervetulleeksi kokoukseen. Kokouksessa muistutettiin, että seuran sääntöjen mukaisesti, kokouksessa ovat äänioikeutettuja ne, joiden jäsenmaksu on maksettu vuodelle 2023. Myöskään koejäsenillä ei ole äänioikeutta. Hannu Mård palkittiin seuran vuoden 2023 pienpetokilpailun voittajana. Hannu sai palkinnoksi Jalmari laatikkoraudan.

Kokous todettiin laillisesti kokoon kutsutuksi ja päätösvaltaiseksi.

Johtokunnan laatima esityslista hyväksyttiin.

Toimintakertomus vuodelta 2023

Seuran puheenjohtajana toimi Hannu Känninen. Johtokunnassa istuivat Henry Ollila sihteerinä, Jouko Sarivaara, Mikko Parviainen, varapuheenjohtajana Marko TalvensaariHarri Pekkarinen sekä Marko Kunnari. Rahastonhoitajana toimi tilipalvelu Mourujärvi Oy / Marika Mourujärvi. Toiminnantarkastajina toimivat Jarmo Pohjola ja Ilkka Kerkelä. Heidän varajäseninään olivat Ilkka Korkalo ja Simo Talvensaari.

Johtokunta piti 10 kokousta. Talvikokous pidettiin 5. helmikuuta ja kesäkokous 13. elokuuta Tapionniemen kyläkartanossa. Hirviseurue järjestäytyi hirvikokouksessa, joka pidettiin Myllypirtillä 9. syyskuuta.

Jäsenmaksun maksaneita jäseniä oli 216. ( 92% jäsenistä ). Jäsenmaksu oli 40€ ja liittymismaksu oli 100€. HIrviseurueen uuden jäsenen kynnysraha oli 120 €. Kunniapuheenjohtaja Jari Luoma-ahon lisäksi seurassa oli 10 kunniajäsentä.

Kiinteistöt ja niiden huolto:
Myllypirtillä on päärakennus, lahtivaja, sauna ja kota sekä kylmäkontti. Seuralla on myös laavu Sieniojantien varressa. Seuran auto korjattiin katsastuskuntoon. Mönkijälle tehtiin tarvittavat korjaukset ja huollot. Myllypirtin lahtivajamestarina toimi Risto Korkalo.

Uusi lahtivajahanke:
Johtokunta linjasi, että toimintakeskus – lahtivajan paikka valitaan metsästysseuran alueelta toiminnallisin ja taloudellisin perustein parhaalta paikalta seuran sääntöjen mukaisesti sääntömääräisen kokouksen päätöksellä ja että rakennuspaikalle myönnetään tarvittavat luvat. Vaatimuksia sijainnin suhteen ovat: ympärivuotisesti tavoitettava keskeinen paikka, hyvä rakentamiseen sopiva maaperä, tasamaalla oleva noin hehtaarin suuruinen tontti sekä kohtuullisin kustannuksin hankittavat sähkö- ja kaupungin vesiliittymä. Lahtivajarahastoon kerättiin varoja.

Metsästysalueet:
Seuralla oli käytössään hirvenmetsästysaluetta vesialueineen n. 39 500 ha, joista Kemijärven kunnan alueella n. 37 100 ha ja Pelkosenniemen kunnan alueella n. 2400 ha. Seuralla oli Metsähallitukselta aluelupa hirvieläinten metsästykseen alueelle 8174 Javarus sekä seuraan rajoittuviin yksittäisiin valtion palstoihin. Lisäksi seuralla oli alueluvassa Pelkosenniemen kunnan alueelta valtionmaita 999 ha rajattuna Huttulan yksityismaiden yhteyteen. Pienriistalle vuokratun metsästysalueen kokonaispinta-ala vesialueineen oli n. 26 500 ha.
Metsästysaluekartat oli saatavissa Oma Riista mobiilisovellukseen niin pienriistan kuin hirvenmetsästyksen osalta.

Riistanhoito ja riistalaskennat:
Nuolukiviä vietiin maastoon lavallinen eli 120 kpl. Pienpetosaaliiksi ilmoitettiin 14 kettua,  5 minkkiä sekä 7 näätää. Pienpedoista seura maksoi tapporahaa minkistä ja näädästä 10€, ketusta 30€ sekä supikoirasta 50€. Seuran pienpetokilpailun voitti viidestä ketusta saadulla 150 pisteellä Hannu Mård. Hannu sai palkinnoksi Jalmari laatikkoraudan. Riistakolmio, nimeltään Purnujänkä, laskettiin  29. heinäkuuta. Laskennassa nähtiin 2 ukkometsoa, 2 koppeloa, 7 teertä, 4 pyytä sekä kaksi tunnistamatonta lintua. Mikko Parviainen ja Pia Kangas laskivat vesilintulaskennan Vuostimonsalmessa.

Riistakannat ja metsästys:
Metsäkanalintukannat olivat erittäin hyvät. Metsästysajat olivat metson ja teeren osalta syyskuun 10. päivästä alkaen joulukuun 10. päivään asti. Pyyn metsästys loppui 10. marraskuuta. Riekkoa sai metsästää 10. syyskuuta – 31. lokakuuta välisenä aikana. Lisäksi urosmetson ja urosteeren latvalinnunmetsästys oli sallittua tammikuussa aikavälillä 10. – 31.1.2023.
Metsähanhea sai metsästää yhden linnun kiintiöllä  20. – 27. elokuuta välisen ajan.
Vesilintukannat olivat alamaissa. Metsäjäniskanta oli ennallaan.
Metsäkauriskanta on seuran alueella vakaa. Oma Riistan saalistilaston mukaan kauriita oli ilmoitettu saaliiksi kaksi.

Pienriistan vierasluvista suurin osa myytiin syyskuussa lähinnä kanalintujen metsästykseen. Lupia myytiin samanverran kuin kahtena edellisenä vuotena. Vierasluvat sai ostaa suoraan verkkopankista kotisivujen ohjeen mukaisesti. Vierasmetsästäjät velvoitettiin ennen metsästyksen aloittamista ilmoittamaan seuran sähköpostiin nimensä, yhteystietonsa, lupatyyppi, kenen vieras on sekä metsästysajankohta. Lisäksi heillä oli velvoite tehdä saalisilmoitus seuran sähköpostiin. Vierasmetsästäjällä tuli olla seuran jäsen mukana metsällä.

Hirvilupia Riistakeskus myönsi seuralle 24 pyyntilupaa. Rajoituksena oli enintään 17 aikuista hirveä. Hirviä kaadettiin 15 aikuista ja 16 vasaa. Vaikeista lumiolosuhteista johtuen yksi lupa jäi käyttämättä. Kyseinen hirvi oli suunnitelman mukaisesti tarkoitus jakaa maanomistajille. Peijaishirviksi meni kolme aikuista ja vasa.
Hirviseurueessa oli kaikkiaan jäseniä 70 kpl, joista valtionmaan hirviseurueeseen kuului 48 ampujaa.
Hirvihavainnot ja -kaadot ilmoitettiin Oma Riista -järjestelmään.
Jääväksi kannaksi arvioitiin 70 hirveä.
Metsästyksenjohtajana toimi Rauno Mikkonen.

Hirvenmetsästysvieraana oli Olaf Witt Saksasta.

Ampumatoiminta:
Useita harjoitusammuntoja ja Kultasormikilpailu järjestettiin Peltojärven hirviradalla. Kilpailuun otti osaa 8 ampujaa. Voiton korjasi Joonas Seinälä pistemäärällä 84. Ampumaratavastaavina toimivat Jarmo Pohjola ja Leevi Seinälä.

Kenneltoiminta:
Kenneljaoston vetäjänä toimi Timo Kaakkurivaara.

Heikki Länsimäki veti näyttelyharjoituksia useita kertoja kevään aikana Tapionniemen Kyläkartanon parkkipaikalla. Osanotto harjoituksissa oli hyvä.
Korpieukkohaukut järjestettiin 16. syyskuuta alle 18 vuotiaille nuorille ja naiskoiranohjaajille. Mukana oli 14 koiraa.
Linnunhaukkukokeet järjestettiin 17. syyskuuta. Mukana oli 6 koiraa.
Suomen Laikajärjestön Erraushaukut järjestettiin 17. marraskuuta. Mukana oli 14 koiraa.
Koko kauden kokeessa kävi 6 koiraa. Seura peri koemaksua ulkopuolisilta 30€ / koe.
Seuran mestaruuskilpailut jouduttiin perumaan haastavien lumiolosuhteiden vuoksi.

Tiedotustoiminta ja yhteistoiminta:
Seuran jäsenille, maanomistajille ja heidän perheilleen sekä kyläläisille järjestettiin hirvipeijaiset pyhämiestenpäivänä, 4. marraskuuta Pyhätunturin hotellilla.

Seuran ilmoitukset julkaistiin Koti-Lappi-lehdessä.
Seuran kotisivut : www.myllypirtti.net.

Jäsenmaksut lähetettiin pääsääntöisesti sähköpostilla.
Seuralla on myös käytössä ”textari.net – palvelu”, jolla voidaan lähettää tekstiviestejä seuran jäsenten mobiililaitteisiin. Palvelua käytettiin mm. jäsenmaksulaskun lähettämiseen.
Hirviseurueen tiedostuskanavana oli Whats App sovellus.

Kotisivujen ylläpidosta ja päivityksestä piti huolen Henry Ollila.
Hirvihavainnot ja – kaadot kirjattiin Oma Riista palvelun kautta.
Oma Riista mobiilisovellukseen oli saatavissa hirvenmetsästysalueen lisäksi myös pienriistan pyyntialuekartta.

Suurpedot ja SRVA- toiminta:
Suurpetoyhdyshenkilönä ja SRVA- yhdyshenkilönä toimi Lasse P Kunnari ja Rauno Mikkonen.
SRVA tehtäviä vuoden aikana oli kolme, joista hirvikolareita oli kaksi. Lisäksi SRVA-tehtävänä lopetettiin sokea hirvi. SRVA-tehtävissä olivat Rauno Mikkosen lisäksi mukana Veijo Laamanen, Heikki Länsimäki, Marko ja Luka Kunnari sekä Aimo Helisten.
Maakotkasta oli useita havaintoja. Lisäksi oli yksi varmistettu karhuhavainto.

Koulutus- ja neuvontatilaisuudet:
Seura järjesti kaksi palkintotuomarikurssia kesän aikana.

Talkoo- ja riistanhoitovelvoitteet:
Hirvenmetsästykseen osallistuville jäsenille oli yhden talkoopäivän velvoite. Sen arvo oli 40€. Hirviseurueen jäsenillä oli 6 pyyntipäivän vähimmäisvelvoite. Puuttuvan pyyntipäivän hinta oli 50€. Lisäksi hirviseurueen jäsenet maksoivat kukin ns. lahtivajarahastomaksua 20 €.

Huomionosoitukset:
Seura muisti 60 vuotta täyttänyttä Koillis-Kemijärven Erämiehet ry:tä ja 50 vuotta täyttänyttä Pyhä-Saukko ry:tä.

Vuoden 2023 tilinpäätös

Tilinpäätös käytiin läpi. Toiminnantarkastajien lausunto luettiin ja kokous myönsi tili- ja vastuuvapauden johtokunnalle ja muille tilivelvollisille.

Vuoden 2024 johtokunta

Seuran puheenjohtajaksi toimintavuodelle 2024 valittiin yksimielisesti Hannu Känninen. Samalla päätettiin myöntää puheenjohtajalle kulukorvaus.

Seuran johtokuntaan seuraavalle 2-vuotiskaudelle valittiin erovuorossa olleet Henry Ollila ja Mikko Parviainen. Myös erovuorossa olleen Jouko Sarivaaran tilalle valittiin Perttu Löf. 

Vuonna 2024 Ylikylän metsästys- ja kalastusseura ry:n johtokunta on siis seuraavassa kokoonpanossa: Pj Hannu Känninen, Vpj Mikko Parviainensihteeri Henry Ollila, Perttu Löf, Harri Pekkarinen, Marko Talvensaari sekä Marko Kunnari.

Vuoden 2024 toiminnantarkastajat ja rahastonhoitaja

Toiminnantarkastajina toimivat Jarmo Pohjola ja Pertti Helisten, joilla varajäseninä ovat Ilkka Korkalo ja Simo Talvensaari.
Rahastonhoitajana toimii tilipalvelu Mourujärvi Oy / Marika Mourujärvi

Toimintasuunnitelma vuodelle 2024

Kalusto, kiinteistöt ja niiden huolto:
Kiinteistöille ja kalustolle tehdään ylläpitohuoltoja.
Hankitaan seuralle kammiopakkaaja.

Metsästysalueet:
Pyritään tekemään uusia metsästysvuokrasopimuksia.
Uusitaan vanhentuneita sopimuksia.
Tammikuussa haettiin Metsähallitukselta aluelupa hirvenmetsästykseen alueelle Javarus 8174.
Lisäksi seura hankkii ns. pinta-alamaksulla hirvenmetsästysoikeuden Metsähallitukselta 999 hehtaarille valtionmaita Huttulan yksityismaiden yhteyteen, jotta Huttulan yksityismaita voidaan hyödyntää paremmin käytännön hirvenmetsästyksessä.
Pyritään vuokraamaan Kemijärven yhteismetsän Materon palsta kaikkelle riistalle.

Metsästys:
Pienriistan metsästyksestä päätetään kesäkokouksessa riistakolmiolaskennan ja vesilintulaskennan pohjalta.
Kesäkokouksessa määritellään rauhoitettavat riistaeläimet sekä saaliskiintiöt ja metsästysajat, mikäli on tarvetta poiketa asetuksesta. Seuran jäsenillä on mahdollisuus saada seuran pienriistan metsästysaluekartta  Oma Riistan mobiilisovellukseen.

Hirvenmetsästyksen tarkemmista järjestelyistä päätetään elokuussa pidettävässä hirvikokouksessa. Hirvenpyyntiluvat haetaan seuran tekemän kannan hoito- ja verotussuunnitelman perusteella.

Metsähallitukselle tammikuussa tehdyn aluelupahakemuksen ampujalistan hyväksi luetuista metsästäjistä muodostetaan seurue, joka pyytää Metsähallituksen maille myönnettyjen pyyntilupien hirvet. Hirvenmetsästykseen osallistuvat vieraat tulee ilmoittaa kesäkokoukseen mennessä. Hirvenmetsästys alkaa asetuksen mukaisesti 1. syyskuuta. Hirviseurueen jäsenellä on pakollinen 10 pyyntipäivän minimivaatimus. Mikäli lupia tulee vähän ja ne käytetään nopeasti, niin pyyntipäivävaatimusta voidaan tarvittaessa lieventää. Yhden pyyntipäivän hinta on 50€. Hirviseurueen uuden jäsenen kynnysraha on 140 €. Hirviseurue päättää hirvikokouksessa jäsenten vuosittaisen lahtivajarahastomaksun suuruudesta.

Maanomistajien lihanjako jatkuu uuden, v. 2019 tehdyn, excel-taulukon mukaisesti. Maanomistajille jaettavien hirvien määrä päätetään hirvilupien tultua. Lihanjakovastaava ottaa yhteyttä maanomistajalihaosuuksien saajiin hirvenmetsästyksen aikana.

Vuoden 2023 saamatta jäänyt maanomistajahirvi jaetaan maanomistajille syksyn 2024 aikana.

Periaate maanomistajille jaettavien hirvien määrästä:

 • lupamäärä > 6 kpl  -> jaetaan 1 lupa
 • lupamäärä >25 kpl -> jaetaan 2 lupaa
 • lupamäärä >35 kpl -> jaetaan 3 lupaa
 • lupamäärä >45 kpl -> jaetaan 4 lupaa
 • lupamäärä >55 kpl -> jaetaan 5 lupaa
 • jne…

Vieras- ja kausikortteja myydään kesäkokouksella päätettävällä tavalla

Metsäkanalintujen osalta vierasmetsästyksestä päätetään riistakolmiolaskentojen tulosten perusteella kesäkokouksessa. Vierasluvat voi ostaa ainoastaan verkkopankin kautta kotisivujen ohjeiden mukaisesti. Vierasmetsästys tilastoidaan.

Metsästyksen valvonta
RHY:n valvojat, poliisi ja rajavartiolaitos sekä Metsähallituksen erätarkastaja suorittavat metsästyksen valvontaa. Havainnot ja viitteet mahdollisista rikoksista tulee ilmoittaa poliisille yleiseen hätänumeroon 112.

Riistalaskennat ja riistanhoito
Riistanhoidon tavoitteena on lisätä, säilyttää tai parantaa riistaeläinkantaa ja eri eläinkantojen välistä tasapainoa. Riistakantoja säätelemällä ja niiden elinolosuhteita parantamalla.

Seuran hankkimia nuolukiviä saa viedä vain seuran vuokramaille. Nuolukivet sijoitetaan maastoon ainoastaan maanomistajan luvalla. 

Liikenneturvallisuuden huomioimiseksi nuolukiviä ei saa asettaa 5-tien eikä Pyhätunturin tien välittömään läheisyyteen vaan etäisyyden kiveltä maantielle tulee olla vähintään 500 metriä.

Liikenneturvallisuuden huomioimiseksi riistapeltoja ei saa perustaa 5-tien välittömään läheisyyteen vaan etäisyyden pellolta maantielle tulee olla vähintään 500 metriä.

Suoritetaan riistakolmiolaskenta ja lasketaan Vuostimonsalmen vesilintulaskentapiste. Hirvikannan hoito- ja verotussuunnitelma tehdään hirvenmetsästysaikana kirjattujen havaintojen perusteella.

Suurpetoyhdyshenkilönä  toimii Rauno Mikkonen.

Koulutus ja neuvonta
Osallistutaan Suomen riistakeskuksen ja riistanhoitoyhdistyksen järjestämiin koulutustilaisuuksiin.
Järjestetään elokuussa LINT palkintotuomarikoulutus.

SRVA -toiminta
SRVA yhdyshenkilönä toimii Rauno Mikkonen. Suurriistavirka-apu (SRVA ) on riistanhoitoyhdistysten ylläpitämä organisaatio, joka antaa poliisille virka-apua suurriistakonflikteissa. SRVA- toiminnasta kiinnostuneet henkilöt voivat ottaa yhteyttä Rauno Mikkoseen.

Ampumatoiminta
Harjoitusammuntoja järjestetään Peltojärven hirviradalla. Kultasormikilpailu järjestetään Peltojärven hirviradalla. Ampumaratavastaavana toimii Jarmo Pohjola.

Ratavuoroista ilmoitetaan seuran kotisivuilla ja hirviseurueen WhatsApp ryhmässä.

Seuralla on velvoite ammuttaa RHY:n ampumakoe. Ampumakokeen vastaanottajan koulutuksen saaneet huolehtivat ampumakokeen järjestämisestä.

Kenneljaosto
Kokeet:

 • Linnunhaukkukokeet elo-syyskuun vaihteessa
 • 21.9.2024 lauantaina hirvenhaukkukokeet, Korpieukkohaukut. Kokeessa koiranohjaajan tulee olla joko 18 vuotias tai sitä nuorempi henkilö tai nainen.
 • 26.10.2024 lauantaina hirvenhaukkukokeet, seuran mestaruuskilpailut. Kilpailuun on etusija järjestävän yhdistyksen jäsenillä.
 • 8.11.2024 perjantaina hirvenhaukkukokeet, SHHJ:n narttujen pohjan lohkon valintakoe.
 • 16.11.2024 lauantaina hirvenhaukkukokeet, EI KVA koirille. Etusija järjestävän yhdistyksen jäsenillä.
 • Haukkukoepäivä on rauhoituspäivä. 
 • Lohkon valintakoetta varten rauhoituspäivät ovat torstai 7.11 ja perjantai 8.11

Marko Kunnari edustaa seuraa Lapin kennelpiirin vuosikokouksessa.

Seuran alueella voi käyttää koiraa ns. koko kauden kokeessa.

Seuran ulkopuoliselta koiralta peritään koemaksua 30 euroa. Lisäksi kokeessa tulee olla mukana joku seuran jäsen.

Seuran alue on käytössä, mikäli naapuriseurat pyytävät järjestämiinsä yleisiin haukkukokeisiin maastoja.

Järjestetään näyttelyharjoituksia.

Kenneljaoston vetäjänä toimii Timo Kaakkurivaara.
Linnunhaukkukokeiden yhdyshenkilönä toimii Heikki Länsimäki.

Talkoovelvoite
Hirvenmetsästykseen osallistuvalle jäsenelle asetettiin talkoovelvoite.
Talkoita ovat: vanhojen hirvitornien purkaminen polttopuiksi, lahtivajan siivous- ja desifiointitalkoot sekä muut erikseen sovittavat talkoot.
Talkoovelvoitteen voi myös suorittaa käymällä seuran järjestämässä ampumaharjoituksessa tai Kultasormiammunnassa.
Talkoovelvoitteen voi suorittaa myös osallistumalla riistakolmiolaskentaan. 
Talkoovelvoitteen voi suorittaa 40 eurolla.
Talkoovastaava on Antti Korkalo.  

Tiedotustoiminta ja yhteistoiminta
Hirvipeijaiset järjestetään Pyhäinpäivänä 2.11.2024. Peijaisten järjestelyvastuu on Vuostimon maa- ja kotitalousseuralla.

Aloitetaan seuran 60-vuotis juhlien suunnittelu.

Olemme mukana joulurauhan julistustilaisuudessa riistalle ja muille metsäneläimille. Ylläpidetään yhdistyksen www-sivuja, joka on seuran tärkein tiedotuskanava; kotisivun osoite on www.myllypirtti.net

Seuran ilmoitukset julkaistaan Koti-Lappi lehdessä. Seuralla on käytössä ”textari.net – palvelu”, jolla voidaan lähettää tekstiviestejä seuran jäsenten mobiililaitteisiin. Palvelua käytetään mm. jäsenmaksun lähettämiseen, niille joiden sähköpostiosoitetta ei ole käytettävissä. Jatketaan jäsenistön toimivien sähköpostiosoitteiden keräämistä jäsenmaksujen lähettämistä sekä tiedostustoimintaa varten. Hirviseurueen tiedotuskanavana on WhatsApp. Oma Riistan mobiilisovellukseen on seuran jäsenillä mahdollisuus saada näkyviin seuran pienriistan metsästysalueet. Hirviseurueella on käytössä Oma Riistan mobiilisovellus, johon ilmoitetaan havainnot ja kaadot. Lisäksi sovelluksesta selviää hirviluvan mukainen pyyntialue. Hirvihavainnot ja saalis raportoidaan riistaviranomaisille Oma Riista palvelun kautta.

Huomionosoitukset
Muistetaan tarvittaessa

Pienpetopyynti ja -kilpailu vuodelle 2024

Seura kannustaa jäseniään pienpetojen pyyntiin maksamalla minkistä ja näädästä 10 € , ketusta 30 € , sekä supikoirasta 50 €. Seura järjestää pienpetokilpailun, jonka tehokkain pienpetojen pyytäjä palkitaan seuraavassa talvikokouksessa. Saalisilmoitukset kuvan kera Mikko Parviaiselle. Seura myy pienpetojen vieraslupia 30€ / kausi. Vierasluvan ostajalla ei tarvitse olla pienpetopyynnissä seuran jäsentä mukana.

Jäsen- ja liittymismaksu vuodelle 2024

Jäsenmaksu on 40€. Liittymismaksu on 100€. Eräpäivä maksuilla on 31.7.2024.

Tulo- ja menoarvio

Vuoden 2024 tulo- ja menoarvio vahvistettiin johtokunnan esityksen mukaisesti.

Muita talvikokouksessa käsiteltyjä asioita

Keskusteltiin 5 euron sisäänpääsymaksusta hirvipeijaisiin. Pääsymaksulla osallistuisi samalla paistiarvontaan.

Seuran toiminnasta ja talkoista tiedotetaan Koti-Lappi lehdessä, seuran kotisivuilla sekä hirviseurueen omassa WhatsApp ryhmässä.

Muistion kirjoitti Henry Ollila

SIVUN ALKUUN